اتحادیه آفریقا و حمایت از حقوق بشر
16 فروردین 1396

نهادها و سازوکارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر

در سال 2002 یک نهاد جدید منطقه ای در افریقا تاسیس شد، که باعث موفقیت اتحادیه اروپا گردید. این رویداد به نوبه خود مورد توجه قرار گرفت و به سرعت در اجلاس اتحادیه اروپا که در آن رهبران آفریقایی برای مذاکره درباره آینده اتحادیه افریقا شرکت نموده بودند مورد تصویب قرارگرفت. پذیرش اتحادیه افریقا در اوایل ...