ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
17
نتایج یافت شده
/ جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه شکوائیه ها جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی
شکواییه تجاوز به کودک

شرح :

در صورتی که شخصی به کودکی تجاوز کند مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرد، ولی قربانی می تواند با ارائه نمونه شکواییه فوق  مجازات متهم را از مرجع صالح تقاضا نماید.

شکواییه کودک آزاری

شرح :

در صورتی که شخصی به هر صورت کودکی را مورد آزار جنسی قراردهد، مرتکب جرم شده و اولیای کودک می‌توانند با ارائه نمونه شکواییه کودک آزاری فوق، تعقیب و مجازات وی را از مراجع کیفری تقاضا نمایند.