ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
507
نتایج یافت شده
/ رویه قضایی
پرونده صدور گواهی انحصار وراثت

شرح :

در صورتی که شخص ذینفعی متقاضی صدور گواهی انحصار وراثت است، می‌تواند مراحل مختلف آن را از تقدیم دادخواست تا صدور رای در این قسمت مطالعه نماید.

پرونده صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال پلاك ...

شرح :

در صورتی که خواهان دادخواستی مبنی بر صدور حکم دستور موقت برای جلوگیری از نقل و انتقال ملکی و جلوگیری از تضییع حق خود در دادگاه مطرح نماید، مطابق پرونده فوق عمل می شود، مراحل مختلف آن را می توانید مطالعه نمایید.

پرونده تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر الزام خوانده به رفع كامل ممانعت از بازديد كارشناسان شهرداري جهت انجام كامل آزمايش خاك و مک

شرح :

در صورتی که شخصی مانع بازدید کارشناسان در ملک مشارکتی برای ساخت بنا شود، زیان دیده می تواند با اقامه دعوی علیه وی، خوانده را ملزم به رفع ممانعت از بازدید کارشناسان نماید، در این صورت خواهان می تواند با مطالعه پرونده فوق از رویه معمول در این گونه دعاوی مطلع شود.

پرونده تقاضای ابطال راي هيات حل اختلاف ماده 147 قانون ثبت

شرح :

در صورتی که هيات حل اختلاف  ماده 147 قانون ثبت، رای علیه شخصی صادر نماید، زیاندیده می تواند نسبت به رای صادره در دادگاه اعتراض نماید. در این صورت برای آگاهی یافتن از مراحل مختلف طرح دعوا تا صدور رای می تواند پرونده فوق را مطالعه نماید.

پرونده درخواست فروش ملک و تقسيم وجوه حاصل از فروش به قدرالسهم شركاء

شرح :

در صورتی که ملکی را با دیگری شریک هستید و شرکا حاضر به فروش و پرداخت سهم شما نمی باشند، می توانید با مطالعه پرونده فوق از تمامی مراحل طرح دعوا تا صدور رای مطلع شوید و با ارائه مدارک و دادخواست خود به دادگاه، تقاضای فروش ملک و تقسیم وجوه حاصل از آن را مطرح نمایید.

پرونده مطالبه مبلغ 21614300000ريال از مبلغ قرارداد فيمابين با احتساب كليه خسارات

شرح :

در صورتی که پس از انجام موضوع مورد تعهد در قراردادی، طرف دیگر به تعهدات خود مبنی بر پرداخت مبلغ قراردادی عمل ننمود، خواهان می تواند تمامی آنچه را که برای اقامه دعوا علیه خوانده نیاز دارد با مطالعه پرونده فوق کسب نماید و از رویه معمول این گونه پرونده ها، مطلع شود.

پرونده الزام خواندگان به 1- فک رهن 2-اخذ مفاصا حساب و پایان کار شهرداری 3- تفکیک ثبتی مورد معامله

شرح :

در صورتی که خواهان نیازمند اطلاعات کامل در مورد رویه قضایی پرونده های مربوط به الزام خوانده به فک رهن، اخذ مفاصا حساب و پایان کار از شهرداری، تفکیک ثبتی مورد معامله و انتقال رسمی آپارتمان با همدیگر باشد، می تواند پرونده فوق را مطالعه نماید.

پرونده مطالبه وجه چك

شرح :

در صورتی که دارنده چک هستید و چک مذکور منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت (برگشت) شده است و خواهان اقامه دعوا علیه بدهکار هستید می توانید جزئیات مراحل رسیدگی را با مطالعه پرونده فوق، به دست آورید.

پرونده صدور حكم بر خلع يد از يك دستگاه آپارتمان

شرح :

در صورتی که شخصی ملک دیگری را بدون اذن تصرف کند، مالک می تواند علیه متصرف غیر قانونی، در محاکم صالح طرح دعوا نماید. اطلاعات بیشتر در مورد رویه قضایی این گونه موضوعات را می توانید در نمونه پرونده فوق  مطالعه نمایید.

