سوال حقوقی:

تا چه زمان میتوان ایراد رد دادرس را مطرح کرد؟

سلام میخواستم بدانم که تا چه زمانی میتوان ایراد رد دادرس را مطرح کرد؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت سه شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۹

سلام بر اساس قانون دادرس باید تا قبل از صدور رای به عمل آید

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده