ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
187
نتایج یافت شده
/ آراء کیفری
2: پرونده ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

شرح :

در صورتی که طفلی زیر سن 15 سال مرتکب ضرب و جرح عمدی دیگری شود باید عاقله او دیه جراحت وارده را به متضرر بپردازد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از نحوه رسیدگی و صدور رای دادگاه اطفال در این موضوع مطلع گردید.

1: پرونده ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

شرح :

در صورتی که طفلی شخص دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرد و در صورت گذشت شاکی خصوصی قرار منع تعقیب وی صادر می‌گردد. با مشاهده نمونه پرونده فوق می‌توانید از روند رسیدگی و صدور رأی آن آشنا شوید.

پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

شرح :

در صورتی که طفلی در سنین 15 تا 18 سال مرتکب ضرب و جرح عمدی شخصی  می‌شد مطابق قانون سابق و به موجب حکم دادگاه اطفال علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری محکوم می‌گردید. با تصویب قانون مجازات 1392 و براساس ماده 89  نگهداری در کانون اصلاح و تربیت جایگزین حبس شد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از روند رسیدگی و صدور رای مطابق با قانون سابق آشنا شوید.

پرونده جعل امضا (اجرای احکام)

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به جعل امضا نماید، متضرر می‌تواند تعقیب و مجازات وی را از دادگاه تقاضا نماید و پس از آن  اجرای حکم مذکور را درخواست کند. در نمونه پرونده فوق می‌توانیدجزئیات این موضوع را مشاهده نمایید.

پرونده استعمال مواد مخدر

شرح :

در صورتی که شخصی مواد مخدر استعمال نماید، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد و به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از روند رسیدگی، صدور رأی و اجرای حکم این موضوع اطلاع یابید.