پرونده تنفيذ هبه نامه

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد جهت تقاضای تنفیذ هبه‌نامه عادی به دادگاه مراجعه نماید، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی به این درخواست‌ها در مراجع قضایی مطلع گردد.

پرونده تنفیذ مبایعه نامه

شرح :

در صورتی که شخصی مبایعه نامه عادی با دیگری تنظیم نموده و تقاضای تنفیذ آن را داشته باشد می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از جزئیات رسیدگی به چنین تقاضایی در دادگاه‌ها مطلع شود.

پرونده صدور چك بلامحل

شرح :

در صورتی که شخصی مرتکب جرم صدور چک بلا محل شود، شاکی یا دارنده چک می تواند با مطالعه پرونده فوق و آگاهی از جزئیات آن، علیه متهم در محاکم کیفری شکایت کند.

پرونده ترک انفاق

شرح :

در صورتی که زوج از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند، زوجه می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات موضوع، جهت طرح شکایت ترک انفاق اقدام نماید.

پرونده توهین از طریق فحاشی به مامور دولت در حین انجام وظیفه

شرح :

در صورتی که شخصی به مامور دولت در حین انجام وظیفه فحاشی و توهین کند، مامور می تواند علیه وی شکایت نماید، در نمونه پرونده فوق می‌توانید جزئیات این موضوعات از طرح شکایت تا صدور رای را مشاهده نمایید.

پرونده 1- اتلاف 2- شرب خمر

شرح :

در صورتی که شخصی پس از اقدام به شرب خمر دیگری را مورد ضرب و شتم قرار دهد، مجنی‌علیه می‌تواند علیه وی شکایت کیفری نماید. همچنین اگر این شخص در طی انجام تحقیقات به اتلاف اسناد دولتی مانند برگه معرفی پزشکی قانونی اقدام کند، مرتکب جرم شده و با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به این جرایم در مراجع قضایی آشنا شوید. 

پرونده خیانت در امانت

شرح :

در صورتی که شخصی، اسناد و مدارک متعلق به دیگری را که به عنوان امانت نزد وی گذاشته شده است تصاحب نموده و از تحویل آنها امتناع نماید، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است. زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه شکایت و رسیدگی به این جرم در مراجع قضایی اطلاع یابد. 

پرونده 1-توهین 2- تهدید 3- اخلال در نظم و آسایش عمومی 4- ضرب و جرح عمدی

شرح :

در صورتی که شخصی با تهدید، توهین و ضرب و جرح عمدی دیگران موجب ایجاد اخلال در نظم و آسایش عمومی شود، شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات موضوع، علیه وی شکایت کیفری نماید.

پرونده تخریب

شرح :

در صورتی که شخصی اموال دیگری را تخریب نماید مرتکب جرم شده و زیا‌‌‌ن‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات موضوع علیه متهم شکایت نماید.

پرونده توهین (اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که در پرونده کیفری با موضوع توهین حکمی علیه متهم صادر شده است، شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از رویه معمول در این موضوع، دستور اجرای حکم را از دادگاه بخواهد.

 

1: پرونده کلاهبرداری (اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که شخصی محکوم به کلاهبرداری شود، شاکی می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از نحوه رسیدگی، اجرای حکم کلاهبرداری را از دادگاه تقاضا نماید.

پرونده خیانت در امانت (اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که شخصی محکوم به جرم خیانت در امانت شود، شاکی (محکوم‌له) می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از جزئیات موضوع، اجرای حکم صادره را از دادگاه تقاضا نماید.

پرونده توهین و تخریب (اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که شخصی به اتهام توهین و تخریب اموال دیگری در دادگاه محکوم شود، شاکی می‌تواند با مطالعه پرونده فوق، با نحوه درخواست اجرای حکم صادره از دادگاه و صدور رأی اجرای حکم آشنا شود.

پرونده سرقت (ربودن مال غير). (اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که شخصی به دلیل ارتکاب جرم سرقت در دادگاه محکوم شود، شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از جزئیات مربوط به این موضوع، اجرای حکم مذکور را درخواست کند.

