* انتخاب شغل حقوقی الزامی است!
dir-user-item-img

عبدالحسین  رضایی راد

شماره پروانه:
21787
معرفی مختصر
تلفن : 04532582069 | موبایل : 09148813468
حوزه های تخصصی فعالیت
دعاوی خانواده,جرایم علیه اطفال,
امتیاز داتیکان:
0
امتیاز کاربران:
2
عضو جامعه مجازی وکلای داتیکان عضو جامعه مجازی وکلای داتیکان
  • اسناد و پرونده ها
  • مقالات وکیل
  • مشاوره آنلاین حقوقی

arr-list دادخواست اثبات واقعه زوجیت (از طرف زوج)

arr-list دادخواست اثبات واقعه زوجیت (از طرف زوجه)

arr-list دادخواست تجویز ازدواج مجدد (به لحاظ عدم تمکین)

arr-list 1: دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

arr-list دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج به همراه تقاضای اعسار و تقسیط مهریه

arr-list 2: دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

arr-list دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت اعتیاد زوج)

arr-list دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت بیماری زوج)

arr-list دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت ضرب و جرح)

arr-list دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت عدم پرداخت نفقه)

arr-list دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت رفتارهای غیر متعارف زوج)

arr-list دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت عسر و حرج)

arr-list دادخواست طلاق توافقی

arr-list دادخواست بطلان نکاح (به دلیل عدم رضایت/فقدان قصد)

arr-list دادخواست بطلان نکاح (به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت زوجه)

arr-list دادخواست بطلان نکاح (به دلیل عدم کسب اذن ولی)

arr-list دادخواست فسخ نکاح (به دلیل تخلف از شرط صفت)

arr-list دادخواست الزام به تمکین و منع اشتغال زوجه

arr-list دادخواست الزام به تمکین

arr-list 1: دادخواست اجازه ازدواج (به دلیل خودداری ولی از دادن اذن)

arr-list دادخواست اجازه ازدواج (به دلیل خودداری ولی از دادن اذن)

arr-list دادخواست اجازه ازدواج (به دلیل عدم امکان گرفتن اذن از ولی)

arr-list دادخواست ثبت واقعه ازدواج

arr-list دادخواست ثبت واقعه ازدواج (موقت)

arr-list دادخواست ثبت واقعه رجوع

arr-list 1: دادخواست استرداد جهیزیه (شورای حل اختلاف)

arr-list 2: دادخواست استرداد جهیزیه (شورای حل اختلاف)

arr-list 1: دادخواست لغو حضانت (به دلیل سوءاستفاده از طفل)

arr-list 2: دادخواست لغو حضانت (به دلیل فساد اخلاقی)

arr-list 3: دادخواست لغو حضانت (به دلیل اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی)

arr-list 4: دادخواست لغو حضانت (به دلیل بیماری روانی)

arr-list 5: دادخواست لغو حضانت (به دلیل ضرب و جرح)

arr-list 6: دادخواست لغو حضانت (به دلیل عدم صلاحیت)

arr-list دادخواست حضانت

arr-list دادخواست تحویل فرزند و حضانت

arr-list دادخواست ملاقات فرزند

arr-list دادخواست صدور دستور موقت مبنی بر ملاقات با فرزند

arr-list 1: دادخواست مطالبه مهریه و تامین خواسته

arr-list 2: دادخواست مطالبه مهریه و تامین خواسته

arr-list دادخواست الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

arr-list 1: دادخواست مطالبه نفقه و تامین خواسته

arr-list 2: دادخواست مطالبه نفقه و تامین خواسته

arr-list 3: دادخواست مطالبه نفقه و تامین خواسته

arr-list پرونده صدور گواهی انحصار وراثت

arr-list شکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی

arr-list شکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی به وسیله چند نفر

arr-list شکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شوهر

arr-list شکواییه از کارافتادن اعضا ناشی از حوادث رانندگی

arr-list شکواییه جنایت بر میت

arr-list 1: شکواییه آدم ربایی

arr-list 2: شکواییه آدم ربایی

arr-list شکواییه شروع به آدم ربایی

arr-list شکواییه سقط جنین توسط شوهر

arr-list شکواییه سقط جنین توسط دیگری

arr-list شکواییه راهنمایی و دلالت به سقط جنین

arr-list شکواییه سقط جنین توسط طبیب (پزشک) یا داروفروش

arr-list شکواییه شروع به اسید پاشی

arr-list شکواییه اسید پاشی

arr-list شکواییه شروع به قتل

arr-list شکواییه قتل عمد

arr-list شکواییه قتل عمد نسبت به شخص بیمار

arr-list شکواییه قتل غیر عمدی ناشی از حوادث رانندگی

arr-list شکواییه افترا توسط شوهر

arr-list شکواییه افترا و هتک حرمت

arr-list شکواییه افترا نسبت به طرح اتهام در دادسرا

arr-list شکواییه توهین و فحاشی

arr-list شکواییه توهین و فحاشی توسط شوهر

arr-list شکواییه توهین به امام خمینی/رهبری

arr-list شکواییه توهین به مقدسات و انبیا عظام و ائمه اطهار

arr-list شکواییه ورود به عنف و هتک حرمت منازل شخصی

arr-list شکواییه ورود به عنف و هتک حرمت منزل توسط داماد

arr-list شکواییه قرار دادن آلات جرم برای متهم جلوه دادن دیگری

arr-list شکواییه نشر اکاذیب توسط شوهر

arr-list شکواییه نشر اکاذیب علیه دیگری

arr-list شکواییه نشر اکاذیب علیه متصدیان امور مهم مملکتی

arr-list شکواییه هجو

arr-list شکواییه قذف

arr-list شکواییه قذف توسط شوهر

arr-list اظهارنامه مطالبه حق الوکاله وکیل

arr-list اظهارنامه اخطار قانوني در اعلام عزل از وكالت

arr-list اظهارنامه قانوني در اعلام عزل از وكالت به دلیل تجاوز وکیل از اختیارات

arr-list اظهارنامه اطلاع به اداره ثبت از عدم حضور فروشنده در دفترخانه

arr-list اظهارنامه برای زوجه جهت تمکین

arr-list اظهارنامه مطالبه نفقه

arr-list اظهارنامه مطالبه مهریه

arr-list اظهارنامه استرداد جهیزیه

arr-list اظهارنامه ملاقات فرزند مشترک

arr-list اظهارنامه حق حضانت و سرپرستی

arr-list اظهارنامه استرداد هدایای نامزدی

arr-list اظهارنامه خلع يد و اجرت المثل دوران تصرف

arr-list اظهارنامه خلع ید و قلع و قمع بنا با اجرت المثل زمان تصرف

arr-list اظهارنامه اعلام فسخ معامله به دلیل غبن فاحش

arr-list اظهارنامه اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش (آپارتمان)

arr-list اظهارنامه اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ خیار عیب

arr-list اظهارنامه فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر

arr-list اظهارنامه اعلام فسخ معامله حیوان

arr-list اظهارنامه مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخريب

arr-list اظهارنامه مطالبه وجه چك بلا محل و خسارت تاخير تاديه

arr-list اظهارنامه مطالبه وجه چك حقوقي متعلق به شركت

arr-list اظهارنامه مطالبه دین

arr-list اظهارنامه مطالبه ثمن معامله

arr-list اظهارنامه مطالبه اجرت و حق‌العمل

arr-list اظهارنامه رجوع از هبه

arr-list اظهارنامه دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال

arr-list اظهارنامه دعوت به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال و کسر بهای پارکینگ

arr-list اظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم

arr-list اظهارنامه خريدار ملك به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعياني

arr-list اظهارنامه تنظيم سند رسمي انتقال و مطالبه وجه التزام

arr-list اظهارنامه انجام تعهد قراردادی ساخت بنا و انتقال آن

arr-list اظهارنامه به بایع جهت تحویل و تسلیم مبیع

arr-list اظهارنامه فک رهن

arr-list شکواییه سرقت حدی

arr-list شکواییه سرقت مشدده

arr-list شکواییه سرقت با آزار و اذیت و وقوع جرح

arr-list شکواییه شروع به سرقت

arr-list شکواییه کیف زنی

arr-list شکواییه سرقت از ماشین

arr-list شکواییه خیانت در امانت وکیل

arr-list شکواییه خیانت در امانت مستاجر

arr-list شکواییه خیانت در امانت رهن

arr-list شکواییه خیانت در امانت سفید مهر/امضاء

arr-list شکواییه خیانت در امانت دوربین

arr-list شکواییه خیانت در امانت اموال توسط امانت فروش

arr-list شکواییه کلاهبرداری با شرکت یا موسسه موهوم

arr-list شکواییه کلاهبرداری از راه تقلب به داشتن اموال و اختیارات واهی

arr-list شکواییه کلاهبرداری از طریق امیدواری به امور غیر واقع

arr-list شکواییه کلاهبرداری از طریق ترساندن از حوادث غیر واقع

arr-list شکواییه کلاهبرداری از طریق اختیار نام مجعول

arr-list شکواییه کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه

arr-list شکواییه شروع به کلاهبرداری

arr-list شکواییه رباخواری

arr-list شکواییه انتقال مال به قصد فرار از دین

arr-list شکواییه چک بلامحل

arr-list شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل خارج کردن وجه از حساب

arr-list شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل دستور عدم پرداخت صادر کننده

arr-list شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل عدم مطابقت امضاء

arr-list شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل مسدود بودن حساب

arr-list شکواییه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

arr-list شکواییه تصرف عدوانی

arr-list شکواییه ممانعت از حق

arr-list شکواییه مزاحمت از حق

arr-list 1: دادخواست مطالبه وجه برات و تامین خواسته

arr-list 2: دادخواست مطالبه وجه برات و تامین خواسته

arr-list دادخواست مطالبه وجه چک از شخصیت حقوقی بصورت تضامنی و تامین خواسته

arr-list دادخواست مطالبه وجه چک از مدیر شرکت و تامین خواسته

arr-list دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته

arr-list دادخواست مطالبه وجه چک بصورت تضامنی و تامین خواسته

arr-list دادخواست مطالبه وجه چک از ظهرنویس و تامین خواسته

arr-list دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و تامین خواسته

arr-list دادخواست مطالبه وجه چک از صادرکننده پس از طرح شکایت کیفری و تامین خواسته

arr-list دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه

arr-list دادخواست مطالبه وجه چک به نحو تضامنی از صادر کننده و ظهرنویس با قرار تامین خواسته و خسارت تاخیر تادیه

arr-list دادخواست مطالبه وجه چک علیه وراث صادر کننده با قرار تامین خواسته

arr-list دادخواست مطالبه وجه سفته از شخصیت حقوقی بصورت تضامنی با قرار تامین خواسته

arr-list دادخواست مطالبه وجه سفته و تامین خواسته

arr-list دادخواست مطالبه وجه سفته با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مطالبه وجه سفته به نحو تضامن با خسارت تاخیر تادیه و قرار تامین خواسته

arr-list دادخواست مطالبه وجه سفته به نحو تضامن با قرار تامین خواسته

arr-list دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به

arr-list 1: دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

arr-list دادخواست اعسار از پرداخت مهریه با فرض باکره بودن زوجه

arr-list 2: دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

arr-list دادخواست اعسار از پرداخت نفقه با فرض باکره بودن زوجه

arr-list دادخواست اعسار از پرداخت نفقه با فرض طلاق زوج

arr-list دادخواست اعسار از پرداخت نفقه

arr-list دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی

arr-list پرونده صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال پلاك ...

