کرامت از دیدگاه فلاسفه
28 اسفند 1395

کرامت انسانی در حقوق بشر و فلسفه

مفهوم کرامت انسانی نقش محوری در گفتمان حقوق بشر ایفا می­کند. با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، به رسمیت شناختن کرامت ذاتی و حقوق مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است."میثاق بین­ المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" و " میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی" بی ...