ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
2
نتایج یافت شده
/ ابطال و فسخ معامله
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه دادخواست ها دعاوی ملکی ابطال و فسخ معامله
دادخواست اعلام بطلان معامله

شرح :

در صورتی که بعد از انجام معامله معلوم شود که عقد در زمان انعقاد فاقد شرایط صحت معاملات بوده است، ذینفع می‌تواند بطلان معامله مذکور رابا ارائه نمونه دادخواست فوق از دادگاه تقاضا نماید.