ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
21
نتایج یافت شده
/ آراء صادره در سایر جرایم عمومی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء کیفری آراء صادره در سایر جرایم عمومی
پرونده بردن به کمپ ترک اعتیاد با توسل به زور (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با هدف ترک اعتیاد همسرش او را با توسل به زور به کمپ ترک اعتیاد ببرد، این عمل به دلیل عدم وجود سوءنیت مصداق آدم ربایی محسوب نمی‌شود. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با روند رسیدگی به این شکایت در مراجع کیفری آشنا شوید.

پرونده نگهداری کالای پسماند (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی به نگهداری و ذخیره‌سازی کالای پسماند اقدام کند، مرتکب جرم شده و مطابق قانون به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد. نمونه پرونده فوق یکی از آرای صادر شده در خصوص این موضوع را نشان می‌دهد.

پرونده ممانعت از حق و مزاحمت ملکی ناشی از تخلفات ساختمانی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با انجام تخلفات ساختمانی در ساخت و ساز مانند تخلف در ارتفاع ساختمان موجب ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق دیگری شود، شخص زیان‌دیده نمی‌تواند برای طرح دعوا به مراجع کیفری مراجعه نماید. همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌کنید، قاضی دادگاه کیفری برای شکایت مطرح‌شده در خصوص  این موضوع، قرار رد دعوا صادر نموده است و مرجع صالح برای رسیدگی به این تخلفات را کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می‌داند.

پرونده مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم شهردار (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که شخصی از شهردار یکی از شهرها به اتهام جرمی که پیش از شهردار شدن مرتکب شده است شکایت کند، دادگاه عمومی محل وقوع جرم برای رسیدگی به این شکایت صلاحیت دارد. رأی صادرشده در نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که صلاحیت محاکم مراکز استان برای رسیدگی به جرایم شهردار ناظر به جرایمی است که در آن سمت مرتکب شده است.

پرونده تمرد از دستور مامور دولت (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی به هر دلیلی از دریافت اخطاریه از دست ماموران دولتی امتناع کند، این امر را نمی‌توان از مصادیق جرم تمرد از دستور مأموران دولت دانست. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه صدور رأی درمورد این جرایم آشنا شوید.