arr-list پرونده تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر الزام خوانده به رفع كامل ممانعت از بازديد كارشناسان شهرداري جهت انجام كامل آزمايش خاك و مک

arr-list پرونده مطالبه مبلغ 450000000 به انضمام خسارات دادرسي تا زمان اجراي حكم

arr-list پرونده صدور حکم کفالت

arr-list پرونده 1-صدور حکم بر اثبات مالکیت موکل نسبت به ... دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان 2- الزام خواندگان به تحویل مبیع

arr-list پرونده تقاضای ابطال راي هيات حل اختلاف ماده 147 قانون ثبت

arr-list پرونده تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه پیکان

arr-list پرونده درخواست فروش ملک و تقسيم وجوه حاصل از فروش به قدرالسهم شركاء

arr-list پرونده مطالبه مبلغ 21614300000ريال از مبلغ قرارداد فيمابين با احتساب كليه خسارات

arr-list پرونده الزام خواندگان به 1- فک رهن 2-اخذ مفاصا حساب و پایان کار شهرداری 3- تفکیک ثبتی مورد معامله

arr-list پرونده مطالبه وجه چك

arr-list پرونده صدور حكم بر خلع يد از يك دستگاه آپارتمان

arr-list پرونده تقاضاي مطالبه اجرت المثل ايام تصرف

arr-list پرونده فسخ اجاره و مطالبه اجور معوقه

arr-list پرونده تنفيذ هبه نامه

arr-list پرونده درخواست اجراي راي داور مرضي الطرفين به منظور صدور اسناد مالكيت مستقل

arr-list پرونده پرداخت بهاي پلاك ثبتي

arr-list پرونده تنفیذ مبایعه نامه

arr-list پرونده الزام به تسليم مبيع

arr-list پرونده صدور چك بلامحل

arr-list پرونده ايراد صدمه بدني غير عمدي

arr-list پرونده جعل، استفاده از سند مجعول

arr-list پرونده سرقت اموال

arr-list پرونده تهدید و توهین

arr-list پرونده ضرب و جرح عمدی

arr-list پرونده سرقت مستوجب تعزير 2- عبور از مرزهاي ايران بدون داشتن اسناد و جواز لازم

arr-list پرونده ترک انفاق

arr-list پرونده توهین از طریق فحاشی به مامور دولت در حین انجام وظیفه

arr-list پرونده قتل غیر عمدی ناشی از حوادث کار

arr-list پرونده 1- اتلاف 2- شرب خمر

arr-list پرونده خیانت در امانت

arr-list پرونده بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار

arr-list پرونده 1-توهین 2- تهدید 3- اخلال در نظم و آسایش عمومی 4- ضرب و جرح عمدی

arr-list پرونده تخریب

arr-list پرونده توهین (اجرای حکم)

arr-list پرونده ایراد صدمه بدنی عمدی (اجرای حکم)

arr-list پرونده جعل كارت پايان خدمت (اجرای حکم)

arr-list 1: پرونده کلاهبرداری (اجرای حکم)

arr-list پرونده اخلال در نظم و آسایش عمومی و تمرد و مقاومت در برابر مأمورین انتظامی در حین انجام وظیفه (اجرای حکم)

arr-list پرونده صدور چک بلامحل (اجرای حکم)

arr-list پرونده انتقال مال غیر و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی (اجرای حکم)

arr-list پرونده خیانت در امانت (اجرای حکم)

arr-list پرونده ايراد صدمه بدني غيرعمدي (اجرای حکم)

arr-list 2: پرونده صدور چک بلامحل (اجرای حکم)

arr-list پرونده توهین و تخریب (اجرای حکم)

arr-list پرونده سرقت (ربودن مال غير). (اجرای حکم)

arr-list پرونده تخریب و توهین (اجرای حکم)

arr-list پرونده تخریب (اجرای حکم)

arr-list 2: پرونده کلاهبرداری (اجرای حکم)

arr-list پرونده الزام به اخذ پایان کار و انتقال سند رسمی (اجرای حکم)

arr-list 1: پرونده پرداخت وجه (اجرای حکم)

arr-list 2: پرونده پرداخت وجه (اجرای حکم)

arr-list پرونده تحویل مبیع (اجرای حکم)

arr-list پرونده پرداخت وجه و خسارات دادرسی (اجرای حکم)

arr-list پرونده الزام به رفع منشاء ورود نم و رطوبت و پرداخت خسارات (اجرای حکم)

arr-list پرونده پرداخت وجه به محكوم له (اجرای حکم)

arr-list پرونده اجراي راي هيات تشخيص اداره كار(اجرای حکم)

arr-list پرونده تخلیه (اجرای حکم)

arr-list 1: پرونده اخذ پایان کار و تهیه صورت مجلس تفکیکی و انتقال سند (اجرای حکم)

arr-list 2: پرونده اخذ پایان کار و تهیه صورت مجلس تفکیکی و انتقال سند(اجرای حکم)

arr-list پرونده اجرای رای هیات حل اختلاف کار و کارگری(اجرای حکم)

arr-list پرونده اعلام بطلان قرارداد و مطالبه وجه و خسارات (اجرای حکم)

arr-list پرونده مطالبه وجه چک و خسارات (اجرای حکم)

arr-list پرونده اجرای مفاد دادنامه صادره از هیات تشخیص اداره کار(اجرای حکم)

arr-list پرونده طلاق توافقی (اجرای حکم)

arr-list 2: قرارداد نمایندگی فروش

arr-list پرونده مطالبه مهریه

arr-list پرونده درخواست ملاقات فرزند

arr-list پرونده مطالبه نفقه

arr-list پرونده طلاق توافقی

arr-list پرونده ابطال رجوع و ثبت واقعه طلاق

arr-list پرونده اجرای حکم طلاق صادره از محاکم خارجی (اجرای حکم)

arr-list پرونده جلوگیری از اشتغال زوجه

arr-list پرونده طلاق توافقی (گواهی عدم امکان سازش)

arr-list پرونده اثبات رابطه زوجیت

arr-list 4: پرونده ایراد صدمه ی بدنی غیر عمدی (تجدید نظر)

arr-list پرونده سرقت تعزیری

arr-list پرونده مشارکت در دائر کردن مرکز فساد

arr-list پرونده خرید مشروبات الکلی

arr-list پرونده ایراد ضرب عمدی نسبت به ماموران در حین انجام وظیفه 2-توهین 3 - مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی یا معابر

arr-list پرونده مرگ مشکوک به قتل

arr-list پرونده فروش مال غیر

arr-list پرونده تصرف عدوانی و ایراد صدمه بدنی عمدی (تجدید نظر)

arr-list پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق (تجدیدنظر)

arr-list پرونده سرقت مستوجب تعزیر (تجدید نظر)

arr-list پرونده شرب خمر، ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید (تجدید نظر)

arr-list پرونده عدم رعایت نظامات کار منتهی به فوت

arr-list پرونده صدور چک بلامحل و مطالبه وجه چک

arr-list پرونده 1- ضرب و جرح عمدی 2- توهین (تجدیدنظر)

arr-list 1: پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (تجدید نظر)

arr-list پرونده ایراد ضرب و جرح (تجدید نظر)

arr-list 2: پرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی (تجدید نظر)

arr-list 3: پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (تجدید نظر)

arr-list دادخواست 1_ مهر و موم ترکه 2_ تحریر ترکه 3_ تقسیم ترکه (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مهر و موم، تحریر و تقسیم ترکه پس از مراجعه به وراث (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست رفع مهر و موم ترکه و توافق با موصی له (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست رفع مهر و موم ترکه و توافق با طلبکار دارای حکم (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست رفع مهر و موم ترکه و توافق با طلبکار دارای سند رسمی (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست رفع مهرو موم ترکه به دلیل توافق با وراث (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت با نشر آگهی (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت بدون نشر آگهی (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مهر و موم ترکه از طرف طلبکار با حکم قطعی (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مهر و موم ترکه از طرف طلبکار با سند رسمی (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مهر و موم و تحریر ترکه توسط موصی له (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مهر و موم ترکه توسط وراث (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست صدور حکم رشد دختر

arr-list دادخواست صدور حکم رشد پسر

arr-list دادخواست تغییر نام کوچک به دلیل مغایرت با عرف و فرهنگ غالب

arr-list دادخواست تغییر نام کوچک

arr-list دادخواست تغییر نام کوچک به دلیل اختلافات در انتخاب نام

arr-list دادخواست تامین دلیل متصرف عدوانی (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با تامین خواسته

arr-list دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بدون ذکر در مبایعه نامه

arr-list دادخواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال با رعایت حقوق مرتهن

arr-list دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو و تحویل آن

arr-list دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

arr-list دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک رهن از مورد معامله

arr-list دادخواست الزام مرتهن به فک رهن

arr-list دادخواست الزام خوانده به فک رهن ملک در رهن بانک

arr-list دادخواست صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده

arr-list دادخواست خلع ید خوانده با دستور موقت

arr-list دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا

arr-list 1: دادخواست خلع ید، قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل

arr-list 2: دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا با مطالبه اجرت المثل

arr-list دادخواست الزام خوانده انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن شماره...........

arr-list دادخواست الزام خوانده انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن با دستور موقت

arr-list دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله با صدور دستور موقت

arr-list دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله با قرار تامین خواسته

arr-list دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله

arr-list دادخواست الزام خوانده به پرداخت وجه با مستندات و مدارک و قرار تامین خواسته

arr-list دادخواست الزام خوانده به پرداخت وجه سند عادی با قرار تامین خواسته

arr-list دادخواست الزام خوانده به پرداخت وجه در قبال انجام تعهد و قرار تامین

arr-list دادخواست الزام خوانده به پرداخت وجه ثمن با صدور قرار تامین خواسته

arr-list دادخواست الزام خوانده به پرداخت ثمن خودرو با قرار تامین خواسته

arr-list دادخواست الزام خوانده به پرداخت وجه با قرار تامین خواسته

arr-list دادخواست الزام خوانده به ایفاء تعهد

arr-list دادخواست الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر پرداخت وجه

arr-list دادخواست الزام خوانده به انجام تعهد (ساخت بنا)

arr-list دادخواست الزام خوانده به انجام تعهد

arr-list دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار تبعض صفقه

arr-list دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار حیوان

arr-list دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار عیب

arr-list دادخواست تایید و تنفیذ فسخ قرارداد با اعمال خیار مجلس

arr-list دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار غبن

arr-list دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به لحاظ تخلف از شرط صفت

arr-list دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

arr-list دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار شرط

arr-list دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به لحاظ شرط فاسخ

arr-list دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله فضولی

arr-list دادخواست مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از تجاوز وکیل از اختیارات

arr-list دادخواست مطالبه خسارات و ضرر و زیان از طرف وکیل به خاطر عزل

arr-list دادخواست ابطال وکالت نامه به دلیل فقدان قصد موکل

arr-list دادخواست ابطال وکالت نامه به دلیل عدم اهلیت وکیل

arr-list دادخواست ابطال وکالت نامه به دلیل حجر موکل

arr-list دادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مبیع

arr-list دادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مورد اجاره

arr-list دادخواست مطالبه اجور معوق و تخلیه مورد اجاره به علت انقضاء مدت

arr-list دادخواست مطالبه اجور معوق

arr-list دادخواست مطالبه هزینه های مشترک شامل آب و برق... از طرف ساکنین (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مطالبه وجه هزینه های مشترک شامل آب و برق و... از طرف مالکین (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مطالبه وجه ثمن از فروشنده (موضوع معامله مستحق للغیر)

arr-list دادخواست الزام موجر به تحویل مورد اجاره

arr-list دادخواست الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره با توافق شفاهی

arr-list دادخواست الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره

arr-list دادخواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره

arr-list دادخواست تعیین اجاره بها و تنظیم سند رسمی اجاره و مطالبه اجرت المثل زمان تصرف

arr-list دادخواست الزام موجر به انجام تعمیرات کلی و اساسی

arr-list دادخواست انتقال منافع عین مستاجره

arr-list دادخواست تامین دلیل تخلیه به علت انقضا مدت از طرف مستاجر (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست تامین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست تامین دلیل مورد اجاره به دلیل انتقال عین مستاجره به غیر (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست تامین دلیل مورد اجاره به دلیل تغییر شغل معین شده (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست تامین دلیل به علت تعدی و تفریط مورد اجاره (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست تامین دلیل وجود رابطه استیجاری (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست تخلیه به دلیل احتیاج شخص به مسکن (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست تخلیه به دلیل انتقال به غیر در خلال مدت اجاره (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست تخلیه به دلیل انتقال به غیر پس از اتمام مدت اجاره (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست تخلیه به دلیل انقضا مدت و مطالبه اجور معوق (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره به دلیل تاخیر پرداخت اجاره بها (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست تخلیه به دلیل تبدیل به محل فساد (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست تخلیه به دلیل تعدی و تفریط (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست تخلیه به منظور تجدید بنا (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست تخلیه به منظور نوسازی (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست تخلیه به دلیل انقضا مدت (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست تعدیل و افزایش اجاره بها بر مبنای نظر کارشناس (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخوست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مورد اجاره

arr-list دادخواست مطالبه اجور معوق (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره به دلیل انتقال عین مستاجره

arr-list دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل تخلف از وصف

arr-list دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل عیب حادث شده

arr-list دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل عدم پرداخت اجاره بها

arr-list دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل تخلف از شروط قراردادی

arr-list دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل تغییر شغل

arr-list دادخواست تعدیل اجاره بها (شورای حل اختلاف)

arr-list شکواییه فروش مسکوکات تقلبی (طلا)

arr-list شکواییه تهیه و ترویج سکه تقلبی

arr-list شکواییه مخدوش کردن سکه طلا یا نقره

arr-list شکواییه جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول

arr-list شکواییه جعل دستخط، مهر و امضاء رئیس قوه قضاییه

arr-list شکوائیه جعل چک صادره از بانک و استفاده از آن

arr-list شکواییه استفاده از اسکناس جعلی

arr-list شکواییه جعل امضاء و استفاده از آن

arr-list شکواییه صدور تصدیق نامه بر خلاف واقع توسط پزشک

arr-list شکواییه صدور تصدیق نامه بر خلاف واقع توسط پزشک با اخذ وجه

arr-list شکواییه صدور گزارش خلاف واقع توسط کارشناس رسمی دادگستری

arr-list شکواییه شکستن پلمپ توسط مستحفظ

arr-list شکواییه شکستن مهر یا پلمپ با عنف

arr-list شکواییه شکستن مهر و پلمپ

arr-list شکواییه خرید اموال تاریخی و فرهنگی مسروقه

arr-list شکواییه تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

arr-list شکواییه سرقت اموال تاریخی و فرهنگی

arr-list نمونه شکواییه خرابی آثار تاریخی با عملیاتی بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی

arr-list شکواییه قاچاق یا خارج کردن اموال تاریخی-فرهنگی از کشور

arr-list شکواییه حفاری به قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی

arr-list شکواییه خرید و فروش اموال تاریخی حاصل از حفاری غیر مجاز

arr-list شکواییه تجاوز به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی

arr-list شکواییه مرمت و تعمیر، تغییر، تجدید ابنیه تاریخی -فرهنگی بدون مجوز

arr-list شکواییه تغییر نحوه استفاده ابنیه، اماکن تاریخی-فرهنگی- مذهبی بدون مجوز

arr-list شکواییه اخذ رشوه توسط داور

arr-list شکواییه اخذ رشوه توسط کارشناس رسمی دادگستری

arr-list شکواییه اخذ رشوه توسط ممیز

arr-list شکواییه اخذ رشوه توسط قاضی

arr-list شکواییه رشوه دادن به مامور دولت

arr-list شکواییه اخذ رشوه توسط مستخدم یا مامور دولت

arr-list شکواییه اخذ رشوه توسط مدیر عامل

arr-list شکواییه شروع به ارتشاء

arr-list شکواییه اختلاس توام با جعل

arr-list شکواییه اختلاس با تصاحب در اموال شهرداری

arr-list شکواییه اتلاف عمدی اموال دولتی توسط کارکنان دولت

arr-list شکواییه ازدواج دائم بدون ثبت در دفاتر اسناد

arr-list شکواییه عدم ثبت واقعه رجوع

arr-list شکواییه ازدواج با نابالغ بدون اذن ولی

arr-list شکواییه ترک انفاق

arr-list شکواییه انکار بی اساس رابطه زوجیت

arr-list شکواییه منع ملاقات طفل با اشخاص ذینفع توسط حاضن

arr-list شکواییه گواهی خلاف واقع پزشک در مورد اعتیاد

arr-list شکواییه به عقد دیگری درآوردن زن شوهردار توسط عاقد با علم

arr-list شکواییه به عقد دیگری درآوردن زن عده دار توسط عاقد با علم

arr-list شکواییه ازدواج زن شوهردار با دیگری بدون مواقعه

arr-list شکواییه ازدواج زن عده دار با دیگری بدون مواقعه

arr-list شکواییه فریب در ازدواج

arr-list شکواییه اتیان سوگند دروغ در دعوای حقوقی

arr-list شکواییه اتیان سوگند دروغ در دعوای کیفری

arr-list شکواییه شهادت دروغ در دادگاه

arr-list شکواییه شهادت دروغ برای تحصیل تصدیق وراثت

arr-list شکواییه احراق خودروی دیگری

arr-list شکواییه احراق محل سکونت دیگری

arr-list شکواییه احراق محصول دیگری

arr-list شکواییه تخریب تاکستان

arr-list شکواییه تخریب مال غیر منقول دیگری باغ و تاکستان

arr-list شکواییه چراندن محصول دیگری

arr-list شکواییه تلف یا مسموم کردن حیوان حلال گوشت دیگری

arr-list شکواییه شکار و کشتن حیوانات حفاظت شده بدون مجوز

arr-list شکواییه شکار حیوان وحشی حفاظت شده

arr-list شکواییه خشک کردن محصول دیگری

arr-list شکواییه افشاء مراسلات اشخاص توسط مامور پست

arr-list شکواییه افشاء مکالمات تلفنی توسط مامور مخابرات

arr-list شکواییه بازکردن مراسلات اشخاص توسط مامور پست

arr-list شکواییه معدوم کردن مراسلات اشخاص توسط مامور پست

arr-list شکواییه توقیف کردن مراسلات اشخاص توسط مامور پست

arr-list دادخواست مطالبه وجه برات از شخص حقوقی به صورت تضامنی با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مطالبه وجه برات با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مطالبه وجه چک از شخصیت حقوقی بصورت تضامنی با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مطالبه وجه چک از ظهرنویس با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مطالبه وجه ثمن از فروشنده_موضوع معامله مستحق للغیر(شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مطالبه وجه سفته به نحو تضامن با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مطالبه مهریه با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مطالبه نفقه معوقه ایام زوجیت با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مطالبه نفقه با قرار تامین خواسته و جلب نظر کارشناس (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مطالبه وجه در قبال انجام تعهد (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مطالبه وجه سند عادی با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مطالبه وجه با مستندات و مدارک با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله با قرار تامین خواسته خودرو (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مطالبه وجه چک علیه وراث صادر کننده با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مبیع (شورای حل اختلاف)

arr-list دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی (شورای حل اختلاف)

arr-list قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک

arr-list قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاري

arr-list قرارداد اجاره مسکونی

arr-list قرارداد انتقال سرقفلی

arr-list قرارداد بیع قطعی ملک

arr-list قرارداد پیش فروش خودرو

arr-list قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک سپه

arr-list قرارداد وقف

arr-list قرارداد وکالت کاری در امور تجاری

arr-list قرارداد پیمان مدیریت برای اجرای امور ساختمان

arr-list قرارداد اجاره اماکن ورزشی

arr-list قرارداد اجاره انبار برای شرکت ها

arr-list قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

arr-list قرارداد اجاره به شرط تملیک غیرمنقول

arr-list قرارداد اجاره به شرط تملیک منقول

arr-list قرارداد اجاره پارکینگ

arr-list قرارداد استفاده از حق ارتفاق

arr-list قرارداد اعاده مالکیت

arr-list قرارداد اعطای نمایندگی

arr-list قرارداد انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ناشی از اجرای حکم دادگاه

arr-list قرارداد انجام خدمات

arr-list قرارداد برقراری حق انتفاع

arr-list قرارداد بیع شرطی

arr-list قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی

arr-list قرارداد بیع قطعی یک باب واحد مسکونی و یک باب مغازه

arr-list قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ

arr-list قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

arr-list قرارداد بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت

arr-list قرارداد پذیرش کارت های بانکی عضو شتاب

arr-list قرارداد پیش فروش ملک

arr-list قرارداد پیمانکاری تأمین نیروی انسانی

arr-list قرارداد تأسیس و راه اندازی غرفه در نمایشگاه مجازی کتاب

arr-list قرارداد تبدیل تعهد

arr-list قرارداد تبدیل رهن

arr-list قرارداد ترخیص کالا

arr-list قرارداد جعاله اعطایی

arr-list قرارداد جعاله جهت گشایش اعتبار اسنادی

arr-list قرارداد جعاله

arr-list قرارداد جهت رنگ آمیزی ساختمان

arr-list قرارداد چاپ و نشر

arr-list قرارداد حق ارتفاق

arr-list قرارداد حق انتفاع سکنی رقبی

arr-list قرارداد حق انتفاع سکنی عمری

arr-list قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته

arr-list قرارداد خرید کالا

arr-list قرارداد رهن

arr-list قرارداد ساخت و مشارکت «آپارتمان»

arr-list قرارداد سلف «پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی»

arr-list قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه

arr-list قرارداد صلح حقوق

arr-list قرارداد صلح قطعی

arr-list قرارداد ضمان

arr-list قرارداد عاریه

arr-list قرارداد فروش اقساطی اراضی ملی و موات

arr-list قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه و لوازم یدکی

arr-list قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، تأسیسات و ابزار کار

arr-list قرارداد فروش اقساطی «کالای مصرفی بادوام ساخت داخل (خودرو)»

arr-list قرارداد فروش خودرو

arr-list قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی

arr-list قرارداد (قولنامه) انتقال ملک

arr-list 1: قرارداد کار موقت

arr-list قرارداد کار

arr-list قرارداد مزارعه

arr-list قرارداد مساقات

arr-list قرارداد مشارکت مدنی خصوصی

arr-list قرارداد مشارکت مدنی صادرات

arr-list قرارداد مشارکت مدنی واردات، خدمات بازرگانی داخلی و تولیدی

arr-list قرارداد مشاوره حقوقی

arr-list قرارداد مشاوره و نظارت

arr-list قرارداد مضاربه اشخاص حقیقی

arr-list قرارداد معاوضه

arr-list قرارداد نصب و راه اندازی خط تفکیک زباله و پسماند شهری

arr-list 1: قرارداد نمایندگی فروش

arr-list قرارداد ودیعه

arr-list قرارداد وقف عام

arr-list قرارداد وکالت دادگستری

arr-list قرارداد وکالت در طلاق

arr-list قرارداد وکالت در فروش یا مصالحه قطعیه اتومبیل

arr-list قرارداد وکالت اداری

arr-list قرارداد (وکالتنامه) فروش یا صلح قطعی ملک

arr-list مبایعه نامه انتقال یک دستگاه آپارتمان/ یک باب منزل

arr-list قرارداد مشارکت در ساخت

arr-list شکوائیه مساعدت جهت فرار متهم به اعدام

arr-list شکواییه مخفی کردن متهم

arr-list شکواییه فرار زندانی از حبس

arr-list شکواییه غصب عناوین دولتی با جعل مدرک

arr-list شکواییه استفاده بدون مجوز از لباس رسمی نظامی و انتظامی

arr-list شکواییه سلب آزادی توسط نیروهای بسیج و ضرب و جرح توسط آنها

arr-list شکواییه بازداشت غیر قانونی توسط مأمورین

arr-list شکواییه بازداشت غیر قانونی توسط مقام قضایی

arr-list شکواییه عدم استماع شکایت شخص محبوس غیرقانونی

arr-list شکواییه جلوگیری از اجرای حکم قضایی توسط شهرداری

arr-list شکواییه آزار متهم جهت گرفتن اقرار توسط ضابطین دادگستری

arr-list شکواییه ورود به منزل غیر بدون مجوز توسط ضابطین دادگستری

arr-list شکواییه سوء استفاده مامور دولتی از شغل خود جهت خرید مال دیگری

arr-list شکواییه استفاده غیر مجاز اموال شهرداری

arr-list شکواییه تحصیل منفعت با تدلیس در معاملات دولتی

arr-list شکواییه دریافت وجه زیاده بر مقررات قانونی توسط مأمور شهرداری

arr-list شکواییه منظور کردن اجرت مستخدم یا اجیر به حساب دولت

arr-list شکواییه منظور نمودن نفع شخصی در معاملات دولتی

arr-list شکواییه اخذ شناسنامه المثنی با داشتن شناسنامه

arr-list شکواییه عدم تحویل شناسنامه المثنی پس از پیدا کردن شناسنامه اصلی

arr-list شکواییه استفاده از شناسنامه دیگری

arr-list شکواییه تهدید با چاقو

arr-list شکواییه اخاذی و تظاهر به قدرت نمایی

arr-list شکواییه تهدید به قتل با چاقو

arr-list شکواییه تهدید به قتل توسط شوهر

arr-list شکواییه اخذ سند با تهدید و عنف

arr-list شکواییه نزاع دسته جمعی منتهی به قتل

arr-list شکواییه اخلال در کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال

arr-list شکواییه مزاحمت تلفنی

arr-list شکواییه مزاحمت برای بانوان در معابر

arr-list شکواییه مزاحمت به بهانه خواستگاری

arr-list شکواییه امتناع از دادن طفل به ذیحق

arr-list شکواییه رها کردن طفل در محل دارای سکنه

arr-list شکواییه افشای اسرار توسط پزشک بر خلاف قانون

arr-list شکواییه افشای اسرار توسط کارگزاران بورس

arr-list شکواییه برداشت مبلغ بیش از مقدار مشخص شده به عنوان حق بیمه توسط کارفرما

arr-list شکواییه استفاده از مزایای تأمین اجتماعی با اسناد خلاف واقع

arr-list شکواییه عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما

arr-list شکواییه عدم انجام آزمایش دستگاهها قبل از بهره برداری

arr-list شکواییه تغییر غیر قانونی کاربری باغ

arr-list شکواییه قطع اشجار بدون مجوز قانونی

arr-list شکواییه آلوده کردن رودخانه با مواد مسموم کننده

arr-list شکواییه شکار بدون مجوز حیوانات وحشی حفاظت شده

arr-list شکواییه خرابکاری در تأسیسات برق

arr-list شکواییه احراق کارخانه دیگری

arr-list شکواییه احراق خودروی متعلق به دیگری

arr-list شکواییه تغییر در شماره موتور خودرو

arr-list شکواییه اوراق کردن وسیله نقلیه موتوری بدون مجوز

arr-list شکواییه تغییر عمدی دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه و استفاده از آن

arr-list شکواییه نرساندن عمدی کالا از سوی متصدی حمل ونقل

arr-list شکواییه معامله کالاهای به مقصد نرسیده توسط مسئول حمل و نقل

arr-list شکواییه بی احتیاطی در رانندگی و ورود صدمه بدنی

arr-list شکواییه اعلام افلاس برای فرار از دین توسط مستدعی ثبت

arr-list شکواییه پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی

arr-list شکواییه قراردادن کلاشی به عنوان پیشه

arr-list شکواییه سوء استفاده از طفل برای تکدی‌گری

arr-list شکواییه استعمال مشروبات الکلی به صورت علنی

arr-list شکواییه مصرف مسکرات

arr-list شکواییه تهیه و ساخت مشروبات الکلی

arr-list شکواییه قماربازی

arr-list شکواییه دایر کردن قمارخانه

arr-list فرم استشهادیه انحصار وراثت

arr-list فرم اعسار از پرداخت محکوم به

arr-list فرم استشهادیه اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی

arr-list شکواییه زنا غیرمحصن

arr-list شکواییه زنا با محارم نسبی

arr-list شکواییه زنا محصنه

arr-list شکواییه لواط به عنف

arr-list شکواییه تفخیذ فاعل غیرمسلمان با مفعول مسلمان

arr-list شکواییه مساحقه

arr-list شکواییه قوادی

arr-list شکواییه قوادی برای نابالغ

arr-list فرم دادخواست بدوی

arr-list شکواییه دایر کردن مرکز فساد و فحشا

arr-list شکواییه تحصیل مال از کرایه فیلم مستهجن

arr-list پرونده مزاحمت تلفنی و تهدید

arr-list پرونده شرب خمر و ایراد خسارت مالی

arr-list پرونده سرقت تعزیری (در صلاحیت دادگاه اطفال)

arr-list پرونده تخریب و توهین

arr-list پرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

arr-list فرم اظهارنامه

arr-list پرونده الزام به انجام تعهد

arr-list پرونده اصلاح شناسنامه

arr-list پرونده اعسار از پرداخت محکوم‌ به

arr-list پرونده الزام خوانده به تحویل سند مورد معامله چهارساعت آب و دو قطعه زمین

arr-list پرونده مطالبه طلب

arr-list پرونده مطالبه خسارت

arr-list پرونده نصب قیم

arr-list پرونده اثبات مالکیت

arr-list 1: پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

arr-list پرونده تقسیم ماترک

arr-list پرونده اثبات سیادت و افزودن کلمه سید به اول نام

arr-list پرونده رفع اثر از مال توقیفی غیرمنقول

arr-list 1: پرونده استرداد مال منقول

arr-list پرونده الزام به تخلیه مغازه (تجدیدنظر)

arr-list دادخواست رفع تصرف عدوانی (خلع ید) و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

arr-list پرونده تامین خواسته فوری

arr-list پرونده رفع تصرف عدوانی

arr-list پرونده اصلاح سند (اعاده دادرسی)

arr-list پرونده تنفیذ وصیت‌نامه

arr-list پرونده افراز ملک بدون اختلاف در مالکیت

arr-list پرونده اصلاح گواهی حصر وراثت

arr-list پرونده استرداد جهیزیه (اجرای احکام)

arr-list فرم اخطاریه

arr-list پرونده الزام به تنظیم سند خودرو (اجرای احکام)

arr-list پرونده تنفیذ مبایعه‌ نامه (اجرای احکام)

arr-list پرونده مطالبه نفقه (اجرای احکام)

arr-list پرونده مطالبه طلب بابت یک فقره سفته (شورای حل اختلاف)

arr-list پرونده تامین خواسته (اجرای احکام)

arr-list پرونده مطالبه مهریه (اجرای احکام)

arr-list پرونده الزام به تحویل زمین (شورای حل اختلاف)

arr-list پرونده مطالبه سهم الارث (اجرای احکام)

arr-list پرونده رفع تصرف عدوانی (اجرای احکام)

arr-list پرونده مطالبه خسارت (اجرای احکام)

arr-list پرونده اثبات مالکیت (اجرای احکام)

arr-list پرونده تقسیم منزل (اجرای احکام)

arr-list پرونده ابطال معامله (اجرای احکام)

arr-list 1: پرونده خلع ید (اجرای احکام)

arr-list پرونده افترا

arr-list 1: پرونده ضرب و جرح عمدی

arr-list پرونده اهمال در نگهداری حیوانات

arr-list پرونده نگهداری تجهیزات ماهواره

arr-list پرونده مزاحمت بانوان و اطفال در معابر یا اماکن عمومی

arr-list پرونده پرورش غیرمجاز کبوتر و کبوترپرانی

arr-list پرونده قماربازی

arr-list 1: پرونده ترک انفاق

arr-list پرونده تهدید به آتش زدن اموال منقول متعلق به غیر و تهدید به قتل و فحاشی

arr-list پرونده خرید و نگهداری مواد محترقه

arr-list پرونده تمرد نسبت به مامورین دولتی

arr-list پرونده استفاده از سند مجعول و جعل

arr-list پرونده قصور پزشکی

arr-list پرونده زنای غیر محصنه و رابطه نامشروع

arr-list پرونده اعتیاد و نگهداری مواد مخدر

arr-list پرونده 1- خرید و نگهداری مشروبات الکلی 2-ساخت مشروبات الکلی 3- قاچاق مشروبات الکلی

arr-list لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده تصرف عدوانی

arr-list لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده کلاهبرداری

arr-list لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده تهدید به قتل

arr-list لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده خیانت در امانت

arr-list لایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی الزام به فروش سرقفلی

arr-list لایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده تهدید به قتل

arr-list لایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده ضرب و جرح عمدی

arr-list لایحه دفاعیه تامین خواسته در پرونده مطالبه مهریه

arr-list لایحه دفاعیه تحریر ترکه

arr-list لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده حق‌ الکفاله

arr-list لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه خسارت

arr-list لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی ارزیابی قیمت ملک

arr-list قرارداد اقاله ملک

arr-list لایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده سرقت

arr-list 1: لایحه دفاعیه در پرونده بازگشت به کار

arr-list لایحه دفاعیه طلاق

arr-list لایحه رفع نقص

arr-list لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه وجه

arr-list لایحه دفاعیه در پرونده انتقال سهام

arr-list لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده سرقت

arr-list لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی برآورد اجرت‌المثل

arr-list لایحه دفاعیه فرجام‌خواهی در پرونده ابطال معامله

arr-list لایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه وجه چک

arr-list لایحه دفاعیه پاسخ تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه نفقه

arr-list 2: لایحه دفاعیه در پرونده بازگشت به کار

arr-list لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه دین

arr-list لایحه دفاعیه در پرونده خیانت در امانت

arr-list لایحه اعتراض به رای در پرونده تخلفات بورسی

arr-list لایحه دفاعیه در پرونده فسخ قرارداد

arr-list لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده کلاهبرداری

arr-list لایحه دفاعیه اعلام فسخ قرارداد ملک

arr-list 1: لایحه دفاعیه مطالبه خسارت

arr-list لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی پرونده معاونت در اخذ گذرنامه و تحویل شناسنامه به دیگری

arr-list لایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده تحصیل مال از طریق نامشروع

arr-list لایحه دفاعیه پاسخ به واخواهی در پرونده مطالبه وجه التزام

arr-list لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی ارزیابی قیمت سهام

arr-list لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده تخریب و تهدید

arr-list لایحه اعتراض به رای هیئت مرکزی گزینش قوه قضائیه

arr-list لایحه دفاعیه در پرونده اثبات انتقال سهام

arr-list 1: لایحه دفاعیه در پرونده انتقال سهام

arr-list 1: لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه وجه

arr-list لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده اعسار از پرداخت مهریه

arr-list لایحه افزایش خواسته

arr-list لایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده کلاهبرداری

arr-list لایحه دفاعیه الزام به فروش سرقفلی

arr-list 1: لایحه دفاعیه طلاق

arr-list لایحه دفاعیه تقسیم ترکه ارامنه

arr-list لایحه برآورد اجرت المثل به هیئت کارشناسی

arr-list لایحه دفاعیه الزام به فروش سرقفلی مشاع

arr-list لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده انتقال سهام

arr-list دادخواست تامین خواسته چک

arr-list درخواست اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری

arr-list درخواست دستور موقت در پرونده بورس

arr-list دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

arr-list درخواست تبدیل مجازات

arr-list شکواییه 1-شهادت کذب 2-سو استفاده از موقعیت شغلی

arr-list دادخواست اعتراض ثالث به مصادره خودرو

arr-list دادخواست جلب ثالث در پرونده استرداد سند تجاری

arr-list درخواست استرداد دعوا

arr-list درخواست صدور قرار تامین محکوم به

arr-list درخواست صدور قرار قبولی و اجرای حکم دادگاه‌های خارجی

arr-list درخواست توقیف طلب نزد شخص ثالث

arr-list معرفی اموال محکوم‌علیه جهت توقیف به اجرای احکام دادگاه

arr-list 1: درخواست صدور اجرائیه

arr-list 2: درخواست صدور اجرائیه

arr-list دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت (شورای حل اختلاف)

arr-list قرارداد اجرای کامل عملیات ساختمانی

arr-list قرارداد پیمان اجرای کارهای ساختمانی با نرخ مترمربع زیربنا

arr-list قرارداد پروژه ساخت‌ و ساز، کارهای اصلی، فرعی، احتمالی با دوره تضمین معین

arr-list قرارداد پیمان

arr-list قرارداد پیمانکاری مدیریت فنی، مالی، اداری

arr-list قرارداد اجرای تاسیسات مکانیکی (لوله کشی)

arr-list قرارداد اجرای داربست

arr-list قرارداد اجرای سقف کاذب

arr-list قرارداد اجرای عملیات سفت‌ کاری

arr-list قرارداد پکیج

arr-list قرارداد عملیات ساخت، مونتاژ و جوشکاری

arr-list قرارداد اجرای اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک

arr-list قرارداد عملیات قالب‌ بندی با استفاده از قالب‌ فلزی

arr-list قرارداد اجرای عملیات شبکه‎ های گاز

arr-list قرارداد اجرای تاسیسات مکانیکی (نصب و راه‌ اندازی موتورخانه مرکزی و تهویه مطبوع)

arr-list قرارداد اجرای سقف کاذب و رابیتس

arr-list قرارداد امور عمومی

arr-list قرارداد محوطه‌ سازی

arr-list قرارداد عملیات نقاشی ساختمان

arr-list قرارداد اجرای عملیات سنگ‌ کاری

arr-list قرارداد اجرای عملیات سیمان‌ کاری

arr-list قرارداد اجرای کاشی‌ کاری و سرامیک‌ کاری

arr-list قرارداد اجرای عملیات گچ‌ کاری

arr-list قرارداد پیمانکاری خدمات مدیریت طرح مقاوم‌ سازی

arr-list درخواست جلب متهم و صدور مجوز ورود به منزل

arr-list دادخواست تقابل ابطال وکالتنامه

arr-list شکواییه 1- افترا 2- نشر اکاذیب

arr-list پرونده 1-کلاهبرداری 2-ولگردی 3- اعتیاد

arr-list قرارداد پیمانکاری خدمات مهندسی

arr-list قرارداد انجام خدمات کارشناسی

arr-list قرارداد خدمات بازرسی جوش

arr-list قرارداد پیمانکاری پروژه ساخت

arr-list قرارداد پیمانکاری تدوین استاندارد ملی

arr-list قرارداد پیمانکاری نظافت

arr-list قرارداد طراحی و محاسبه ساختمان

arr-list دادخواست خلع ید از مال مشاع و اجرت‌المثل با دستور موقت

arr-list قرارداد عملیات کنده‌کاری و شیارزنی

arr-list قرارداد آسانسور

arr-list قرارداد اجرای موزاییک

arr-list قرارداد ترمیم کف، ساخت بتن و بتن‌ ریزی

arr-list قرارداد نقشه‌ برداری

arr-list 1: دادخواست تغییر نام کوچک

arr-list دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت (شورای حل اختلاف)

arr-list درخواست عسر و حرج از طرف محکوم‌ علیه

arr-list پرونده اخلال در نظم عمومی (تجدیدنظر)

arr-list قرارداد تاسیسات الکتریکی

arr-list قرارداد تهیه و نصب شیشه‌ های دوجداره

arr-list قرارداد ریخته گری

arr-list قرارداد ساخت و نصب دودکش

arr-list قرارداد سرویس و نگهداری رایانه

arr-list قرارداد گودبرداری

arr-list قرارداد ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

arr-list قرارداد تولید، فروش و تحویل پارتیشن

arr-list قرارداد حفر چاه

arr-list قرارداد خدمات شهری

arr-list قرارداد عملیات تخریب ساختمان

arr-list قرارداد انجام خدمات مدیریت طرح

arr-list قرارداد استفاده از خدمات مهندسی مطالعات، گزارشها، نقشه ها و طرحهای تهیه شده در پروژه

arr-list قرارداد تعیین مساحت عرصه و اعیان، ارزیابی و تعیین قیمت کارشناسی

arr-list قرارداد زیرسازی و آسفالت

arr-list قرارداد اجرای کامل سقف تیرچه بلوک ساختمان

arr-list قرارداد ساخت و نصب سوله

arr-list قرارداد آرماتوربندی

arr-list قرارداد تغییر دستگاه تزریق

arr-list قرارداد اجرای عملیات نقاشی و رنگ آمیزی

arr-list قرارداد تامین مصالح، ساخت، نصب دیوار

arr-list قرارداد ساخت و نصب کانال های هوا

arr-list قرارداد خرید تجهیزات و اجرای طرح تغذیه پست

arr-list قرارداد لوله کشی فاضلاب، آب باران و ...

arr-list قرارداد ساخت و نصب درب و پنجره فلزی

arr-list قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند

arr-list قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی

arr-list 1: قرارداد استفاده از حق ارتفاق

arr-list قرارداد طرح و ساخت (EPC)

arr-list قرارداد صورت وضعیت

arr-list قرارداد تالیف، ویرایش، تدوین و انتشار کتاب (اثر)

arr-list قرارداد اجرایی دوره های آموزشی (ویژه مدیران)

arr-list قرارداد تجزیه‌ و تحلیل و طراحی کلی نظام آمارهای ثبتی

arr-list قرارداد آموزش کاربری، رفع اشکال، صحت عملکرد و پشتیبانی نرم افزار

arr-list قرارداد خرید و فروش اینترنتی کارگزاری سهام

arr-list دادخواست اثبات مالکیت (مالی غیرمنقول)

arr-list دادخواست اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)

arr-list دادخواست ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)

arr-list دادخواست الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت

arr-list دادخواست خلع ید (ملک مشاع)

arr-list اظهارنامه انحلال شرکت

arr-list اظهارنامه تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر

arr-list اظهارنامه منع ادامه عملیات ساختمانی و انجام آن طبق قرارداد

arr-list اظهارنامه تقسیم ماترک

arr-list دادخواست ابطال رای صادره از هسته گزینش قوه قضائیه (دیوان عدالت اداری)

arr-list اظهارنامه پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجاره

arr-list اظهارنامه پرداخت بدهی هزینه های مشترک آپارتمان (موضوع ماده 10 قانون تملک آپارتمانها)

arr-list دادخواست دستور موقت (منع ادامه عملیات ساختمانی)

arr-list دادخواست مطالبه خسارت (ناشی از تصادف)

arr-list دادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه

arr-list دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 12 و صدور حکم مبنی بر دایر بودن ملک

arr-list دادخواست ورود ثالث

arr-list دادخواست ابطال رای داور

arr-list دادخواست اجرای رای داور

arr-list دادخواست تعیین داور طرف مستنکف

arr-list درخواست اجرای ثبت

arr-list شکواییه 1- خیانت در امانت 2- تحصیل مال ازطریق نامشروع 3- تبانی برای بردن مال غیر 4- جرایم موضوع بند 2 و 3 ماده 258 لایحه اصلاحی

arr-list فرم دادخواست مراجع حل اختلاف کار

arr-list پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

arr-list پرونده ابطال سند (تجدیدنظر)

arr-list پرونده جبران خسارت ناشی از نشست آب به ساختمان مسکونی

arr-list پرونده ابطال معامله

arr-list شکواییه جرم موضوع مواد 1-3-8 و 12 قانون جرایم رایانه ای

arr-list فرم تقاضای صدور اجراییه (مهریه)

arr-list پرونده رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی (هیات حل اختلاف مالیاتی)

arr-list فرم تقاضای صدور اجراییه (چک)

arr-list پرونده مطالبه عیدی، وجه مرخصی، اضافه کاری و سنوات خدمت کارگر (هیئت تشخیص)

