سوال حقوقی:

وضعیت حقوقی معاملات محجور در زمان حجر

شخصی محجور بوده حکم حجرش هم امسال ۹۹/۱/۲۰ صادر شده ولی در حکم حجر صادره شروع حجر از تاریخ ۸۳/۴/۱۴ ذکر و اعلام شده و اکنون محجور در زمان حجرش تمامی اموال و دارایی خود را منتقل کرده و هیچ دارایی و مالی ندارد و حال بنده نیز قیم قانونی ایشان هستم و میخواهم برای ابطال معاملات و اسناد انتقالی اقدام کنم و همچنین یکی از این معاملات و انتقالات مربوط به یک قطعه زمین اوقافی بوده که در زمان حجر به غیر واگذار کرده حال چه باید کرد؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت سه شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۹

ماده 213 قانون مدنی مقرر کرده است که معامله محجورین نافذ نیست بنابراین شما میتوانید بر اساس صلاح او معاملاتی که انجام داده است را تایید یا رد کنید

مشاهده
مشاهده
مشاهده