* انتخاب شغل حقوقی الزامی است!
dir-user-item-img

امین پاشای امیری

وکلای دادگستری
شماره پروانه:
11117
حوزه قضایی:
معرفی مختصر

مرجع صدور پروانه:

تلفن : 0262-3265840|موبایل : 9121461473
حوزه های تخصصی فعالیت
امتیاز داتیکان:
0
امتیاز کاربران:
0
  • مقالات وکیل
social-fb-b

اطلاعات تماس امین پاشای امیری

آدرس دفتر امین پاشای امیری:

تهران - شهريار - خیابان ولیعصر - روبروی بیماستان سجاد - ساختمان حافظ طبقه سومدر تاریخ 1386/01/27 پروانه خود را بکانون تودیع نموده اند0

تلفن دفتر: 0262-3265840

تلفن همراه: 9121461473

دانلود کارت ویزیت
ساعات کاری دفتر:
توضیحات بیشتر:

وحید کریمیpremium-datik-icon

وحید کریمی

وکلای دادگستری

09141246771

دکترهادی عقیلیpremium-datik-icon

دکترهادی عقیلی

وکلای دادگستری

مهدی صرافیpremium-datik-icon

مهدی صرافی

وکلای دادگستری

9125809865

ابوذرصالحیpremium-datik-icon

ابوذرصالحی

وکلای دادگستری

09177776415-09128505797

مهسا رویین تنpremium-datik-icon

مهسا رویین تن

وکلای دادگستری

09207200272

کورش قنبریpremium-datik-icon

کورش قنبری

وکلای دادگستری

9171411327

محمدرضا محمدی حسینیهpremium-datik-icon

محمدرضا محمدی حسینیه

09121784045

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

نظرکرانیان

وکلای دادگستری

09128695965

سید ابراهیم دراجیpremium-datik-icon

سید ابراهیم دراجی

09127773832

سیدمصطفی هاشمی پورpremium-datik-icon

سیدمصطفی هاشمی پور

وکلای دادگستری