ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
25
نتایج یافت شده
/ آراء جرایم علیه تمامیت جسمانی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء کیفری آراء جرایم علیه تمامیت جسمانی
پرونده قتل غیرعمدی

شرح :

در صورتی که در اثر بی‌مبالاتی در رانندگی فردی کشته شود، اولیای دم متوفی می‌توانند تعقیب و مجازات مرتکب را از مرجع صالح تقاضا نمایند. در نمونه پرونده قتل غیرعمدی می‌توانید از جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی مطلع شوید.

1: پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی

شرح :

در صورتی که شخصی توسط دیگری مورد ضرب و جرح عمدی قرار گیرد، می‌تواند به موجب شکوائیه و با مطالعه نمونه پرونده فوق از مرتکب شکایت نماید و مجازات وی را از مرجع صالح درخواست کند.

3: پرونده ضرب و جرح عمدی

شرح :

در صورتی که اشخاصی، دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهند مشترکا و در صورت تشخیص مرجع صالح متساویا به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردند. مجنی علیه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق جهت شکایت کیفری علیه مرتکبین اقدام نماید.

2: پرونده ضرب و جرح عمدی

شرح :

در صورتی که شخصی مرتکب ضرب و جرح عمدی دیگری شود، مجنی‌علیه می‌تواند علیه او اقدام به طرح شکایت کیفری نماید. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

1: پرونده قتل عمدی

شرح :

در صورتی شخصی عامدا مرتکب قتل دیگری شود، اولیا دم مقتول می‌توانند تقاضای قصاص مرتکب را از مرجع صالح بنمایند. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی

شرح :

در صورتی که شخصی با استفاده از آلات تیز به دیگری ضرب و جرحی وارد کند به  مجازات مقرر قانونی محکوم می گردد. در نمونه پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی می توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

پرونده صدمات ناشی ازحوادث کار

شرح :

در صورتی که شخصی در اثر حوادث ناشی از کار صدماتی متحمل شود، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق مجازات مرتکب یا مسبب و در صورت لزوم دیه را تقاضا نماید

پرونده قتل عمدی

شرح :

در صورتی که شخصی متهم به قتل عمدی شود، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابد.