ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
2
نتایج یافت شده
/ حضانت
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء صادره در پرونده های خانواده حضانت
پرونده حضانت طفل

شرح :

در صورتی که مادر خواهان حضانت بر فرزند مشترک پس از طلاق است، می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از روند رسیدگی و صدور رأی دادگاه اقدام نماید.

 

پرونده درخواست ملاقات فرزند

شرح :

در صورتی که یکی از زوجین پس از طلاق حضانت فرزند مشترک را بر عهده داشته باشد و طرف دیگر را از ملاقات طفل منع نماید، دیگری می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه اقامه دعوا برای درخواست ملاقات فرزند مشترک و همچنین نحوه رسیدگی به این امور در مراجع قضایی اطلاع یابد.