سوال حقوقی:

از لحاظ حقوقی وصیت عقد است یا ایقاع؟

سلام وقت بخیر. می خواستم بدونم از لحاظ حقوقی ماهیت وصیت عقد است یا ایقاع؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۹

سلام و احترام

بر اساس قانون مدنی وصیت ذاتا نه عقد است و نه ایقاع؛ بلکه وصیت قالبی است که عقود و ایقاعات مختلفی را می توان درآن ریخت و آثار آن عقد یا ایقاع را برای بعد از فوت محقق کرد. اگر آن چه که در قالب وصیت ریخته می شود، عقد باشد، وصیت عقد می شود و نیاز به قبول دارد و اگر آن چه که در قالب وصیت ریخته می شود، ایقاع باشد، وصیت ایقاع می شود و نیاز به قبول ندارد. برای مثال:

وصیت به ابراء: به این معنی که طلب کار وصیت کند که بعد از فوت او مدیونش بری الذمه شود، ایقاع است ؛ زیرا ماهیت ابراء ایقاع است و نیاز به قبول ندارد.

وصیت به وقف: به این معنی که شخصی اموال خود را برای بعد از فوتش وقف می کند، عقد است ؛ زیرا وقف یک عقد است و در وصیت به وقف خاص موقوف علیهم، و در  وصیت به وقف عام قبول با حاکم است.

 

 

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده