سوال حقوقی:

مدت مرخصی زندانی به دلیل یکی از اقوام درجه یک او چقدر است؟

سلام میخواستم بدونم که مدت مرخصی زندانی به دلیل یکی از اقوام درجه یک او چقدر است؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۹

سلام بر اساس قانون اگر یکی از بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبثه اول یا همسر و یا به دلیل ازدواج فرزندان زندانی میتواند به تشخیص دادستان حداکثر تا 5 روز از مرخصی استفاده نماید

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده