* انتخاب شغل حقوقی الزامی است!
dir-user-item-img

مرتضی نصراصفهانی

وکلای دادگستری
شماره پروانه:
1132
حوزه قضایی:
معرفی مختصر

مرجع صدور پروانه:

تلفن : 2644668 - 2671710|موبایل : 9131138322
حوزه های تخصصی فعالیت
امتیاز داتیکان:
0
امتیاز کاربران:
0
  • مقالات وکیل
social-fb-b

اطلاعات تماس مرتضی نصراصفهانی

آدرس دفتر مرتضی نصراصفهانی:

اصفهان - اصفهان - خ بزرگمهر جنب کلانتري 18 ساختمان ارس

تلفن دفتر: 2644668 - 2671710

تلفن همراه: 9131138322

دانلود کارت ویزیت
ساعات کاری دفتر:
توضیحات بیشتر:

سیدمصطفی هاشمی پورpremium-datik-icon

سیدمصطفی هاشمی پور

وکلای دادگستری

کورش قنبریpremium-datik-icon

کورش قنبری

وکلای دادگستری

9171411327

بهشاد بهپوریpremium-datik-icon

بهشاد بهپوری

وکلای دادگستری

9126604090

وحید کریمیpremium-datik-icon

وحید کریمی

وکلای دادگستری

09141246771

حمیدرضا پرتوpremium-datik-icon

حمیدرضا پرتو

وکلای دادگستری

9122993920

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

مهدی دارابی

09121510138

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

حسن صفایی

09031229937

محمد علی شالچیان تبریزیpremium-datik-icon

محمد علی شالچیان تبریزی

وکلای دادگستری

09128331220

دکترهادی عقیلیpremium-datik-icon

دکترهادی عقیلی

وکلای دادگستری

مهدی صرافیpremium-datik-icon

مهدی صرافی

وکلای دادگستری

9125809865