ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
103
نتایج یافت شده
/ جرایم علیه آسایش عمومی
شکواییه فرار زندانی از حبس

شرح :

در صورتی که شخصی در دوران محکومیت به حبس از مرخصی استفاده نماید و پس از اتمام آن خود را به زندان معرفی ننماید و فرار کند، مرتکب جرم فرار از زندان  شده و  شاکی می تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق از او شکایت کیفری نماید.