ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
26
نتایج یافت شده
/ آراء جرایم علیه آسایش عمومی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء کیفری آراء جرایم علیه آسایش عمومی
پرونده 1-توهین 2- تهدید 3- اخلال در نظم و آسایش عمومی 4- ضرب و جرح عمدی

شرح :

در صورتی که شخصی با تهدید، توهین و ضرب و جرح عمدی دیگران موجب ایجاد اخلال در نظم و آسایش عمومی شود، شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات موضوع، علیه وی شکایت کیفری نماید.

پرونده مزاحمت بانوان و اطفال در معابر یا اماکن عمومی

شرح :

در صورتی که شخصی برای بانوان در اماکن و معابر عمومی مزاحمت ایجاد کند، مرتکب جرم شده و تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد. نمونه پرونده فوق اطلاعات لازم درباره نحوه رسیدگی و صدور رأی در خصوص این جرم را در اختیار می‌گذارد.

پرونده 1-کلاهبرداری 2-ولگردی 3- اعتیاد

شرح :

در صورتی‌که شخصی متهم به کلاهبرداری، ولگردی و اعتیاد شود، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده مذکور اطلاعات لازم و جزئیات کافی درباره روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع را به دست آورد.

پرونده جعل امضا در ظهر چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با جعل امضای دیگری در ظهر چک از آن استفاده کند، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی به این موضوع در مراجع کیفری اطلاع یابد.

پرونده فک پلمپ (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شهرداری ملکی را بدون وجاهت قانونی پلمپ نماید و ذینفع آن را محو نماید از آنجا که پلمپ ملک به امر مقامات صالح رسمی صورت نگرفته بزه فک پلمپ واقع نشده است و شاکی می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق درباره این موضوع اطلاع کسب نماید.

پرونده جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به جعل سند عادی نموده و آن را مورد استفاده قرار دهد، به دلیل مستمر بودن جرم استفاده از سند مجعول، بدون توجه به مرور زمان کیفری قابل تعقیب خواهد بود. با مطالعه پرونده فوق می‌توانید نمونه‌ای از آرای صادرشده در ارتباط با این موضوع را مشاهده نمایید.