ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
26
نتایج یافت شده
/ آراء جرایم علیه آسایش عمومی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء کیفری آراء جرایم علیه آسایش عمومی
1: پرونده بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

شرح :

در صورتی که شخصی در رانندگی بی احتیاطی کند و به دیگری صدمه بدنی غیرعمدی وارد نماید، بنا بر شکایت شاکی خصوصی به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی آگاهی یابید.

پرونده جعل و مخدوش نمودن پلاک خودرو و استفاده از پلاک مخدوش

شرح :

در صورتی که شخصی پلاک خودرویی را جعل نماید و مخدوش کند و با علم به این نکته از آن استفاده نماید مرتکب جرم شده است و مطابق قانون مجازات می‌شود. در نمونه پرونده فوق می توانید از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع آگاه شوید.

پرونده قتل غیرعمدی ناشی از بی مبالاتی در رانندگی

شرح :

در صورتی که شخصی در اثر بی‌مبالاتی در رانندگی موجب قتل غیرعمد دیگری شود به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی اطلاع یابید.

پرونده بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

شرح :

در صورتی  که در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه به شخصی صدمه بدنی غیر عمدی وارد شود،  مجنی علیه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از نحوه رسیدگی و مجازات مقرر قانونی اقدام به شکایت کیفری علیه متهم نماید.

پرونده آدم ربایی

شرح :

در صورتی که می‌خواهید درباره جرم آدم ربایی و نحوه رسیدگی و صدور رأی آن اطلاعاتی به دست آورید، می‌توانید به نمونه پرونده فوق مراجعه نمایید.

پرونده ایجاد مزاحمت و سد معبر و فحاشی

شرح :

در صورتی که شخصی با سد معبر و ایجاد مزاحمت و فحاشی باعث آزار افراد شود، زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با روند رسیدگی به این موضوعات، تعقیب و مجازات وی را از دادگاه تقاضا نماید.

پرونده نزاع دسته جمعی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که اشخاصی در نزاع دسته جمعی شرکت نمایند، مرتکب جرم شده‌اند و به مجازات مقرر محکوم می‌گردند و در صورتی که جراحاتی بر یکدیگر وارد نمایند به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهند شد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.

پرونده جعل در شناسنامه به قصد تقلب و استفاده از آن (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با مخدوش نمودن شناسنامه خود و به قصد تقلب اقدام به جعل در شناسنامه نموده و از آن استفاده کند، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به این جرم در مراجع کیفری آشنا شوید.

پرونده مزاحمت برای نوامیس مردم با ایجاد سروصدا و عربده کشی

شرح :

در صورتی که شخص یا اشخاصی با ایجاد سر و صدا و عربده‌کشی برای نوامیس مردم ایجاد مزاحمت نمایند، در مراجع کیفری مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند. برای آگاهی بیشتر از جزئیات این موضوع می‌توانید نمونه پرونده فوق را مطالعه کنید.