ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ جرایم رایانه ای
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه شکوائیه ها جرایم رایانه ای
شکواییه جرم موضوع مواد 1-3-8 و 12 قانون جرایم رایانه ای

شرح :

در صورتی که شخصی به صورت غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای دست پیدا کرده و اقدام به حذف یا ربودن اطلاعات نماید، مرتکب جرم رایانه‌ای شده و با استفاده از نمونه شکواییه فوق می‌توان تعقیب و مجازات وی را تقاضا کرد.