ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
4
نتایج یافت شده
/ الزام به تنظیم سند
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء صادره در دعاوی ملکی الزام به تنظیم سند
پرونده الزام به تنظیم سند

شرح :

در صورتی که فروشنده شش دانگ ساختمان مسکونی، تنها نسبت به نیمی از آن اقدام به تنظیم سند نموده و از تنظم سند رسمی برای سه دانگ دیگر امتناع کند، خریدار می‌تواند الزام وی به تنظیم سند رسمی را با مراجعه به نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این خواسته، از دادگاه تقاضا کند.

پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب مبایعه‌نامه عادی زمینی را خریداری نموده و فروشنده از ایفای تعهدات خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال امتناع ورزد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق برای آشنایی با رویه الزام به تنظیم سند رسمی آشنا شود.