سوال حقوقی:

شرایط ایجاد حق شفعه

سلام و عرض خسته نباشید. می خواستم اگر براتون امکان داره شرایط ایجاد حق شفعه را بیان کنید.

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹

سلام و احترام

بر اساس ماده 808 قانون مدنی شرایط ایجاد حق شفعه عبارت است از:

1) اشاعه ملک: یعنی ملک حتما باید بین دو نفر مشاع و مشترک باشد.

2) غیر منقول بودن مال: مال مورد اشاعه حتما باید غیر منقول باشد و اخذ به شفعه شامل اموال منقول نمی شود.

3) قابل تقسیم بودن ملک: مال غیر منقول مشاع حتما باید از اموال تقسیم شدنی باشد.

4) انتقال حتما باید از طریق عقد بیع صورت گرفته باشد. و اگر این انتقال از طریق هبه و صلح . معاوضه و... باشد موجد حق شفعه نیست.

5) حصر ملک به دو شریک: یعنی اگر بیش از دو شریک باشند و یکی از شرکاء سهم خود را به دیگری منتقل کند این انتقال موجد حق شفعه نخواهد بود.

 

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده