ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
21
نتایج یافت شده
/ آراء مربوط به چک، سفته و برات
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء مربوط به چک، سفته و برات آراء مربوط به سفته و برات(5 مورد) آراء مربوط به چک(17 مورد)
پرونده مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که دارنده چک، جهت مطالبه وجه آن از طریق اجرای ثبت اقدام نماید، می‌تواند برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه به دادگاه مراجعه کند و متعهد چک مکلف به پرداخت خسارت خواهد بود. پرونده فوق نمونه‌ای از آرای مرتبط با این موضوع است که بیان می‌دارد مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت، رافع مسئولیت خوانده در پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نمی‌باشد.

پرونده عدم اعطای نمایندگی با ظهرنویسی چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که دارنده چک با ظهرنویسی آن را به دیگری واگذار کند، این عمل به معنای انتقال چک بوده و نمی‌توان آن را به منزله اعطای نمایندگی در دریافت مبلغ چک دانست. بنابراین چنین شخصی در اقامه دعوا جهت مطالبه وجه چک ذینفع است و همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، دادگاه‌ها نمی‌توانند به دلیل ذینفع نبودن چنین شخصی از قبول دعوای وی امتناع کنند.

پرونده نحوه انتقال چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که دارنده چک با امضا در ظهر چک آن را به دیگری واگذار کند، صرف امضا برای واگذاری چک و انتقال تمام حقوق قانونی مربوط به آن کفایت می‌کند و انتقال‌گیرنده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با روند رسیدگی به این دعاوی، جهت مطالبه وجه چک اقدام کند.

پرونده واخواهی مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که دارنده سند تجاری از جمله چک اقدام به مطالبه وجه آن نموده ولی صادرکننده ادعا کند که آن را به صورت امانی و بدون وجود دینی صادر کرده است، دادگاه این ادعا را نپذیرفته و به پرداخت وجه چک حکم خواهد داد. چرا که اسناد تجاری دارای وصف تجریدی هستند و همان‌طور که در نمونه پرونده فوق می‌خوانید، خیانت ید اولیه نسبت به سند تجاری تأثیری در حقوق دارنده ثالث با حسن نیت ندارد.

 

پرونده مرور زمان در دعاوی مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که چک در جریان روابط تجاری میان افراد رد و بدل شده و از زمان صدور آن بیش از پنج سال گذشته باشد، مشمول مرور زمان می‌گردد و دعوای مطالبه وجه چک قابل استماع نخواهد بود. نمونه پرونده فوق یکی از آرای صادرشده از مراجع قضایی در خصوص این دعاوی می‌باشد.

پرونده استرداد وجه چک جعلی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که دارنده چک با حسن نیت برای وصول مبلغ چک به بانک مراجعه نموده و متصدی بانک اصالت آن را تأیید کند، چنانچه متعاقب آن معلوم شود چک جعلی بوده است، بانک نمی‌تواند به شخص مذکور مراجعه نماید. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به دعوای الزام به استرداد مبلغ چک جعلی در مراجع قضایی آشنا شوید.

پرونده صدور چک بدون قید تاریخ (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که چک به صورت سفیدامضا و بدون قید تاریخ صادر شده و دارنده بعدا تاریخ آن را پرکند، با توجه به الزامی بودن درج کامل مندرجات سند تجاری در هنگام صدور، چک فاقد امتیازات قانون تجارت خواهد بود. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به این چک‌ها در مراجع قضایی آشنا شوید.

2: پرونده مطالبه وجه سفته (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که مبلغی بیش از سقف تعیین‌شده بر روی سفته درج شود، دارنده سفته می‌تواند مبلغ بیش از سقف مذکور را نیز مطالبه کند و صادرکننده متعهد به پرداخت خواهد بود. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه صدور رأی در این موارد آشنا شوید.

پرونده استرداد مبلغ اضافی چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که دارنده چک آن را با ظهرنویسی به دیگری منتقل کرده و شخص ثالث با انجام تغییراتی در مبلغ چک آن را وصول نموده است، صادرکننده نمی‌تواند برای استرداد مبلغ اضافی چک به ظهرنویس مراجعه نماید. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که ظهرنویس چک مسئولیتی نسبت به تغییرات بعدی که توسط اشخاص ثالث برروی چک انجام می‌شود، نخواهدداشت.  

3: پرونده مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی بابت ضمانت، چکی برای دیگری صادر نماید، پیش از آنکه تعهد اصلی انجام شود امکان مطالبه وجه چک وجود ندارد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از روند رسیدگی تا صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.