پرونده تخریب و توهین (اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که شخصی به دلیل مشارکت در ضرب و جرح عمدی، تخریب و توهین نسبت به دیگری محکوم شود، شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاعات کافی، اجرای حکم صادره را از دادگاه تقاضا نماید.

پرونده تخریب (اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که شخصی به مجازات جرم تخریب محکوم شود، شاکی (محکوم‌له) می‌تواند اجرای حکم مذکور را از دادگاه تقاضا کند؛ در این مورد می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از جزئیات موضوع آگاهی یابد.

2: پرونده کلاهبرداری (اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که شخصی محکوم به جرم کلاهبرداری شود، شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع در مورد این موضوع، اجرای حکم مذکور را از دادگاه تقاضا نماید.

1: پرونده پرداخت وجه (اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که شخصی محکوم به پرداخت وجه به نفع دیگری شده است، محکوم‌له می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق اجرای حکم صادره را از دادگاه تقاضا نماید.

2: پرونده پرداخت وجه (اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که شخصی  از سوی دادگاه به پرداخت وجه محکوم شود، محکوم‌له (خواهان) با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌تواند از جزئیات نحوه رسیدگی به درخواست اجرای حکم مطلع شده و اجرای حکم مذکور را از دادگاه تقاضا نماید.

پرونده تحویل مبیع (اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که فروشنده محکوم به تحویل و تسلیم مبیع شود، محکوم‌له می‌تواند از طریق مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، اجرای حکم مذکور را از دادگاه تقاضا نماید.

پرونده پرداخت وجه و خسارات دادرسی (اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که در یک دعوای حقوقی رأی به پرداخت وجه و همچنین پرداخت خسارات دادرسی به نفع شما صادر شده است، می‌توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این موضوع، اجرای حکم مذکور را تقاضا نمایید.

پرونده پرداخت وجه به محكوم له (اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که شخصی محکوم به پرداخت وجه به نفع دیگری شود، خواهان می تواند اجرای حکم مذکور را از دادگاه تقاضا کند، با مطالعه پرونده فوق از جزئیات اجرای حکم مطلع شوید.

پرونده اجراي راي هيات تشخيص اداره كار(اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که شخصی متقاضی اجراي رأي صادره از هيات تشخيص اداره كار مبني بر پرداخت مطالبات كارگر است می تواند به منظور  کسب اطلاعات از جزئیات این موضوع به نمونه پرونده فوق مراجعه نماید.

پرونده تخلیه (اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که مستأجری محکوم به تخلیه عین مستأجره شود، موجر می تواند اجرای حکم مذکور را از دادگاه تقاضا نماید. می توانید اطلاعات لازم درباره این موضوع را با مطالعه  نمونه پرونده فوق کسب نمایید.

1: پرونده اخذ پایان کار و تهیه صورت مجلس تفکیکی و انتقال سند (اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که شخصی به تهيه مقدمات تنظيم سند از جمله اخذ پايان كار شهرداري و نيز صورت مجلس تفكيكي ثبت و سپس حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند انتقال محکوم شود، محکوم له می تواند اجرای حکم صادره را از دادگاه تقاضا نماید. می توانید با رجوع به نمونه پرونده فوق درباره  این موضوع اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

2: پرونده اخذ پایان کار و تهیه صورت مجلس تفکیکی و انتقال سند(اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که شخصی به تهيه مقدمات تنظيم سند از جمله اخذ پايان كار شهرداري و نيز صورت مجلس تفكيكي ثبت و سپس حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند انتقال محكوم شود، خواهان می تواند به منظور تقاضای اجرای حکم صادره  نمونه پرونده فوق را مطالعه نماید.

پرونده اجرای رای هیات حل اختلاف کار و کارگری(اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که هیات حل اختلاف کار و کارگری رأیی به نفع شخصی مبنی بر پرداخت مبلغ صادر نماید، خواهان می تواند اجرای رأی مذکور را از دادگاه تقاضا نماید. با مطالعه نمونه پرونده فوق می توانید از جزئیات این موضوع اطلاع کسب نمایید.

پرونده اعلام بطلان قرارداد و مطالبه وجه و خسارات (اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که دادگاه حکم به بطلان قراردادی را صادر نماید خواهان می تواند اجرای حکم مذکور را از دادگاه تقاضا نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به پرونده فوق مراجعه نمایید.

