سوال حقوقی:

چه دادگاهی به درخواست اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی رسیدگی میکند؟

سلام من میخواستم از رایی که علیه من صادر شده است اعتراض کنم میخواستم بدانم که باید اعتراض من توسط دادگاه تجدید نظر رسیدگی میشود یا توسط دادگاه بدوی؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت سه شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۹

سلام بر اساس قانون هرگاه تجدید نظر خواه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود دادگاه صادر کننده رای نخستین به این ادعا خارج از نوبت رسیدگی میکند.

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده