سوال حقوقی:

وضعیت هبه ای که فرد به شدت بیمار انجام می دهد ؟

سلام وقت بخیر. پدر ما که به شدت در بستر بیماری هست و پزشکان اکثرا از او قطع امید کرده اند اکثر اموال خود را به وراث و دیگر اعضای فامیل هبه می کند. می خواستم بدونم آیا عقود و هبه هایی که پدرمان در این وضعیت جسمی و روحی انجام می دهد صحیح است؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت چهارشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۹

سلام و احترام

بر اساس ماده 1207 قانون مدنی اشخاص محجور را نام برده که نمی توانند در امور مالی خود تصرف کنند که عبارتند از: 1) صغار 2) اشخاص غیر رشید 3) مجانین

و در این ماده از کسی که مرض متصل به فوت دارد در این ماده اسمی برده نشده است، لذا تمام معاملات و عقودی که پدر شما در این حالت منعقد کرده است طبق قانون صحیح تلقی شده است و در حکم تصرفات در حال حیات بوده و از اصل مال محسوب می شود.

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده