* انتخاب شغل حقوقی الزامی است!
dir-user-item-img

علیرضا جهانگرد

وکلای دادگستری
شماره پروانه:
166/ک
حوزه قضایی:
معرفی مختصر

مرجع صدور پروانه:

تلفن : 32231329|موبایل : 9131995058
حوزه های تخصصی فعالیت
امتیاز داتیکان:
0
امتیاز کاربران:
0
  • مقالات وکیل
social-fb-b

اطلاعات تماس علیرضا جهانگرد

آدرس دفتر علیرضا جهانگرد:

كرمان - كرمان - کرمان ابتدای خیابان ابن سینا جنب پست بانک طبقه دوم ساختمان وکلا و کارشناسان

تلفن دفتر: 32231329

تلفن همراه: 9131995058

دانلود کارت ویزیت
ساعات کاری دفتر:
توضیحات بیشتر:

عباس عباسی کشکولیpremium-datik-icon

عباس عباسی کشکولی

وکلای دادگستری

09128491282

محمد حسین صیافیpremium-datik-icon

محمد حسین صیافی

وکلای دادگستری

09183684438

حمیدرضا پرتوpremium-datik-icon

حمیدرضا پرتو

وکلای دادگستری

9122993920

توحید جلایری نیاpremium-datik-icon

توحید جلایری نیا

وکلای دادگستری

09159249885

مهسا رویین تنpremium-datik-icon

مهسا رویین تن

وکلای دادگستری

09207200272

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

نظرکرانیان

وکلای دادگستری

09128695965

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

حجت جباری مرادلو

وکلای دادگستری

09120335565

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

حسن صفایی

09031229937

وحید کریمیpremium-datik-icon

وحید کریمی

وکلای دادگستری

09141246771

ابوذرصالحیpremium-datik-icon

ابوذرصالحی

وکلای دادگستری

09177776415-09128505797