ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
46
نتایج یافت شده
/ آراء جرایم علیه اموال
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء کیفری آراء جرایم علیه اموال
1: پرونده صدور چک بلامحل (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی چک بلامحل صادر کرده است، دارنده چک می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این جرایم در مراجع کیفری طرح شکایت نماید.

1: پرونده خیانت در امانت (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی به جرم خیانت در امانت متهم شود، پس از صدور رأی  محکومیت از جانب دادگاه بدوی، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اقدام به تجدیدنظرخواهی از دادنامه بدوی کند.

پرونده تصرف و تخریب اراضی موات (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف و تخریب اراضی موات (املاک متعلق به دولت و شرکت‌های وابسته) نماید، مرتکب جرم شده است. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید درخصوص نحوه رسیدگی به این موضوع اطلاعات بیشتری کسب کنید. 

پرونده صدور چك بلامحل

شرح :

در صورتی که شخصی مرتکب جرم صدور چک بلا محل شود، شاکی یا دارنده چک می تواند با مطالعه پرونده فوق و آگاهی از جزئیات آن، علیه متهم در محاکم کیفری شکایت کند.

پرونده صدور چک بلامحل به نمایندگی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی از دارنده چک وکالت داشته باشد، می تواند به منظور اقامه دعوای کیفری اقدام نماید چرا که وکالت از دارنده چک به معنای انتقال چک به دیگری پس از برگشت نیست. با این حال در صورتی که چک وعده دار باشد فاقد وصف کیفری است و منجر به صدور حکم برائت می شود. با مراجعه به نمونه پرونده فوق می توانید از جزئیات این موضوع آگاهی یابید.

پرونده انتقال مال غیر با سند رسمی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی ملکی را به موجب مبایعه‌نامه عادی خریداری نموده و فروشنده با وجود دریافت ثمن از تحویل مورد معامله به وی خودداری کرده و آن را به موجب سند رسمی به شخص ثالث انتقال داده است، خریدار می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و به اتهام انتقال مال غیر علیه فروشنده شکایت کیفری نماید. لازم به ذکر است همانطور که در رأی صادره از دادگاه در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، رد مال منتقل‌شده به غیر با سند رسمی نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی می‌باشد.

پرونده 1- ممانعت از حق 2- انتقال منافع مال مشاع بدون اذن شرکا (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که یکی از شرکای ملک مشاع با اقدامات خود موجب ایجاد ممانعت از حق برای سایر شرکا شده و یا منافع مال مشاع را بدون اذن آنها به دیگری انتقال دهد، مرتکب جرم شده و شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با روند رسیدگی به این جرایم تعقیب و مجازات وی را از مراجع قضایی تقاضا کند.

پرونده کلاهبرداری از طریق خرج کردن چک سرقتی و جعل (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی از طریق خرج کردن چک سرقتی و جعل امضا اقدام به بردن مال غیر نماید، مرتکب جرم کلاهبرداری شده است و به مجازات مقرر قانونی محکوم می گردد. در نمونه پرونده فوق می توانید جزئیات این موضوع را مشاهده نمایید.

 

پرونده فروش مال غیر و کلاهبرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی ازدیگری به اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری شکایت کرده و رای قطعی نیز در این خصوص صادر شده است، نمی‌تواند با تغییر وصف مجرمانه مجددا از همان عمل و نسبت به همان افراد طرح شکایت نماید. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید یکی از آرای صادرشده از دادگاه‌ها بر مبنای قاعده اعتبار امر مختوم را مشاهده نمایید.