ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
4
نتایج یافت شده
/ اثبات مالکیت
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء صادره در دعاوی ملکی اثبات مالکیت
پرونده اثبات مالکیت زمین

شرح :

در صورتی که شخصی، دلایل و مدارکی مبنی بر مالکیت زمینی داشته باشد که با دیگری مورد اختلاف است، می تواند برای اثبات مالکیت خود به مراجع قضایی مراجعه کند. با مطالعه نمونه پرونده فوق از جزئیات موضوع مطلع شوید

پرونده اثبات مالکیت ملک مشاع

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب سند عادی یکی از مالکین ملک مشاع است که مالکیت او از جانب مالک سابق پذیرفته نمی‌شود، می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق  و کسب اطلاع از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع نسبت به اثبات مالکیت خود اقدام نماید.

پرونده اثبات مالکیت

شرح :

در صورتی که مالک متقاضی اثبات مالکیت خود بر ملکی است، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات پرونده‌های مرتبط با این موضوع، خواسته خود را در دادگاه مطرح نماید.