سایر
0
آراء کیفری
0
آراء حقوقی
0

ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 

قبل از هر اقدام قضایی، نمونه آراء صادره را مطالعه کنیم!

« آراء صادره از مراجع قضایی به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق می تواند راهگشای قضات و وکلا در پرونده های مطروحه باشد. همچنین می تواند به عنوان یکی از منابع اساسی در تحقیقات اساتید و پژوهشگران حقوقی مورد توجه قرار گیرد تا با شناسایی خلاء های موجود ، قانونگذار را در ارائه قوانین کارآمد و اصلاح قوانین و مقررت موجود دلالت نماید. متاسفانه در نظام حقوقی ما، تا کنون این موضوع جایگاهی که شایستگی آن را دارد نیافته است. موسسه حقوقی داتیکان در راستای تلاش های اخیر صورت گرفته در این حوزه، ضمن ارائه نمونه آراء صادره در پرونده های واقعی از طریق پرتال حقوقی داتیکان با قابلیت جستجوی دقیق، دستبه بندی مناسب  و تحلیل آنها در یک محیط گرافیکی ساده و جذاب، امیدوار است توجه جامعه حقوقی را به این موضوع اساسی جلب نموده و سهم کوچکی در این خصوص داشته باشد.»

آراء صادره از دیوان عدالت اداری
آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی
مقالات حقوقی مرتبط
منابع سایت