ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
20
نتایج یافت شده
/ جرایم علیه شخصیت معنوی
شکواییه قراردادن مواد مخدر در مغازه دیگری

شرح :

در صورتی که شخصی با قرار دادن مواد مخدر در مغازه دیگری قصد مجرم جلوه دادن وی را داشته باشد، مرتکب جرم شده و می‌توان با ارائه شکواییه فوق تعقیب و مجازات وی را درخواست نمود.

شکواییه عکاسی از استخر زنانه و تهدید و اخاذی

شرح :

در صورتی که شخصی از حریم خصوصی شخص دیگری تصویر تهیه کند مرتکب جرم شده و شاکی می‌تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق علیه وی در محاکم کیفری طرح شکایت کند.

شکواییه افترا و هتک حرمت

شرح :

در صورتی که شخصی با نسبت دادن امری ناروا به دیگری افترا زند، مرتکب جرم شده و می‌توان به موجب قانون و با استفاده از نمونه  شکواییه فوق تعقیب و مجازات وی را از مراجع قضایی درخواست نمود.