* انتخاب شغل حقوقی الزامی است!
dir-user-item-img

سپیده مجدزاده خاندانی

وکلای دادگستری
شماره پروانه:
8092
حوزه قضایی:
معرفی مختصر

مرجع صدور پروانه:

تلفن : 32220506|موبایل : 9131991304
حوزه های تخصصی فعالیت
امتیاز داتیکان:
0
امتیاز کاربران:
0
  • مقالات وکیل
social-fb-b

اطلاعات تماس سپیده مجدزاده خاندانی

آدرس دفتر سپیده مجدزاده خاندانی:

كرمان - كرمان - کرمان چهارراه کاظمی خ قدس کوچه شماره 5 دفتر وکالت خانم سپیده مجد زاده

تلفن دفتر: 32220506

تلفن همراه: 9131991304

دانلود کارت ویزیت
ساعات کاری دفتر:
توضیحات بیشتر:

مهسا رویین تنpremium-datik-icon

مهسا رویین تن

وکلای دادگستری

09207200272

سید ابراهیم دراجیpremium-datik-icon

سید ابراهیم دراجی

09127773832

محمد علی شالچیان تبریزیpremium-datik-icon

محمد علی شالچیان تبریزی

وکلای دادگستری

09128331220

عباس عباسی کشکولیpremium-datik-icon

عباس عباسی کشکولی

وکلای دادگستری

09128491282

مهدی صرافیpremium-datik-icon

مهدی صرافی

وکلای دادگستری

9125809865

محمد حسین صیافیpremium-datik-icon

محمد حسین صیافی

وکلای دادگستری

09183684438

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

حسن صفایی

09031229937

وحید کریمیpremium-datik-icon

وحید کریمی

وکلای دادگستری

09141246771

ابوذرصالحیpremium-datik-icon

ابوذرصالحی

وکلای دادگستری

09177776415-09128505797

دکترهادی عقیلیpremium-datik-icon

دکترهادی عقیلی

وکلای دادگستری