ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
704
نتایج یافت شده
/ بانک دادخواست و شکوائیه
شکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی توسط زن علیه شوهر

شرح :

در صورتی که زنی عمدا شوهرش را مورد ضرب و جرح قرار دهد، مرتکب جرم شده و شوهر می‌تواند با ارائه شکواییه فوق، تعقیب و مجازات ضارب را درخواست نماید.

شکواییه عکاسی از استخر زنانه و تهدید و اخاذی

شرح :

در صورتی که شخصی از حریم خصوصی شخص دیگری تصویر تهیه کند مرتکب جرم شده و شاکی می‌تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق علیه وی در محاکم کیفری طرح شکایت کند.

شکواییه قراردادن مواد مخدر در مغازه دیگری

شرح :

در صورتی که شخصی با قرار دادن مواد مخدر در مغازه دیگری قصد مجرم جلوه دادن وی را داشته باشد، مرتکب جرم شده و می‌توان با ارائه شکواییه فوق تعقیب و مجازات وی را درخواست نمود.

دادخواست مطالبه دیه از میراث ضارب

شرح :

 در صورتی که شخصی جراحتی به دیگری وارد کند اما خود قبل از پرداخت دیه فوت کند، شخص مضروب می‌تواند برای مطالبه دیه از  محل میراث متوفی  با استفاده از این نمونه دادخواست اقدام  کند.
 

قتل شبه عمد ناشی از تصادف خودرو (بدون گواهینامه)

شرح :

در صورتی که شخصی فاقد گواهینامه رانندگی بوده و در تصادف رانندگی موجب قتل غیرعمد دیگری شود مجرم بوده و شاکی می‌تواند مطابق نمونه شکواییه فوق تعقیب او را از مقام قضایی درخواست کند.

شکواییه آزار و اذیت متهم توسط مامور نیروی انتظامی

شرح :

 در صورتی که مامور نیروی انتظامی در هنگام دستگیری متهم اقدام به ضرب و شتم متهم و فحاشی کند مرتکب جرم شده و می‌توان با ارائه این نمونه شکواییه تعقیب او را از مقام قضایی درخواست کرد.

دفاعیه در برابر اتهام نقض حق اختراع

شرح :

حق اختراع توسط قانونگذار برای مخترع به رسمیت شناخته شده و برای نقض آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است.

ابطال گواهی ثبت اختراع

شرح :

 حمایت قانونگذار از حقوق مادی و معنوی مخترع مشروط به شرایطی است. در صورتی که شرایط قانونی هنگام ثبت اختراع رعایت نشده باشد، ذی نفع میتواند درخواست ابطال گواهی ثبت اختراع را از دادگاه صالح مطالبه نماید.