پرونده مطالبه وجه چک و خسارات (اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که شخصی محکوم به پرداخت وجهی بابت صادر کردن چکی شود، خواهان می تواند با مطالعه جزئیات پرونده فوق، از تمامی مراحل اجرای یک حکم آگاهی یابد و اجرای حکم مذکور را از دادگاه تقاضا نماید.

پرونده طلاق توافقی (اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که هر یک از زوجین به دلیل وجود اختلافات زیاد در زندگی مشترک قصد دارد از دادگاه تقاضای طلاق توافقی نماید، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و با طرح درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام کند.

پرونده مطالبه مهریه

شرح :

در صورتی که زوجه قصد مطالبه مهریه خود را داشته باشد می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و اطلاع از نحوه رسیدگی به این موضوع در مراجع قضایی، مهریه خود را از مرجع صالح مطالبه نماید.

پرونده درخواست ملاقات فرزند

شرح :

در صورتی که یکی از زوجین پس از طلاق حضانت فرزند مشترک را بر عهده داشته باشد و طرف دیگر را از ملاقات طفل منع نماید، دیگری می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه اقامه دعوا برای درخواست ملاقات فرزند مشترک و همچنین نحوه رسیدگی به این امور در مراجع قضایی اطلاع یابد.

پرونده مطالبه نفقه

شرح :

در صورتی که زوج بدون دلیل موجه از پرداخت نفقه زوجه امتناع ورزد، زوجه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه جهت مطالبه نفقه خود از دادگاه اقدام نماید.

پرونده طلاق توافقی

شرح :

در صورتی که زوجین به دلیل مشکلات و اختلافات متعدد قصد طلاق توافقی داشته باشند، می‌توانند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب آگاهی در این خصوص، صدور گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه تقاضا نمایند.

پرونده ابطال رجوع و ثبت واقعه طلاق

شرح :

در صورتی که زوج به دلیل اتمام ایام عده حق رجوع نداشته و رجوع کرده است، زوجه می‌تواند ابطال رجوع را از دادگاه تقاضا نماید؛  در این صورت با مطالعه پرونده فوق در این خصوص می‌تواند اطلاعات کافی را کسب کند.

پرونده جلوگیری از اشتغال زوجه

شرح :

در صورتی که اشتغال زوجه مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات زن باشد، زوج می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از نحوه رسیدگی به این موضوع، منع اشتغال زوجه را از دادگاه تقاضا نماید. 

پرونده طلاق توافقی (گواهی عدم امکان سازش)

شرح :

در صورتی که زوجین قصد داشته باشند به صورت توافقی از یکدیگر جدا شوند می‌توانند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات این موضوع، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش خود را در دادگاه مطرح نمایند.

4: پرونده ایراد صدمه ی بدنی غیر عمدی (تجدید نظر)

شرح :

هرگاه طفلی که زیر 18 سال سن دارد، مرتکب ایراد صدمه غیر عمدی ناشی از حوادث رانندگی یا تصادفات نسبت به دیگری شود، زیان دیده می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از جزئیات این موضوع علیه متهم در دادگاه اطفال طرح شکایت نماید.

پرونده سرقت تعزیری

شرح :

در صورتی که طفلی مرتکب جرم سرقت شود، متضرر می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق  اطلاعات کافی در این خصوص کسب نماید و در دادسرا شکایت کیفری طرح کند.

پرونده مشارکت در دائر کردن مرکز فساد

شرح :

هر گاه طفل زیر 18 سال مرتکب جرم مشارکت در دائر کردن مرکز فساد شود، پرونده به دادگاه اطفال ارجاع می شود، زیاندیده می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از جزئیات این موضوع اطلاع کسب نماید.

پرونده خرید مشروبات الکلی

شرح :

در صورتی که متهم به خرید مشروبات الکلی، طفل زیر 18 سال باشد، پرونده به دادگاه اطفال ارجاع می شود و مورد رسیدگی قرار می گیرد، می توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق از جزئیات این موضوع اطلاع یابید.

