ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
3
نتایج یافت شده
/ رابطه اجاری اماکن مسکونی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء پرونده های اختلاف موجر و مستاجر رابطه اجاری اماکن مسکونی
پرونده تخلیه خانه سازمانی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که نهاد دولتی یا عمومی مانند شهرداری منزلی را به عنوان خانه سازمانی و در قالب عقد اجاره به یکی از کارکنان خود واگذار نموده، اما مستأجر پس از انقضای مهلت اجاره از تخلیه امتناع نماید، مالک می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق جهت تقاضای تخلیه خانه در دادگاه‌های عمومی حقوقی طرح دعوا کند.