ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
21
نتایج یافت شده
/ آراء صادره در سایر جرایم عمومی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء کیفری آراء صادره در سایر جرایم عمومی
پرونده بردن به کمپ ترک اعتیاد با توسل به زور (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با هدف ترک اعتیاد همسرش او را با توسل به زور به کمپ ترک اعتیاد ببرد، این عمل به دلیل عدم وجود سوءنیت مصداق آدم ربایی محسوب نمی‌شود. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با روند رسیدگی به این شکایت در مراجع کیفری آشنا شوید.

پرونده نگهداری کالای پسماند (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی به نگهداری و ذخیره‌سازی کالای پسماند اقدام کند، مرتکب جرم شده و مطابق قانون به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد. نمونه پرونده فوق یکی از آرای صادر شده در خصوص این موضوع را نشان می‌دهد.

پرونده ممانعت از حق و مزاحمت ملکی ناشی از تخلفات ساختمانی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با انجام تخلفات ساختمانی در ساخت و ساز مانند تخلف در ارتفاع ساختمان موجب ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق دیگری شود، شخص زیان‌دیده نمی‌تواند برای طرح دعوا به مراجع کیفری مراجعه نماید. همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌کنید، قاضی دادگاه کیفری برای شکایت مطرح‌شده در خصوص  این موضوع، قرار رد دعوا صادر نموده است و مرجع صالح برای رسیدگی به این تخلفات را کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می‌داند.

پرونده مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم شهردار (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که شخصی از شهردار یکی از شهرها به اتهام جرمی که پیش از شهردار شدن مرتکب شده است شکایت کند، دادگاه عمومی محل وقوع جرم برای رسیدگی به این شکایت صلاحیت دارد. رأی صادرشده در نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که صلاحیت محاکم مراکز استان برای رسیدگی به جرایم شهردار ناظر به جرایمی است که در آن سمت مرتکب شده است.

پرونده تمرد از دستور مامور دولت (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی به هر دلیلی از دریافت اخطاریه از دست ماموران دولتی امتناع کند، این امر را نمی‌توان از مصادیق جرم تمرد از دستور مأموران دولت دانست. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه صدور رأی درمورد این جرایم آشنا شوید.

پرونده استفاده غیرمجاز از برق بدون پرداخت حق انشعاب (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی به صورت غیرمجاز و بدون پرداخت حق انشعاب از شبکه برق سراسری استفاده کند، مرتکب جرم شده و قابل تعقیب و مجازات در مراجع کیفری می‌باشد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید به اطلاعات بیشتری در مورد جزئیات این موضوع دست یابید. 

پرونده رانندگی بدون گواهینامه

شرح :

در صورتی که شخصی بدون داشتن گواهینامه اقدام به رانندگی نماید، مرتکب جرم شده و به پرداخت جریمه مقرر محکوم می‌گردد؛ برای آشنایی با نحوه رسیدگی به این موضوع می‌توانید نمونه پرونده فوق را مطالعه نمایید. 

پرونده عدم رعایت مقررات بهداشت و ایمنی محل کار

شرح :

در صورتی که با عدم رعایت مقررات بهداشت و ایمنی محل کار توسط کارفرما، کارگران کارگاه متضرر گردند، برای طرح شکایت و آشنایی با نحوه صدور رأی در مورد این موضوع می‌توانند نمونه پرونده فوق را مطالعه نمایند.

پرونده ممانعت از حق

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد به دلیل ممانعت از حق علیه دیگری طرح شکایت کند، با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌تواند با نحوه رسیدگی و صدور رأی در این مورد آشنا شود.

1: پرونده حمل و نگهداری مواد مخدر

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به حمل و نگهداری مواد مخدر نماید، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید درباره این جرم و مجازات آن اطلاعات بیشتری کسب کنید.

2: پرونده اعتیاد و نگهداری مواد مخدر

شرح :

در صورتی که شخصی مواد مخدر، حمل و نگهداری نماید، به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می توانید از جزئیات موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی اطلاع یابید.

2: پرونده حمل و نگهداری مواد مخدر

شرح :

در صورتی که شخصی تحت عنوان توزیع مواد دارویی، اقدام به حمل و نگهداری و فروش مواد مخدر نماید، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید اطلاعات بیشتری در رابطه با این جرایم کسب نمایید.

3: پرونده ترک انفاق

شرح :

در صورتی که زوج از پرداخت نفقه همسر خود امتناع نماید، مرتکب جرم شده است و در صورت شکایت زوجه به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید جزئیات این موضوع را مشاهده نمایید.

2: پرونده ترک انفاق

شرح :

در صورتی که زوج با وجود تمکن مالی از پرداخت نفقه زوجه امتناع کند، زوجه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با جزئیات رسیدگی به این موضوع، در مراجع کیفری با عنوان ترک انفاق طرح شکایت نماید.

پرونده ترک انفاق

شرح :

در صورتی که زوج از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند، زوجه می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات موضوع، جهت طرح شکایت ترک انفاق اقدام نماید.

1: پرونده ترک انفاق

شرح :

درصورتی که زوجه مدعی ترک انفاق از جانب زوج باشد، می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و اطلاع از شرایط و نحوه رسیدگی وتصمیم‌گیری دادگاه اقدام به شکایت کیفری کند.