ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
46
نتایج یافت شده
/ آراء جرایم علیه اموال
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء کیفری آراء جرایم علیه اموال
پرونده سرقت از مغازه

شرح :

در صورتی که شخصی از مغازه‌ای اقدام به سرقت نماید، زیان دیده می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاعات لازم از نحوه رسیدگی و صدور رأی این موضوع علیه مرتکب شکایت کیفری کند.

پرونده کلاهبرداری و فروش مال مسروقه

شرح :

در صورتی که شخصی به کلاهبرداری و فروش مال مسروقه متهم گردد می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق درباره نحوه رسیدگی  و صدور رأی این موضوع اطلاعات لازم را به دست آورد.

1: پرونده صدور چک بلامحل

شرح :

در صورتی که شخصی چکی صادر نماید که بلامحل باشد و به صدور گواهی عدم پرداخت منجر گردد به موجب شکایت شاکی خصوصی به مجازت مقرر قانونی محکوم می شود. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

پرونده تصرف عدوانی

شرح :

در صورتی که مالکیت شخصی بر ملکی اثبات نشده باشد امکان طرح دعوای کیفری تصرف عدوانی وجود ندارد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی اطلاع یابید.

1: پرونده سرقت تعزیری

شرح :

در صورتی که شخصی مرتکب سرقت تعزیری شود به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می توانید از نحوه رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.

1: پرونده سرقت

شرح :

در صورتی که شخصی به سرقت مال دیگری متهم گردد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابد.

پرونده سرقت

شرح :

در صورتی که شخصی مرتکب سرقت مال دیگری شود، متضرر می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از روند رسیدگی، صدور رأی و مجازات آن اطلاع یابد، سپس نسبت به شکایت کیفری علیه مرتکب اقدام نماید.

1: پرونده فروش مال غیر

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به فروش مال غیر نماید، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. مطالعه نمونه پرونده فوق نحوه صدور رأی در این موارد و لزوم وجود سوءنیت برای اثبات این جرم را نشان می‌دهد.

1: پرونده تصرف عدوانی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی متهم به تصرف عدوانی ملک متعلق به دیگری یا قسمتی از اراضی ملی شده است، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی به این اتهام و چگونگی صدور رأی در این موارد آگاهی یابد.