ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
19
نتایج یافت شده
/ جرایم علیه شخصیت معنوی
شکواییه افترا توسط شوهر

شرح :

در صورتی که شوهر عناوین مجرمانه‌ای را به همسر خود نسبت دهد بدون اینکه بتواند آنها را اثبات نماید، مرتکب جرم افترا شده و زوجه می‌تواند با استفاده از  نمونه شکواییه فوق مجازات وی را تقاضا کند.

شکواییه افترا و هتک حرمت

شرح :

در صورتی که شخصی با نسبت دادن امری ناروا به دیگری افترا زند، مرتکب جرم شده و می‌توان به موجب قانون و با استفاده از نمونه  شکواییه فوق تعقیب و مجازات وی را از مراجع قضایی درخواست نمود.