ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
6
نتایج یافت شده
/ آراء جرایم علیه شخصیت معنوی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء کیفری آراء جرایم علیه شخصیت معنوی
پرونده فحاشی و افترا

شرح :

در صورتی که شخصی دیگری را مورد فحاشی و افترا قرار دهد، مرتکب جرم شده است و به موجب شکایت شاکی خصوصی به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. متضرر می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع جهت مجازات مرتکب اقدام نماید.

پرونده ورود به عنف و توهین به مقدسات و فحاشی

شرح :

در صورتی که شخصی به عنف به منزل دیگری وارد شده و نسبت به او اقدام به توهین و فحاشی نماید، مرتکب جرم شده و با شکایت شاکی قابل تعقیب در مراجع کیفری خواهد بود. همچنین توهین به مقدسات اسلام از جمله قرآن و ائمه اطهار (ع) جرم محسوب می‌شود و با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به این جرایم در دادگاه‌ها آشنا شوید.

پرونده توهین از طریق فحاشی به مامور دولت در حین انجام وظیفه

شرح :

در صورتی که شخصی به مامور دولت در حین انجام وظیفه فحاشی و توهین کند، مامور می تواند علیه وی شکایت نماید، در نمونه پرونده فوق می‌توانید جزئیات این موضوعات از طرح شکایت تا صدور رای را مشاهده نمایید.

پرونده افترا

شرح :

درصورتی که شخصی با استعمال الفاظ ناپسند به دیگری افترا زند و به او توهین کند، قابل تعقیب کیفری است. در نمونه پرونده فوق می‌توانید جزئیات این موضوع را مطالعه کنید.