* انتخاب شغل حقوقی الزامی است!
dir-user-item-img

عباس ابراهیمی میمند

وکلای دادگستری
شماره پروانه:
15870
حوزه قضایی:
معرفی مختصر

مرجع صدور پروانه:

تلفن : 2472573|موبایل : 9133434620
حوزه های تخصصی فعالیت
امتیاز داتیکان:
0
امتیاز کاربران:
0
  • مقالات وکیل
social-fb-b

اطلاعات تماس عباس ابراهیمی میمند

آدرس دفتر عباس ابراهیمی میمند:

كرمان - كرمان - کرمان خ بهشتی کوچه شماره 6 مجتمع آفتاب واحد 13

تلفن دفتر: 2472573

تلفن همراه: 9133434620

دانلود کارت ویزیت
ساعات کاری دفتر:
توضیحات بیشتر:

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

نظرکرانیان

وکلای دادگستری

09128695965

سیدمصطفی هاشمی پورpremium-datik-icon

سیدمصطفی هاشمی پور

وکلای دادگستری

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

مهدی دارابی

09121510138

وحید کریمیpremium-datik-icon

وحید کریمی

وکلای دادگستری

09141246771

مرضیه توانگرpremium-datik-icon

مرضیه توانگر

وکلای دادگستری

9171591148

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

حمید رضا جمشیدی اردکانی

وکلای دادگستری

09171052311

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

فریبا محمدیان

وکلای دادگستری

09160488235

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

حسن صفایی

09031229937

حمیدرضا پرتوpremium-datik-icon

حمیدرضا پرتو

وکلای دادگستری

9122993920

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

حجت جباری مرادلو

وکلای دادگستری

09120335565