arr-list پرونده دادخواست ابطال بخشنامه شماره 2294496-20/2-1394/5/17 وزیر نفت (دیوان عدالت اداری)

arr-list فرم تقاضای صدور اجراییه (سند رسمی)

arr-list پرونده تهدید علیه بهداشت عمومی

arr-list پرونده حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهروموم اسناد و اموال شرکت

arr-list قرار اناطه

arr-list قرار مجرمیت

arr-list قرار بازداشت موقت

arr-list قرار قبولی کفالت

arr-list پرونده مطالبه وجه (هیات داوری بازار اوراق بهادار)

arr-list قرار منع تعقیب

arr-list قرار وثیقه

arr-list پرونده اعتراض به اداره ثبت (هیأت نظارت)

arr-list پرونده قبول درخواست ثبت (هیات نظارت)

arr-list پرونده تخلیه مورد اجاره

arr-list پرونده کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

arr-list دادخواست مطالبه حقوق و مزایای کارگر (هیئت تشخیص و حل اختلاف)

arr-list دادخواست اعتراض مودی (اداره امور مالیاتی)

arr-list فرم دادخواست اعتراض مودی مالیاتی

arr-list قرارداد کارگزاری تامین منابع مالی

arr-list قرارداد حمل و نقل

arr-list قرارداد خرید خدمات هنری (فیلم سینمایی)

arr-list فرم درخواست رسیدگی به اختلافات (کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)

arr-list فرم تحقیق از شاکی

arr-list قرارداد جذب بازیکن فوتبال

arr-list فرم تحقیق از متهم

arr-list فرم تحقیق از گواه

arr-list فرم وکالتنامه

arr-list فرم اخطاریه

arr-list فرم مخصوص واخواست سفته

arr-list پرونده بطلان نکاح به دلیل جنون زوج

arr-list شکواییه تحصیل مال از طریق نامشروع

arr-list دادخواست فسخ نکاح (به علت عنن زوج)

arr-list دادخواست تامین خواسته مهریه

arr-list دادخواست فسخ نکاح (به جهت بیماری برص زوجه)

arr-list دادخواست فسخ نکاح (به علت جنون زوج)

arr-list دادخواست دستور موقت (اتصال تلفن)

arr-list دادخواست تامین خواسته اجاره بها

arr-list دادخواست تامین خواسته سفته

arr-list دادخواست تنفیذ وصیت نامه

arr-list دادخواست مطالبه خسارت (ضرر و زیان ناشی از تخریب)

arr-list دادخواست ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه

arr-list دادخواست ابطال تقسیم نامه

arr-list دادخواست دستور فروش ملک مشاع

arr-list دادخواست اعلام بطلان معامله

arr-list 1: دادخواست ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)

arr-list 1: دادخواست اثبات مالکیت (مالی غیرمنقول)

arr-list درخواست بازداشت پلاک ثبتی

arr-list دادخواست رفع اثر از نامه شهرداری و تبعیت از مفاد پروانه ساختمانی (دیوان عدالت اداری)

arr-list درخواست کسر حقوق بدهکار از طریق اجرای اسناد رسمی

arr-list دادخواست تغییر وضعیت استخدامی (دیوان عدالت اداری)

arr-list دادخواست ابطال بخشنامه عدم پذیرش حق بیمه (دیوان عدالت اداری)

arr-list دادخواست رفع تصرف عدوانی

arr-list پرونده اجرت المثل ایام زوجیت (تجدیدنظر)

arr-list پرونده فسخ نکاح (دیوان عالی کشور)

arr-list پرونده سوءاستفاده اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت (تجدید نظر)

arr-list پرونده جعل رایانه ای (تجدیدنظر)

arr-list پرونده خیانت در امانت کارگزار بورس ( تجدیدنظر)

arr-list پرونده استفاده مواد افزودنی غیرمجاز (تجدیدنظر)

arr-list پرونده عضوگیری شرکت هرمی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده تامین دلیل

arr-list شکواییه عضوگیری شرکتهای هرمی

arr-list شکواییه استفاده از مواد افزودنی غیرمجاز

arr-list پرونده دریافت اضافه علاوه بر تعرفه (سازمان تعزیرات حکومتی)

arr-list پرونده عدم ارائه پروانه ترخیص کالا (سازمان تعزیرات حکومتی)

arr-list پرونده عدم ارائه پروانه سبز گمرکی (سازمان تعزیرات حکومتی)

arr-list پرونده ابطال تصمیم معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دیوان عدالت اداری)

arr-list پرونده دریافت شهریه از دانشجویان ممتاز (دیوان عدالت اداری)

arr-list دادخواست استرداد وجه

arr-list لایحه دفاعیه دعوای ابطال معامله ملک

arr-list دادخواست ابطال صورتمجلس تفکیکی و اصلاح سند (به طرفیت شهرداری)

arr-list فرم دادخواست دیوان عدالت اداری

arr-list لایحه تجدیدنظر در خصوص اعتراض به رای بدوی توسط خواهان

arr-list قرارداد کار موقت یا با مدت معین

arr-list پرونده مطالبه وجه چک از صادرکننده و ضامن (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مطالبه وجه چک توسط دارنده (تجدیدنظر)

arr-list پرونده اضطرار در پرداخت ربا (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک (تجدیدنظر)

arr-list پرونده واگذاری سرقفلی توسط مستاجر (تجدیدنظر)

arr-list پرونده اختلاف صلاحیت میان دادگاه های عمومی حقوقی و دیوان عدالت اداری (دیوان عالی کشور)

arr-list پرونده کلاهبرداری از طریق تحصیل اموال مسروقه (تجدیدنظر)

arr-list پرونده حدود اختیار دادگاه نسبت به نظر کارشناس در مورد مبلغ حق کسب و پیشه (تجدیدنظر)

arr-list پرونده انجام تعهد و عدم استرداد چک تضمینی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده استرداد مبیع پیش از طرح دعوای فسخ یا بطلان (تجدیدنظر)

arr-list پرونده خیانت در امانت و انتقال مال غیر (تجدیدنظر)

arr-list پرونده کلاهبرداری (تجدیدنظر)

arr-list 1: پرونده تغییر نام کوچک (تجدیدنظر)

arr-list پرونده انتقال مال مرهونه بدون اخذ اذن مرتهن (تجدیدنظر)

arr-list پرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت (دیوان عدالت اداری)

arr-list پرونده عدم تعیین زمان تنظیم سند رسمی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده الزام به پرداخت خسارت توسط شهرداری (تجدیدنظر)

arr-list 1: پرونده ابطال رای داور (تجدیدنظر)

arr-list پرونده پرداخت حق بیمه با چک (تجدیدنظر)

arr-list پرونده جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مسئولیت شهرداری نسبت به درختان معابر عمومی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مطالبه حقوق زارعانه (تجدیدنظر)

arr-list پرونده عدم اعطای نمایندگی با ظهرنویسی چک (تجدیدنظر)

arr-list پرونده افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مطالبه قیمت روز اراضی تحت تصرف شهرداری (تجدیدنظر)

arr-list پرونده رفع مزاحمت از اموال غیرمنقول علیه شهرداری (دیوان عالی کشور)

arr-list پرونده کلاهبرداری و جعل در کپی اسناد (تجدیدنظر)

arr-list پرونده وضع عوارض بر فعالیت بانکها توسط شورای شهر (تجدیدنظر)

arr-list قرارداد ویراستاری علمی تالیفات

arr-list پرونده بردن به کمپ ترک اعتیاد با توسل به زور (تجدیدنظر)

arr-list قرارداد همکاری با بیمارستان

arr-list قرارداد گروهی بیمه شخص ثالث

arr-list پرونده نحوه انتقال چک (تجدیدنظر)

arr-list پرونده نگهداری کالای پسماند (تجدیدنظر)

arr-list قرارداد فیلم سازی

arr-list پرونده مرجع رسیدگی به جرایم نشریات دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات (تجدیدنظر)

arr-list قرارداد اجاره رستوران و کافی شاپ

arr-list قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی

arr-list قرارداد اجاره داروخانه

arr-list قرارداد اجاره هتل

arr-list قرارداد مشارکت در ساخت آپارتمان

arr-list 2:قرارداد مزارعه

arr-list قرارداد حق الوکاله

arr-list پرونده ادعای فسخ در بزه انتقال مال غیر (تجدیدنظر)

arr-list قرارداد پرداخت وجه لوازم مصرفی پزشکی

arr-list پرونده تعدیل اجاره بها

arr-list قرارداد فروش (عام)

arr-list 1: قرارداد مشارکت

arr-list پرونده واخواهی مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مطالبه خسارت از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مطالبه وجه سفته (تجدیدنظر)

arr-list پرونده اعتراض ثالث اجرایی (تجدیدنظر)

arr-list 1:پرونده الزام به انجام تعهد

arr-list 1: پرونده جزای نقدی در کلاهبرداری (تجدیدنظر)

arr-list 2: پرونده جزای نقدی در کلاهبرداری (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مطالبه قیمت ملک به نرخ روز از شهرداری (دیوان عالی کشور)

arr-list پرونده جعل امضا در ظهر چک (تجدیدنظر)

arr-list دادخواست مطالبه خسارت (به طرفیت بورس)

arr-list پرونده مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری با وجود توافق قبلی (تجدیدنظر)

arr-list قرارداد فروش سهام

arr-list قرارداد تسهیلات واگذاری خودرو

arr-list پرونده مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در اعطای وکالت رسمی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مطالبه بهای عادله ملک تصرفی توسط شهرداری (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-list پرونده الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان (تجدیدنظر)

arr-list پرونده حذف نام خانوادگی همسر مطلقه از شناسنامه

arr-list پرونده ابطال سند سجلی

arr-list پرونده مسئولیت شهرداری در قبال ورود خسارت به شهروندان (تجدیدنظر)

arr-list فرم دادخواست رسیدگی در هیات داوری بازاراوراق بهادار

arr-list پرونده مسئولیت شهرداری نسبت به سقوط درختان واقع در معابر (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مطالبه خسارت وارده به اتومبیل از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختان از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مسئولیت شهرداری در قبال حفر گودال در معبر عمومی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده ممانعت از حق و مزاحمت ملکی ناشی از تخلفات ساختمانی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مرور زمان در دعاوی مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

arr-list 1: قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه

arr-list پرونده مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم شهردار (دیوان عالی کشور)

arr-list پرونده مرجع صالح رسیدگی به دعوای بانکهای دولتی علیه شهرداری (دیوان عالی کشور)

arr-list پرونده مرجع رسیدگی به شکایت از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی (دیوان عالی کشور)

arr-list پرونده تخلیه خانه سازمانی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مطالبه بهای املاک تملک شده توسط دولت و شهرداری (دیوان عالی کشور)

arr-list پرونده مرجع رسیدگی به دعوای تغییر کاربری املاک (دیوان عالی کشور)

arr-list پرونده اعتراض به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه (دیوان عالی کشور)

arr-list پرونده مرجع رسیدگی به دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اموال مصادره ای (دیوان عالی کشور)

arr-list پرونده مطالبه بهای اراضی از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-list پرونده اختلاف شهرداری و مودیان درمورد عوارض (دیوان عدالت اداری)

arr-list پرونده درخواست صدور پایانکار و محاسبه میزان عوارض و پذیره های شهری (تجدیدنظر)

arr-list پرونده احراز ورود خسارت و استحقاق دریافت بهای اراضی (دیوان عالی کشور)

arr-list پرونده مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت (تجدیدنطر)

arr-list پرونده عدم ذکر مدت خیار شرط (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد و خسارت تاخیر تادیه (تجدیدنظر)

arr-list پرونده خلع ید از مشاعات و قلع و قمع بنای احداثی (تجدیدنظر)

arr-list 4: پرونده ابطال رای داور

arr-list پرونده خلع ید و تحویل مبیع (تجدیدنظر)

arr-list پرونده ابطال آرای کمیسیون ماده صد شهرداری (تجدیدنظر)

arr-list پرونده ابطال رای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده ابطال رای شعبه تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده استرداد وجه چک جعلی (تجدیدنظر)

arr-list 2: پرونده ابطال رای داور (تجدیدنظر)

arr-list پرونده نقض رای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری (دیوان عدالت اداری)

arr-list پرونده خیانت در امانت (تجدیدنظر)

arr-list 1: پرونده مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

arr-list 2: پرونده مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

arr-list پرونده 1- جعل 2- استفاده از سند مجعول 3- تخریب 4- کلاهبرداری

arr-list پرونده مطالبه بهای روز ملک از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-list پرونده ابطال رای هیات رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی

arr-list پرونده مطالبه بهای ملک تملک شده شهرداری (تجدیدنظر)

arr-list نمونه پرونده الزام به صدور مجوز ساختمانی (دیوان عالی کشور)

arr-list پرونده صدور چک بدون قید تاریخ (تجدیدنظر)

arr-list پرونده فک پلمپ (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد (تجدیدنظر)

arr-list پرونده دعوای ابطال مبایعه نامه به طرفیت شهرداری (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مطالبه خسارت (تجدیدنظر)

arr-list پرونده الزام به اخذ مجوز تجاری، تسویه مالیاتی و اخذ انشعاب آب

arr-list 2: پرونده تغییر نام کوچک (تجدیدنظر)

arr-list پرونده ابطال سند رسمی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده اعسار از پرداخت محکوم به (تجدیدنظر)

arr-list پرونده ابطال آرا تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری (تجدیدنظر)

arr-list پرونده ابطال پیش آگهی و اجرائیه (تجدیدنظر)

arr-list پرونده درخواست ابطال پایان کار صادره از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-list 2: پرونده مطالبه وجه سفته (تجدیدنظر)

arr-list 3: پرونده ابطال رای داور (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-list پرونده خیانت در امانت نسبت به چک (تجدیدنظر)

arr-list پرونده ربا (تجدیدنظر)

arr-list پرونده تخلیه مغازه به دلیل تجدید بنا و احداث ساختمان (تجدیدنظر)

arr-list پرونده استرداد مبلغ اضافی چک (تجدیدنظر)

arr-list پرونده تغییر نام (تجدیدنظر)

arr-list پرونده ابطال قرارداد صوری (تجدیدنظر)

arr-list پرونده صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی چک (تجدیدنظر)

arr-list پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی، تخریب و فحاشی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده صدور چک بلامحل (تجدیدنظر)

arr-list پرونده سرقت، جعل چک مسروقه و استفاده از آن (تجدیدنظر)

arr-list پرونده سو استفاده از چک سفید امضا

arr-list پرونده مطالبه بهای روز املاک (تجدیدنظر)

arr-list پرونده ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری (تجدیدنظر)

arr-list پرونده نقض رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (دیوان عدالت اداری)

arr-list پرونده کلاهبرداری و سرقت چک (تجدیدنظر)

arr-list پرونده تصرف عدوانی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده تخریب و ممانعت از حق (تجدیدنظر)

arr-list پرونده اعلام فسخ مبایعه نامه (تجدیدنظر)

arr-list پرونده درخواست تعیین داور مرضی الطرفین (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مطالبه وجه التزام (تجدیدنظر)

arr-list پرونده ابطال سند رسمی انتقال و الزام به انجام تعهدات قراردادی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده ابطال توافقنامه مالک و شهرداری (تجدیدنظر)

arr-list پرونده تخلیه یک باب مغازه (تجدیدنظر)

arr-list پرونده فروش مال غیر و کلاهبرداری (تجدیدنظر)

arr-list پرونده ترک نفقه همسر و فرزند مشترک (تجدیدنظر)

arr-list پرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (دیوان عدالت اداری)

arr-list پرونده کلاهبرداری از طریق خرج کردن چک سرقتی و جعل (تجدیدنظر)

arr-list پرونده 1- ممانعت از حق 2- انتقال منافع مال مشاع بدون اذن شرکا (تجدیدنظر)

arr-list پرونده انتقال مال غیر با سند رسمی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده الزام به ایفای تعهدات قراردادی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مطالبه وجه قرارداد و خسارت ناشی از آن (تجدیدنظر)

arr-list پرونده فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده صدور چک بلامحل به نمایندگی (تجدیدنظر)

arr-list قرارداد اجاره خودرو

arr-list قرارداد برگزاری دوره آموزشی

arr-list پرونده اعتراض ثالث (تجدیدنظر)

arr-list اقاله نامه

arr-list قرارداد مضاربه

arr-list قرارداد اجاره یک باب مغازه

arr-list قرارداد اجاره آپارتمان با کاربری اداری

arr-list قرارداد پیمانکاری مدیریت فنی، مالی، اداری و اجرایی

arr-list 1: قرارداد مشاور حقوقی

arr-list قرارداد تالیف کتاب

arr-list قرارداد مضاربه (واردات، بازاریابی و فروش تجهیزات پزشکی)

arr-list قرارداد وکالت و مشاور حقوقی

arr-list 1: قرارداد بیع قطعی ملک

arr-list قرارداد بیع قطعی خودرو

arr-list موافقتنامه التزام خرید و فروش سهام

arr-list تفاهم نامه فروش سهام شرکت

arr-list توافقنامه قطعی فروش هتل آپارتمان، رستوران و کافی شاپ

arr-list 2: قرارداد مشارکت

arr-list مبایعه نامه ملک

arr-list قرارداد تامین اتومبیل

arr-list قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری

arr-list 1: قرارداد انجام خدمات

arr-list قرارداد بلند مدت فروش محصولات پتروشیمی

arr-list قرارداد انفورماتیک

arr-list قرارداد خرید خدمت مسئولین فنی داروساز در داروخانه ها

arr-list قرارداد کار ساعتی

arr-list قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

arr-list قرارداد استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد HSE

arr-list قرارداد فروش و پشتیبانی محصولات نرم افزاری

arr-list قرارداد مضاربه (خرید و فروش شن و ماسه)

arr-list قرارداد اجاره و بهره برداری

arr-list مبایعه نامه قطعی خودرو

arr-list مبایعه نامه آپارتمان با کاربری اداری

arr-list مبایعه نامه قطعی ملک

arr-list قرارداد مشارکت در ساخت بنا

arr-list قرارداد تامین نیروی انسانی

arr-list لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی از رای هیات تشخیص اداره کار

arr-list 2: لایحه دفاعیه اعتراض ثالث اجرایی برای رفع توقیف از ملک

arr-list لایحه دفاعیه در پرونده اعسار از پرداخت محکوم به

arr-list قرارداد تولید و پوشش خبری

arr-list قرارداد تهیه داشبورد اطلاعاتی بازار فیزیکی

arr-list 2: لایحه دفاعیه در پرونده انتقال سهام

arr-list لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه سهم الارث

arr-list لایحه تجدیدنظرخواهی در پرونده الزام به ایفای تعهدات قراردادی

arr-list لایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده طلاق

arr-list لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه وجه سفته

arr-list لایحه اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی

arr-list لایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه وجه سفته

arr-list لایحه تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه نفقه

arr-list لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده تقسیط مهریه

arr-list لایحه تجدیدنظرخواهی در پروئده مزاحمت و فحاشی

arr-list لایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده اعسار از پرداخت مهریه

arr-list لایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده استرداد جهیزیه

arr-list لایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده تقسیط مهریه

arr-list لایحه دفاعیه در پرونده مشارکت در آدم ربایی

arr-list لایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده خلع ید

arr-list لایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده ابطال سند

arr-list لایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده اعسار از پرداخت محکوم به

arr-list لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه خسارت

arr-list پرونده زنای به عنف (دیوان عالی کشور)

arr-list پرونده تغییر رنگ و تعویض قطعات اصلی وسیله نقلیه بدون اخذ مجوز (تجدیدنظر)

arr-list پرونده تمرد نسبت به ماموران دولتی و توهین و ایجاد مزاحمت نسبت به ماموران (تجدیدنظر)

arr-list پرونده چرای دام در مناطق قرق شده

arr-list پرونده ورود به عنف و توهین به مقدسات و فحاشی

arr-list پرونده قتل عمدی

arr-list پرونده تصرف و تخریب اراضی موات (تجدیدنظر)

arr-list پرونده شکار و صید حیوانات وحشی حفاظت شده بدون مجوز

arr-list پرونده استفاده غیرمجاز از برق بدون پرداخت حق انشعاب (تجدیدنظر)

arr-list پرونده صدمات ناشی ازحوادث کار

arr-list پرونده اخاذی، قدرت نمایی با اسلحه و چاقو، رابطه مشروع دون زنا (تجدیدنظر)

arr-list پرونده حفاری و کاوش غیرمجاز اشیا عتیقه

arr-list پرونده رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (دون زنا)

arr-list پرونده آدم ربایی و تفخیذ

arr-list پرونده رانندگی بدون گواهینامه

arr-list پرونده مزاحمت برای نوامیس مردم با ایجاد سروصدا و عربده کشی

arr-list 1: پرونده طلاق توافقی

arr-list پرونده توهین

arr-list پرونده الزام به پرداخت نفقه فرزند

arr-list 2: پرونده مطالبه مهریه

arr-list پرونده صدور حکم رشد

arr-list پرونده ضم امین

arr-list پرونده ثبت واقعه ازدواج

arr-list پرونده اهدای جنین

arr-list پرونده حضانت طفل

arr-list پرونده تجویز ازدواج مجدد

arr-list پرونده طلاق خلع

arr-list پرونده جعل در شناسنامه به قصد تقلب و استفاده از آن (تجدیدنظر)

arr-list 1: پرونده خیانت در امانت (تجدیدنظر)

arr-list 1: پرونده صدور چک بلامحل (تجدیدنظر)

arr-list پرونده نزاع دسته جمعی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده ملاقات فرزند (تجدیدنظر)

arr-list پرونده فسخ نکاح (تجدیدنظر)

arr-list پرونده تمکین (تجدیدنظر)

arr-list پرونده استرداد جهیزیه (تجدیدنظر)

arr-list پرونده اثبات زوجیت (تجدیدنظر)

arr-list پرونده اثبات نسب (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مطالبه نفقه معوقه (تجدیدنظر)

arr-list پرونده صدور حکم فسخ و ابطال اجاره نامه (تجدیدنظر)

arr-list پرونده اثبات وقوع عقد بیع (تجدیدنظر)

arr-list پرونده صدور حکم به رفع ممانعت از حق و اعاده به وضع سابق (تجدیدنظر)

arr-list پروده ابطال رای کمیسیون ماده 147اصلاحی قانون ثبت

arr-list پرونده الزام خوانده به فروش یک دستگاه کامیون خاور به لحاظ مالکیت مشاعی

arr-list 1: پرونده اعسار از پرداخت محکوم به

arr-list پرونده الزام به صدور شناسنامه فرزند

arr-list پرونده تقاضای تخلیه فوری یک باب مغازه

arr-list پرونده تقاضای اصلاح نام خانوادگی

arr-list پرونده الزام به تنظیم سند یک باب مغازه

arr-list 1: پرونده مطالبه وجه سفته

arr-list پرونده تقاضای صدور حکم بر اثبات اقاله قرارداد

arr-list پرونده ممانعت از حق

arr-list 1: پرونده تصرف عدوانی (تجدیدنظر)

arr-list پرونده عدم ارائه مدارک در مهلت قانونی

arr-list پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی

arr-list پرونده فحاشی و افترا

arr-list پرونده ایجاد مزاحمت و سد معبر و فحاشی

arr-list پرونده تخریب آثار میراث فرهنگی از طریق خاکبرداری

arr-list 1: پرونده فروش مال غیر

arr-list 2: پرونده طلاق توافقی

arr-list پرونده استرداد جهیزیه

arr-list پرونده ثبت واقعه ازدواج دائم

arr-list پرونده الزام خوانده به تمکین عام و خاص

arr-list 1: پرونده درخواست ملاقات فرزند

arr-list پرونده سلب حضانت (از خواهان)

arr-list پرونده تقاضای صدور حکم به عدم امکان سازش (طلاق)

arr-list پرونده تقاضای صدور حکم محجوریت

arr-list پرونده مطالبه وجه ناشی از تخلف در تحویل یک باب مغازه (تجدیدنظر)

arr-list 3: پرونده مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

arr-list پرونده ابطال مبایعه نامه (تجدیدنظر)

arr-list 1: پرونده تعدیل اجاره بها

arr-list 1: پرونده ابطال معامله

arr-list 1: پرونده تامین خواسته

arr-list 2: پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

arr-list 2: پرونده الزام به انجام تعهد

arr-list 3: پرونده الزام به انجام تعهد

arr-list پرونده مطالبه مهریه و تامین خواسته فوری

arr-list دادخواست الزام به فروش سرقفلی مشاع

arr-list پرونده خلع ید

arr-list پرونده تقاضای حذف نام و نام خانوادگی همسر مطلقه از شناسنامه

arr-list پرونده خلع ید (تجدیدنظر)

arr-list پرونده مطالبه وجه

arr-list پرونده الزام به تنظیم سند

arr-list پرونده ابطال سند عادی (تجدیدنظر)

arr-list 2: پرونده مطالبه وجه سفته

arr-list پرونده فسخ بیع

arr-list پرونده تقسیم و افراز ماترک

arr-list پرونده مطالبه حواله

arr-list 2: پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خط تلفن همراه

arr-list پرونده الزام به صدور سند مالکیت

arr-list پرونده اثبات مالکیت ملک مشاع

arr-list 2: پرونده تامین خواسته

arr-list 3: پرونده مطالبه وجه سفته

arr-list پرونده ابطال مبایعه نامه عادی (تجدیدنظر)

arr-list 1: پرونده تخلیه یک باب مغازه (تجدیدنظر)

arr-list 1: پرونده مطالبه مهریه (اجرای حکم)

arr-list پرونده مطالبه باقیمانده مهریه (اجرای احکام)

arr-list پرونده مطالبه وجه (اجرای احکام)

arr-list 1: پرونده خلع ید (اجرای احکام)

arr-list 1: پرونده مطالبه وجه (اجرای احکام)

arr-list 2: پرونده مطالبه وجه (اجرای احکام)

arr-list 3: پرونده مطالبه وجه (اجرای احکام)

arr-list 2: پرونده مطالبه خسارت (اجرای احکام)

arr-list پرونده مطالبه وجه چک (اجرای احکام)

arr-list 2: پرونده مطالبه مهریه (اجرای حکم)

arr-list 3: پرونده مطالبه خسارت

arr-list پرونده تعدیل اجاره بها (اجرای احکام)

arr-list پرونده قلع و قمع اعیانات موجود (اجرای احکام)

arr-list 1: پرونده استرداد جهیزیه (اجرای احکام)

arr-list پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خط تلفن همراه (اجرای احکام)

arr-list پرونده رفع تصرف از ساختمان مسکونی (اجرای احکام)

arr-list پرونده خلع ید (اجرای احکام)

arr-list پرونده بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

arr-list پرونده سرقت

arr-list 2: پرونده ضرب و جرح عمدی

arr-list پرونده قتل غیرعمدی ناشی از بی مبالاتی در رانندگی

arr-list پرونده اثبات مالکیت زمین

arr-list 3: پرونده ضرب و جرح عمدی

arr-list 1: پرونده سرقت

arr-list پرونده مزاحمت بهداشتی

arr-list پرونده جعل و مخدوش نمودن پلاک خودرو و استفاده از پلاک مخدوش

arr-list 1: پرونده بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

arr-list 1: پرونده سرقت تعزیری

arr-list 1: پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی

arr-list پرونده قتل غیرعمدی

arr-list پرونده تصرف عدوانی

arr-list 1: پرونده صدور چک بلامحل

arr-list 3: پرونده ترک انفاق

arr-list پرونده کلاهبرداری و فروش مال مسروقه

arr-list پرونده سرقت از مغازه

arr-list 2: پرونده صدور چک بلامحل

arr-list پرونده حمل و نگهداری مشروبات (اجرای احکام)

arr-list پرونده صدمات بدنی در اثر تصادف (اجرای احکام)

arr-list پرونده نگهداری اسلحه غیرمجاز (اجرای احکام)

arr-list پرونده قاچاق چوب آلات (اجرای احکام)

arr-list 1: پرونده صدور چک بلامحل (اجرای حکم)

arr-list پرونده قطع اشجار (اجرای احکام)

arr-list پرونده بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی (اجرای احکام)

arr-list پرونده شرب خمر (اجرای احکام)

arr-list 3: پرونده صدور چک بلامحل (اجرای احکام)

arr-list 1: پرونده نگهداری اسلحه غیرمجاز (اجرای احکام)

arr-list پرونده استعمال مواد مخدر

arr-list پرونده جعل امضا (اجرای احکام)

arr-list پرونده ممانعت از حق و تصرف عدوانی

arr-list پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

arr-list پرونده کشتن حیوان دیگری (در صلاحیت دادگاه اطفال)

arr-list 1: پرونده ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

arr-list 2: پرونده ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

arr-list پرونده رانندگی بدون گواهینامه (در صلاحیت دادگاه اطفال)

arr-list 1: پرونده اعسار از پرداخت محکوم به (تجدیدنظر)

arr-list 1: پرونده خلع ید (تجدیدنظر)

arr-list 1: پرونده تمکین

arr-list 1: پرونده تجویز ازدواج مجدد

arr-list پرونده طلاق خلع (توافقی)

arr-list 1: پرونده الزام به پرداخت نفقه فرزند

arr-list پرونده مطالبه نفقه فرزند

arr-list پرونده طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه

arr-list پرونده مطالبه سهم الارث

arr-list پرونده بذل مدت ازدواج موقت

arr-list 1: پرونده استرداد جهیزیه

arr-list لایحه دفاعیه دریافت مبلغ ودیعه در قرارداد اجاره

arr-list پرونده حمل کالای قاچاق و مشارکت در آن

arr-list پرونده تهیه غیرمجاز نفت گاز

arr-list شکواییه خیانت در امانت خودرو

arr-list شکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی توسط زن علیه شوهر

arr-list شکواییه عکاسی از استخر زنانه و تهدید و اخاذی

arr-list شکواییه قراردادن مواد مخدر در مغازه دیگری

arr-list دادخواست مطالبه دیه از میراث ضارب

arr-list قتل شبه عمد ناشی از تصادف خودرو (بدون گواهینامه)

arr-list شکواییه آزار و اذیت متهم توسط مامور نیروی انتظامی

arr-list شکواییه فروش خودروی توقیفی

arr-list دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

arr-list تغییر نام خانوادگی

arr-list دادخواست اعلام بطلان معامله

arr-list قرارداد بازاریابی فروش

arr-list نمونه لایحه عدم توجه دعوا به خوانده

arr-list لایحه اعتراض به نظر کارشناس

arr-list لایحه اعاده دادرسی

arr-list قرارداد فروش کالا

arr-list نمونه شکوائیه تخریب

arr-list نمونه برگ دادخواست فسخ معامله

arr-list لایحه دفاعیه معامله فضولی

arr-list لایحه صلح نامه

arr-list لایحه دفاعیه اعتراض به رای هیات گزینش دیوان عدالت اداری

arr-list دادخواست برقراری مستمری بازنشستگی برای دیوان عدالت اداری

arr-list لایحه تجدید نظر خواهی انتقال مال غیر

arr-list لایحه دفاعیه ضرب و جرح از طرف شاکی

arr-list اظهار نامه استرداد وسایل پزشکی

arr-list شکوائیه سرقت

آپلود فایل
قبلا ثبت نام کرده ام
کاربر جدید هستمsocial-fb-b

اطلاعات تماس عبدالحسین  رضایی راد

آدرس دفتر عبدالحسین  رضایی راد:

گيلان - فومن - صومعه سرا-روبه رو دادگستری-جنب هتل ابریشم-ساختمان برج بهمن-طبقه6 واحد20

تلفن دفتر: 04532582069

تلفن همراه: 09148813468

دانلود کارت ویزیت
ساعات کاری دفتر:
توضیحات بیشتر:

وحید کریمی premium-datik-icon

وحید کریمی

09141246771

سیدمصطفی هاشمی پور premium-datik-icon

سیدمصطفی هاشمی پور

وکلای دادگستری

ابوذرصالحی premium-datik-icon

ابوذرصالحی

وکلای دادگستری

09177776415-09128505797

dir-user-item-img premium-datik-icon

فریبا محمدیان

وکلای دادگستری

09160488235

توحید جلایری نیا premium-datik-icon

توحید جلایری نیا

وکلای دادگستری

09159249885

بهشاد بهپوری premium-datik-icon

بهشاد بهپوری

وکلای دادگستری

9126604090

مهسا رویین تن premium-datik-icon

مهسا رویین تن

وکلای دادگستری

09207200272

dir-user-item-img premium-datik-icon

حمید رضا جمشیدی اردکانی

وکلای دادگستری

09171052311

dir-user-item-img premium-datik-icon

سعیده  سرایدار

وکلای دادگستری

9151882025

dir-user-item-img premium-datik-icon

مهدی دارابی

09121510138

Error: INSERT INTO useronline(timestamp, ip, userId) VALUES ('1614495004', '54.236.58.220', '0')

Duplicate entry '20991369' for key 'PRIMARY'