سوال حقوقی:

چه آرایی قطعی و غیر قابل اعتراض هستند؟

سلام میخواستم بدانم بر اساس قانون از چه آرایی نمیتوان اعتراض کرد؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت سه شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۹

سلام بر اساس قانون آرای زیر قطعی هستند

جرایم تعزیری درجه هشت

جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد

 

مشاهده
مشاهده