ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
38
نتایج یافت شده
/ سایر آراء حقوقی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی سایر آراء حقوقی
3: پرونده ابطال رای داور (تجدیدنظر)

شرح :

داور به مثابه قاضی صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد؛ ازهمین‌رو می تواند قصد و اراده واقعی طرفین  در تنظیم سند را ورای الفاظ آن تشخیص دهد. تفسیر داور بنا بر این اختیار ممکن است خلاف ظاهر سند باشد و این امر مناقاتی با قواعد موجد حق که مبتنی بر ظاهر قرارداد است نمی باشد. در صورتی که قاضی دادگاه بدون در نظر گرفتن این صلاحیت اقدام به ابطال رأی داور نماید، رأیش قابل نقض است. در نمونه پرونده فوق می توانید از جزئیات این موضوع اطلاع یابید.

پرونده تخریب و ممانعت از حق (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شهرداری با تخریب پل جلوی یک مغازه مانع استفاده مالک از ملک خود شده و برای کسب و کار وی مشکلاتی ایجاد کرده است، مالک می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه طرح شکایت ممانعت از حق علیه شهرداری در مراجع کیفری آگاهی یابد.

پرونده دعوای ابطال مبایعه نامه به طرفیت شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد برای ابطال مبایعه‌نامه علیه شهرداری یکی از مناطق تهران اقامه دعوا نماید، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی به این دعاوی درمراجع قضایی آگاهی یابد.   

پرونده ابطال پیش آگهی و اجرائیه (تجدیدنظر)

شرح :

تا زمانی که رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها معتبر است موجبی جهت ابطال پیش آگهی و اجرائیه (اداره کل اجرای اسناد رسمی) که براساس آن رأی صادرشده است وجود ندارد. می توانید جزئیات این موضوع از مرحله بدوی تا تجدید نظر را در نمونه پرونده مذکور مشاهده نمایید.

پرونده اهدای جنین

شرح :

در صورتی که زوجی نابارور واجد شرایط قانون اهدای جنین هستند، می‌توانند با ارائه دادخواست به  دادگاه درخواست دریافت جنین نمایند و دادگاه پس از ارجاع به پزشکی قانونی و احراز شرایط مندرج در قانون از جمله  ناباروری زوج متقاضی و صلاحیت اخلاقی آنان با درخواست ارائه شده موافقت می‌نماید. در نمونه پرونده اهدای جنین می‌توانید از شرایط قانونی، روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع مطلع شوید.

پرونده ابطال ثبت طرح صنعتی

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به ثبت یک طرح صنعتی نموده در حالی که سابقه تولید آن محصول وجود داشته است، ابطال ثبت طرح صنعتی با طرح دعوای تولیدکننده اول امکان‌پذیر می‌باشد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به این موضوع بیشتر آشنا شوید.

پرونده مطالبه حواله

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب یک فقره حواله از دیگری طلبکار بوده و مبلغ حواله به دلیل عدم موجودی در تاریخ مقرر وصول نشده است، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از نحوه صدور رأی در این دعاوی، جهت مطالبه وجه حواله به مراجع قضایی مراجعه نماید.