پرونده مرگ مشکوک به قتل

شرح :

در صورتی که تمایل دارید در خصوص موضوعات قتل و رویه قضایی آن از ابتدا تا صدور رای در مرحله تجدیدنظر اطلاعاتی کسب کنید، می توانید نمونه پرونده فوق با این موضوع را مطالعه نمایید.

پرونده فروش مال غیر

شرح :

در صورتی که تمایل دارید از جزئیات پرونده ای با موضوع فروش مال غیر از اقامه دعوا تا رسیدگی در مرحله تجدیدنظر  و  اعاده دادرسی مطلع شوید می توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق درباره این موضوع اطلاعات کافی کسب نمایید.

پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به دیگری شود، با مطالعه نمونه پرونده فوق می توان از تمامی جزئیات موضوع از رسیدگی به آن تا صدور رأی و مرحله تجدیدنظر کسب اطلاع نمود.

پرونده سرقت مستوجب تعزیر (تجدید نظر)

شرح :

در صورتی که شخصی مرتکب سرقت شود زیاندیده می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق در این موضوع کلیه اطلاعات لازم را از طرح شکایت تا صدور رأی در مرحله تجدید نظر اطلاع کسب نماید.

پرونده شرب خمر، ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید (تجدید نظر)

شرح :

در صورتی که شخصی مرتکب جرم شرب خمر، ضرب و جرح عمدی، توهین و تهدید به دیگری شود، شاکی می تواند علیه وی در دادگاه طرح شکایت نماید. با مطالعه نمونه پرونده فوق می توانید از کلیه جزئیات رویه قضایی از مرحله طرح شکایت تا رسیدگی در مرحله تجدید نظر اطلاع کسب نمایید.

پرونده صدور چک بلامحل و مطالبه وجه چک

شرح :

در صورتی که شخصی مرتکب صدور چک بلامحل شود، شاکی می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق در این موضوع از تمامی جزئیات پرونده از طرح شکایت تا رسیدگی در مرحله تجدیدنظر اطلاعات کسب نماید.

پرونده 1- ضرب و جرح عمدی 2- توهین (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی مرتکب ضرب و جرح عمدی نسبت به دیگری شود و یا به دیگری توهین نماید، مرتکب جرم شده و شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و اطلاع از مراحل مختلف رسیدگی، تعقیب و مجازات وی را از مراجع قضایی تقاضا کند.

1: پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (تجدید نظر)

شرح :

در صورتی که شخصی به دلیل بی‌احتیاطی در رانندگی موجب ورود آسیب بدنی به دیگری شود، مجنی‌علیه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق در خصوص ایراد صدمه بدنی غیرعمدی و آشنایی با نحوه رسیدگی به این موضوع علیه وی شکایت نماید.

پرونده ایراد ضرب و جرح (تجدید نظر)

شرح :

در صورتی که شخصی مرتکب ضرب و جرح نسبت به دیگری شود، شخص مجنی‌علیه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از نحوه رسیدگی به این جرایم در مراجع قضایی، جهت شکایت کیفری از متهم اقدام نماید.

2: پرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی (تجدید نظر)

شرح :

در صورتی که فردی با بی‌احتیاطی در رانندگی موجب ایراد صدمه بدنی به دیگری شود، شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه شکایت و صدور رأی در این زمینه در مراجع قضایی آشنا شود. 

3: پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (تجدید نظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمد نسبت به دیگری شود، شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه صدور رأی در این موارد، علیه وی در مراجع قضایی شکایت کند.

پرونده شرب خمر و ایراد خسارت مالی

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد به دلیل شرب خمر و همچنین ایراد خسارت نسبت به اموال خود علیه دیگری در مراجع قضایی شکایت کند، می‌تواند نمونه پرونده فوق را مطالعه نموده و با نحوه صدور رأی در این موضوعات آشنا گردد.

پرونده سرقت تعزیری (در صلاحیت دادگاه اطفال)

شرح :

در صورتی که طفلی مرتکب سرقت تعزیری شود، رسیدگی به این جرم و صدور رأی در این خصوص در صلاحیت دادگاه اطفال بوده و می‌توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق اطلاعات بیشتری در این مورد کسب نمایید.

