* انتخاب شغل حقوقی الزامی است!
dir-user-item-img

راضیه قاسمی کهریزسنگی

وکلای دادگستری
شماره پروانه:
1088
حوزه قضایی:
معرفی مختصر

مرجع صدور پروانه:

تلفن : 2350094|موبایل : 9131279181
حوزه های تخصصی فعالیت
امتیاز داتیکان:
0
امتیاز کاربران:
0
  • مقالات وکیل
social-fb-b

اطلاعات تماس راضیه قاسمی کهریزسنگی

آدرس دفتر راضیه قاسمی کهریزسنگی:

اصفهان - اصفهان - خ شمس آبادي روبروي هنرستان اميرکبيرساختمان اسپادا واحد نهم طبقه دوم

تلفن دفتر: 2350094

تلفن همراه: 9131279181

دانلود کارت ویزیت
ساعات کاری دفتر:
توضیحات بیشتر:

کورش قنبریpremium-datik-icon

کورش قنبری

وکلای دادگستری

9171411327

سعیدpremium-datik-icon

سعید

کارشناسان

09121498742

مرضیه توانگرpremium-datik-icon

مرضیه توانگر

وکلای دادگستری

9171591148

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

مهدی دارابی

09121510138

محمد حسین صیافیpremium-datik-icon

محمد حسین صیافی

وکلای دادگستری

09183684438

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

فریبا محمدیان

وکلای دادگستری

09160488235

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

نظرکرانیان

وکلای دادگستری

09128695965

سیدمصطفی هاشمی پورpremium-datik-icon

سیدمصطفی هاشمی پور

وکلای دادگستری

محمد علی شالچیان تبریزیpremium-datik-icon

محمد علی شالچیان تبریزی

وکلای دادگستری

09128331220

بهشاد بهپوریpremium-datik-icon

بهشاد بهپوری

وکلای دادگستری

9126604090