ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
3
نتایج یافت شده
/ قراردادهای واگذاری امتیاز و مجوز
اسناد حقوقی بانک قراردادها قراردادهای حرفه ای قراردادهای واگذاری امتیاز و مجوز
2: قرارداد نمایندگی فروش

شرح :

در صورتی که شرکتی قصد داشته باشد برای فروش و توزیع محصولات خود، نماینده ای انتخاب نماید، برای رسمیت دادن به رابطه کاری خود با نماینده می‌تواند از نمونه قرارداد اعطای نمایندگی فروش فوق استفاده نماید. همچنین اگر شخص یا شرکتی بخواهد فروش و توزیع محصولات شرکتی را بر عهده بگیرد می تواند از این نمونه قرارداد استفاده کند.