ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
695
نتایج یافت شده
/ بانک دادخواست و شکوائیه
درخواست تامین دعوای واهی

شرح :

چنانچه دعوای خواهان مستند به اسناد رسمی و یا اسناد تجاری از قبیل چک و سفته و یا برات نباشد، خوانده میتواند برای هزینه ها و یا خساراتی که ممکن است در آینده متحمل شود، از دادگاه درخواست نماید خواهان تامین مناسبی پرداخت نماید

دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

شرح :

چنانچه شخصی نسبت به اصل طلب خود از دادگاه رای گرفته باشد اما در رای مذکور اشاره ای به تادیه خسارت تاخیر تادیه نشده باشد ، وی می تواند با استفاده از دادخواست فوق جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه اقدام نماید .

لایحه دفاییه دعوای مطالبه وجه اجرت دلالی

شرح :

دلالی که طرفین یک معامله را به یکدیگر رسانده، مستحق دریافت اجرت میباشد و خوانده نیز میتواند در قبال ادعای خواهان دفاعیات بیان دارد

شکایت افترا، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب

شرح :

قانونگذار اعمالی همچون انتشار مطالب کذب و همچنین نسبت دادن جرم به دیگران را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. شکواییه حاضر مربوط به ارتکاب چنین جرمی توسط یکی از نشریات است.