ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
227
نتایج یافت شده
/ بانک قراردادها
اسناد حقوقی بانک قراردادها قراردادهای حرفه ای(46 مورد) قراردادهای عمومی(199 مورد)
قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

شرح :

در صورتی که یک شرکت به عنوان بیمه‌گذار قصد انعقاد قرارداد در خصوص پوشش بیمه‌ای حوادث مختلف را با شرکت بیمه‌گر دارد، می‌تواند از نمونه قرارداد بیمه فوق استفاده نماید.

قرارداد بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت

شرح :

در صورتی که یک شرکت به عنوان بیمه‌گذار قصد دارد تمامی کارکنان خود را تحت پوشش بیمه عمر قرار دهد، می‌تواند برای انعقاد قرارداد با شرکت بیمه‌گر از نمونه قرارداد فوق استفاده نماید.

قرارداد پذیرش کارت های بانکی عضو شتاب

شرح :

در صورتی که شخصی (حقیقی یا حقوقی) جهت انجام امور مالی خود به استفاده از خدمات الکترونیکی و کارت‌های بانکی نیاز داشته باشد، می‌تواند برای انعقاد قرارداد با بانک و شرکت مربوطه از نمونه قرارداد فوق استفاده کند.