ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
15
نتایج یافت شده
/ آراء سایر پرونده های خانواده
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء صادره در پرونده های خانواده آراء سایر پرونده های خانواده
پرونده استرداد جهیزیه (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که زوجه جهیزیه خود را به صورت عاریه به منزل زوج برده و پس از مدتی قصد استرداد جهیزیه خود را دارد، می‎تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از نحوه رسیدگی به این دعاوی، الزام زوج به استرداد جهیزیه را از دادگاه تقاضا کند. 

پرونده تمکین (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که زوجه باکره است می‌تواند تا پیش از وصول مهریه از تمکین سرباز زند، هم چنین می تواند تمکین خود را منوط به فراهم آوردن امکانات زندگی توسط زوج کند. در نمونه پرونده تمکین می‌توانید از نحوه رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.

پرونده ملاقات فرزند (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که به علت طلاق یا هر علت دیگر والدین طفلی در یک منزل سکونت نداشته باشند و یکی از والدین که فرزند مشترک تحت حضانت او نیست تقاضای ملاقات او را داشته باشد می‌تواند به موجب دادخواست و با مطالعه نمونه پرونده فوق اقدام نماید.

پرونده تجویز ازدواج مجدد

شرح :

در صورتی که زوج قصد دارد به دلیل عدم تمکین همسرش اقدام به ازدواج مجدد نماید، بایستی تجویز ازدواج مجدد را از دادگاه تقاضا کند. در این خصوص همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌کنید، صرف عدم تمکین زوجه برای پذیرش درخواست مرد کافی نیست و وی بایستی تمکن مالی لازم برای این امر را دارا باشد.

پرونده جلوگیری از اشتغال زوجه

شرح :

در صورتی که اشتغال زوجه مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات زن باشد، زوج می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از نحوه رسیدگی به این موضوع، منع اشتغال زوجه را از دادگاه تقاضا نماید.