سوال حقوقی:

آیا میتوان از آرای صادره از دیوان عدالت اداری اعاده دادرسی کرد؟

با سلام در دعاوی کارگری ، رای دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت را میتوان درخواست اعاده دادرسی کرد و تقاضای بررسی مجدد کرد؟ برای اینکه این اتفاق صورت گیرد راهکارش چیست؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹

سلام بر اساس قانون میتوانید درخواست اعاده دادرسی در خصوص پرونده خود از طریق رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه بخواهید و اگر این افراد رای صادره را خلاف بین شرع یا خلاف قانون تشخیص دهند پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه هم عرض ارسال میشود.

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده