ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
38
نتایج یافت شده
/ سایر آراء حقوقی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی سایر آراء حقوقی
پرونده مطالبه حواله

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب یک فقره حواله از دیگری طلبکار بوده و مبلغ حواله به دلیل عدم موجودی در تاریخ مقرر وصول نشده است، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از نحوه صدور رأی در این دعاوی، جهت مطالبه وجه حواله به مراجع قضایی مراجعه نماید.

پرونده ابطال ثبت طرح صنعتی

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به ثبت یک طرح صنعتی نموده در حالی که سابقه تولید آن محصول وجود داشته است، ابطال ثبت طرح صنعتی با طرح دعوای تولیدکننده اول امکان‌پذیر می‌باشد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به این موضوع بیشتر آشنا شوید.

پرونده اهدای جنین

شرح :

در صورتی که زوجی نابارور واجد شرایط قانون اهدای جنین هستند، می‌توانند با ارائه دادخواست به  دادگاه درخواست دریافت جنین نمایند و دادگاه پس از ارجاع به پزشکی قانونی و احراز شرایط مندرج در قانون از جمله  ناباروری زوج متقاضی و صلاحیت اخلاقی آنان با درخواست ارائه شده موافقت می‌نماید. در نمونه پرونده اهدای جنین می‌توانید از شرایط قانونی، روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع مطلع شوید.

پرونده تخریب و ممانعت از حق (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شهرداری با تخریب پل جلوی یک مغازه مانع استفاده مالک از ملک خود شده و برای کسب و کار وی مشکلاتی ایجاد کرده است، مالک می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه طرح شکایت ممانعت از حق علیه شهرداری در مراجع کیفری آگاهی یابد.

پرونده ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شهرداری به منظور وصول عوارض صنفی و کسب و پیشه از یکی از بانک‌ها به کمیسیون ماده 77 مراجعه نموده و این کمیسیون بانک مذکور را به پرداخت مبلغ موردنظر محکوم نماید، بانک می‌تواند ابطال رای کمیسیون را از مراجع قضایی تقاضا کند. همان‌طور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، به دلیل فعالیت بانک‌ها در سراسر کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها، وضع عوارض صنفی برای آن قانونی محسوب نمی‌شود.

پرونده مطالبه بهای روز املاک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شهرداری اقدام به تعیین کاربری (ورزشی، تفریحی، گردشگری و ...) نسبت به ملکی نموده بدون اینکه آن را تصرف کند، مالک مستحق مطالبه بهای روز ملک نخواهد بود. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که استحقاق دریافت مبلغ مذکور منوط به تصویب طرح اجرایی و تصرف ملک توسط شهرداری می‌باشد.

3: پرونده ابطال رای داور (تجدیدنظر)

شرح :

داور به مثابه قاضی صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد؛ ازهمین‌رو می تواند قصد و اراده واقعی طرفین  در تنظیم سند را ورای الفاظ آن تشخیص دهد. تفسیر داور بنا بر این اختیار ممکن است خلاف ظاهر سند باشد و این امر مناقاتی با قواعد موجد حق که مبتنی بر ظاهر قرارداد است نمی باشد. در صورتی که قاضی دادگاه بدون در نظر گرفتن این صلاحیت اقدام به ابطال رأی داور نماید، رأیش قابل نقض است. در نمونه پرونده فوق می توانید از جزئیات این موضوع اطلاع یابید.

پرونده درخواست ابطال پایان کار صادره از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که خریدار یک دستگاه آپارتمان پس از تحویل آن متوجه عدم امکان استفاده از پارکینگ به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی شده و قصد طرح دعوای ابطال پایان‌کار صادره از شهرداری را دارد، نمی‌تواند برای مطالبه خواسته خود به دادگاه‌های عمومی حقوقی مراجعه کند. همان‌طور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، دادگاه عمومی درخصوص این موضوع قرار رد دعوای خواهان را صادر کرده است.

پرونده ابطال پیش آگهی و اجرائیه (تجدیدنظر)

شرح :

تا زمانی که رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها معتبر است موجبی جهت ابطال پیش آگهی و اجرائیه (اداره کل اجرای اسناد رسمی) که براساس آن رأی صادرشده است وجود ندارد. می توانید جزئیات این موضوع از مرحله بدوی تا تجدید نظر را در نمونه پرونده مذکور مشاهده نمایید.