پرونده تخریب و توهین

شرح :

در صورتی که طفلی مرتکب تخریب اموال دیگری و یا توهین نسبت به دیگری شود، رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه اطفال بوده و برای کسب اطلاعات بیشتر از جریان رسیدگی به این موضوع می‌توانید به نمونه پرونده فوق مراجعه کنید.

پرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

شرح :

در صورتی که شخصی در جریان تصادف رانندگی و به صورت غیرعمد موجب ورود صدمه بدنی به دیگری شود، زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و اطلاع از نحوه رسیدگی به موضوع علیه وی شکایت کیفری نماید.

پرونده الزام به انجام تعهد

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود امتناع ورزد، طرف دیگر می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از چگونگی طرح دعوا برای الزام وی به انجام تعهد و نحوه صدور رأی در خصوص این موضوع اطلاع پیدا کند.

پرونده اعسار از پرداخت محکوم‌ به

شرح :

در صورتی که شخص محکوم‌علیه توانایی پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد، می‌تواند از طریق مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه درخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و آرای صادره در این خصوص آشنا شود.  

پرونده مطالبه طلب

شرح :

در صورتی که به موجب قراردادی یکی از طرفین در مقابل تعهد طرف دیگر ملزم به پرداخت وجهی باشد، اما از پرداخت امتناع نماید، شخص متضرر می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از فرایند رسیدگی جهت مطالبه طلب خود اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرونده مطالبه خسارت

شرح :

در صورتی که شخصی به دلیل تبرئه شدن در دعوایی که علیه او مطرح شده است، قصد مطالبه خسارت از شاکی را داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی به این موضوع در دادگاه‌ها آگاهی یابد.

پرونده نصب قیم

شرح :

 در صورتی که قصد تعیین قیم برای اشخاصی را دارید که به موجب قانون بایستی برای آنها قیم نصب شود، می‌توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق در خصوص نحوه رسیدگی به درخواست نصب قیم در مراجع قضایی اطلاعاتی کسب نمایید. 

پرونده اثبات مالکیت

شرح :

در صورتی که مالک متقاضی اثبات مالکیت خود بر ملکی است، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات پرونده‌های مرتبط با این موضوع، خواسته خود را در دادگاه مطرح نماید.

پرونده تامین خواسته فوری

شرح :

درصورتی که دارنده اوراق تجاری به علت عدم پرداخت بدهی اقامه دعوا کند، می تواند با رجوع به نمونه پرونده تامین خواسته فوری، پیش از تقدیم دادخواست یا درضمن آن، از دادگاه صدور قرار تأمین خواسته را تقاضا نماید.

پرونده اصلاح سند (اعاده دادرسی)

شرح :

در صورتی که پس از احراز مالکیت شخصی بر ملکی نیاز به اصلاح سند باشد، خواهان می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق الذکر وکسب آگاهی از روند ونحوه رسیدگی نسبت به این امر اقدام کند.

پرونده افراز ملک بدون اختلاف در مالکیت

شرح :

در صورتی که هر یک از مالکین ملک مشاع قصد افراز آن را داشته باشد، بدون وجود اختلاف در مالکیت اصلی با سایر شرکا، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از نحوه رسیدگی به این دعاوی خواسته خود را در مراجع قضایی مطرح نماید.

پرونده افترا

شرح :

درصورتی که شخصی با استعمال الفاظ ناپسند به دیگری افترا زند و به او توهین کند، قابل تعقیب کیفری است. در نمونه پرونده فوق می‌توانید جزئیات این موضوع را مطالعه کنید.

پرونده مزاحمت بانوان و اطفال در معابر یا اماکن عمومی

شرح :

در صورتی که شخصی برای بانوان در اماکن و معابر عمومی مزاحمت ایجاد کند، مرتکب جرم شده و تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد. نمونه پرونده فوق اطلاعات لازم درباره نحوه رسیدگی و صدور رأی در خصوص این جرم را در اختیار می‌گذارد.

پرونده قماربازی

شرح :

درصورتی که شخصی مرتکب قماربازی شود تحت پیگرد کیفری قرار می‌گیرد. نمونه پرونده فوق اطلاعات و جزئیات لازم را درباره این موضوع دراختیار می‌گذارد.

1: پرونده ترک انفاق

شرح :

درصورتی که زوجه مدعی ترک انفاق از جانب زوج باشد، می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و اطلاع از شرایط و نحوه رسیدگی وتصمیم‌گیری دادگاه اقدام به شکایت کیفری کند.

پرونده قصور پزشکی

شرح :

در صورتی که در اثر قصور و سهل‌انگاری پزشک، آسیب و صدمه جسمانی به بیمار وارد شود، زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این جرایم در مراجع کیفری از پزشک معالج شکایت کند.

پرونده 1-کلاهبرداری 2-ولگردی 3- اعتیاد

شرح :

در صورتی‌که شخصی متهم به کلاهبرداری، ولگردی و اعتیاد شود، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده مذکور اطلاعات لازم و جزئیات کافی درباره روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع را به دست آورد.

پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب مبایعه‌نامه عادی زمینی را خریداری نموده و فروشنده از ایفای تعهدات خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال امتناع ورزد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق برای آشنایی با رویه الزام به تنظیم سند رسمی آشنا شود.

پرونده ابطال سند (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی تقاضای ابطال سند رسمی را داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق جهت آشنایی با رویه دادگاه از طرح دعوا تا صدور رأی و تجدیدنظرخواهی استفاده نماید.

پرونده جبران خسارت ناشی از نشست آب به ساختمان مسکونی

شرح :

در صورتی که به علت نشت آب از لوله فاضلاب و نشست آب به ساختمان مسکونی، خسارتی به شخصی وارد شود، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با شیوه درخواست جبران خسارت وارده و نحوه رسیدگی به آن در دادگاه‌ها آشنا شود.

پرونده ابطال معامله

شرح :

در صورتی که شخصی متقاضی ابطال معامله و دریافت ثمن در دعاوی ملکی است، می‌تواند با مراجعه به نمونه پرونده فوق اطلاعات لازم درباره این موضوع، نحوه رسیدگی و صدور رأی در مراجع قضایی به دست آورد.

پرونده رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی (هیات حل اختلاف مالیاتی)

شرح :

در صورتی که مودی نسبت به مالیات و عوارض مورد مطالبه اعتراضی داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه رسیدگی به اعتراض مورد نظر خود در هیات حل اختلاف مالیاتی آشنا شود.

پرونده مطالبه عیدی، وجه مرخصی، اضافه کاری و سنوات خدمت کارگر (هیئت تشخیص)

شرح :

در صورتی که کارگر در صدد مطالبه حقوق مالی خود از جمله عیدی، اضافه‌کاری و سنوات خدمت از کارفرما است، می‌تواند از نمونه پرونده فوق برای آشنایی با روند طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار استفاده نماید.

پرونده دادخواست ابطال بخشنامه شماره 2294496-20/2-1394/5/17 وزیر نفت (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که شخصی تقاضای ابطال مصوبات یا تصمیمات وزیر یا مأموران واحدهای دولتی را داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با فرآیند رسیدگی به این شکایات و صدور حکم در دیوان عدالت اداری آشنا شود.

پرونده تهدید علیه بهداشت عمومی

شرح :

در صورتی که شخصی با جاری نمودن فاضلاب در معابر عمومی و ایجاد  آلودگی، بهداشت عمومی را به خطر اندازد قابل تعقیب است. می توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی و صدور رأی در این‌ خصوص اطلاع یابید.

پرونده حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهروموم اسناد و اموال شرکت

شرح :

در صورتی که شرکت تجاری توانایی پرداخت مطالبات و ایفای تعهدات خود را نداشته باشد، متضرر می‌تواند از طریق نمونه پرونده فوق با فرایند توقیف شرکت و مهروموم اموال و اسناد آن آشنا گردد.

پرونده مطالبه وجه (هیات داوری بازار اوراق بهادار)

شرح :

در صورتی که شخصی تقاضای مطالبه وجه از بابت بهای فروش سهام شرکت را دارد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه رسیدگی به این دعاوی در هیأت داوری بازار اوراق بهادار آشنا گردد.

