سوال حقوقی:

آیا ضرری که به همسایه به خاطر تصرف در ملک خودم وارد شده قابل پیگیری است ؟

سلام من در حیاط خانه باغچه ای دارم که هر روز آنرا آبیاری می کنم همسایه به من رجوع کرده و ادعا دارد که بر اثر این آبیاری، زیر زمین او نم داده می خواستم بدونم آیا ضرری که به همسایه به علت آبیاری من وارد شده قابل پیگیری است؟

 

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹

سلام بر اساس قانون مدنی هر تصرفی در ملک اختصاصی که موجب تضرر همسایه شود،موجب ایجاد مسئولیت مدنی برای شخص می شود ، مگر تصرفی که دارای هر دو شرط ذیل باشد :

1. به قدر متعارف باشد.

2. برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد .

یعنی اصل بر اینست که شما مسئول خسارت ایجاد شده هستید مگر اینکه در دادگاه بتوانید ثابت کنید که تصرفتان به قدر متعارف بوده و اینکار رابرای رفع حاجت و یا دفع ضرر ازخود انجام داده اید.

 

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده