سوال حقوقی:

وضعیت کفیلی که شخص را حاضر کرده و طرف مقابل امتناع می کند

سلام وقت بخیر به موجب عقد کفالتی باید شخصی را در تاریخ و زمان مشخصی حاضر می کردم. در زمان اجرای تعهد بودم و شخص را طبق شرایط مقرره در عقد حاضر کردم اما طرف مقابل از قبول او امتناع کرد. می خواستم بدونم از لحاظ حقوقی چه کاری می توانم انجام بدهم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

سلام و احترام

بر اساس ماده 747 قانون مدنی هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید. طبق این ماده شما می توانید با مراجعه به دادگاه و ذکر این نکته که در موعد مقرر مکفول را حاضر کردید و مکفول له ( شخصی که کفالت به نفع او شده است) از قبول او امتناع کرده است و حاضر کردن دو شاهد مرد در این باره، ذمه شما نسبت به این موضوع بری خواهد شد.

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده