سوال حقوقی:

آیا شخص ثالث که مبیع به او منتقل شده در برابر فروشنده اول حق فسخ دارد؟

سلام بنده طبق قراردادی ملکی را خریدم و بعد از انتقاد قرارداد متوجه یکسری ایرادات در ملک شدم و به موجب شرطی که در بیع گذاشته بودیم حق فسخ قرارداد را داشتم اما فسخ نکردم و به همان صورت ملک را به دیگری فروختم . میخواستم بدونم شخص ثالثی که من ملک را به او فروختم می تواند در برابر طرفی که من ملک را از او خریدم فسخ معامله را بخواهد؟ 

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹

سلام بر اساس قانون مدنی شخصی که ملک را به او فروختید هیچ گونه حق فسخی نمی تواند نسبت به فروشنده ی اول داشته باشد چون که حق فسخ ،حقی شخصی و ناشی از قرارداد است و ببین این دو شخص هیچ گونه رابطه ی قراردادی برقرار نیست .

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده