* انتخاب شغل حقوقی الزامی است!
dir-user-item-img

عبدالرضا شهیدی پارسا

وکلای دادگستری
شماره پروانه:
14561
حوزه قضایی:
معرفی مختصر

مرجع صدور پروانه:

تلفن : 55917534|موبایل : 9122008854
حوزه های تخصصی فعالیت
امتیاز داتیکان:
0
امتیاز کاربران:
1
  • مقالات وکیل
social-fb-b

اطلاعات تماس عبدالرضا شهیدی پارسا

آدرس دفتر عبدالرضا شهیدی پارسا:

تهران - شهرری - در تاریخ 1389/01/16 پروانه وکالت خود را بکانون تودیع نموده است

تلفن دفتر: 55917534

تلفن همراه: 9122008854

دانلود کارت ویزیت
ساعات کاری دفتر:
توضیحات بیشتر:

مهدی صرافیpremium-datik-icon

مهدی صرافی

وکلای دادگستری

9125809865

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

سعیده  سرایدار

وکلای دادگستری

9151882025

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

نظرکرانیان

وکلای دادگستری

09128695965

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

حجت جباری مرادلو

وکلای دادگستری

09120335565

توحید جلایری نیاpremium-datik-icon

توحید جلایری نیا

وکلای دادگستری

09159249885

ابوذرصالحیpremium-datik-icon

ابوذرصالحی

وکلای دادگستری

09177776415-09128505797

نادر پاکزادpremium-datik-icon

نادر پاکزاد

کارشناسان

09122607964

حمیدرضا پرتوpremium-datik-icon

حمیدرضا پرتو

وکلای دادگستری

9122993920

محمدرضا محمدی حسینیهpremium-datik-icon

محمدرضا محمدی حسینیه

09121784045

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

حسن صفایی

09031229937