خصوصی سازی چیست
17 فروردین 1396

هیئت داوری خصوصی سازی

 هیات داوری خصوصی سازی به عنوان یکی از مراجع مهم غیرقضایی در خصوص رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای واگذاری سهام شرکت های دولتی معرفی و حدود صلاحیت و آیین رسیدگی آن در این مقاله تشریح می شود. ...

هیئت داوری خصوصی سازی