پرونده اعتراض به اداره ثبت (هیأت نظارت)

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین دعوای ثبتی، درخصوص موضوع مورد اختلاف اعتراضی نسبت به تصمیم اداره ثبت داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه اعتراض به این نظر و رسیدگی در هیأت نظارت آشنا گردد.

پرونده قبول درخواست ثبت (هیات نظارت)

شرح :

در صورتی که شخصی در مسیر اقدام جهت ثبت ملک خود در اداره ثبت محل با موانعی مواجه شود، می‌تواند از طریق مطالعه نمونه پرونده فوق با روش قبول درخواست ثبت در هیات نظارت و نحوه صدور رأی در این هیات‌ها آشنا گردد.

پرونده تخلیه مورد اجاره

شرح :

در صورتی که خواهان (موجر) تقاضای تخلیه ملک تجاری مورد اجاره را دارد، می‌تواند از نمونه پرونده فوق برای آشنایی با نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به روابط استیجاری استفاده نماید.

پرونده کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

شرح :

در صورتی که مالک در انجام عملیات ساختمانی و یا احداث بنا مرتکب تخلفی شود، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به این تخلف رسیدگی نموده و رأی مقتضی را در این خصوص صادر می‌کند. در این قسمت می‌توانید نمونه‌ای از آرای کمیسیون مذکور را مشاهده نمایید.

پرونده بطلان نکاح به دلیل جنون زوج

شرح :

در صورتی که هر یک از زوجین یا نماینده قانونی آنها  متقاضی بطلان نکاح به دلیل جنون باشد، می‌تواند با مراجعه به نمونه پرونده فوق اطلاعات لازم درباره نحوه رسیدگی و صدور رأی در این موضوع را به دست آورد.

پرونده اجرت المثل ایام زوجیت (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که زوجه قصد مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت و زندگی مشترک را از زوج داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه رسیدگی به این دعاوی در مراحل بدوی و تجدیدنظر  آشنا شود.

پرونده فسخ نکاح (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که بعد از عقد نکاح معلوم شود یکی از طرفین فاقد اوصافی بوده که در سند ازدواج به آنها تصریح شده است، دیگری می‌تواند ازطریق مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه اقدام برای فسخ نکاح و روند رسیدگی به این خواسته در دادگاه آشنا شود.

پرونده سوءاستفاده اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت (تجدید نظر)

شرح :

در صورتی که اعضای یک شرکت تجاری، قصد شکایت از مدیران شرکت را به دلیل سوءاستفاده آنان از اموال و اعتبارات شرکت دارند، می‌توانند از طریق نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی و صدور رأی در این موارد مطلع شوند.

پرونده جعل رایانه ای (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی  در فضای مجازی به دیگری توهین و افترایی وارد کند، به اطلاعات او دسترسی یابد، محتویات مستهجنی منتشر کند و یا با ایجاد داده و ساخت صفحات مجازی مرتکب جعل رایانه‌ای شود، متضرر می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق اطلاعات لازم را از نحوه رسیدگی و رأی صادره به دست آورد.

پرونده خیانت در امانت کارگزار بورس ( تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که کارگزار بورس وجه حاصل از فروش سهام را به حساب شخصی خود واریز کند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده و به کیفر مقرر محکوم می‌شود. می‌توانید با مراجعه به نمونه پرونده فوق اطلاعات لازم را درباره جریان رسیدگی و صدور رای در این موضوع به دست آورید.

پرونده استفاده مواد افزودنی غیرمجاز (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که تولید کننده مواد غذایی از مواد افزودنی غیر مجاز استفاده نماید، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. می‌توانید با مراجعه به نمونه پرونده فوق از روند رسیدگی و نحوه صدور رأی در این موضوع اطلاع یابید.

پرونده عضوگیری شرکت هرمی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخص یا اشخاصی اقدام به عضوگیری افراد در شرکت‌های هرمی نمایند و یا از این طریق مالی تحصیل کنند، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند. می‌توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق از روند رسیدگی و صدور حکم در این موضوع اطلاع یابید.

پرونده تامین دلیل

شرح :

در صورتی که اشخاص ذینفع در دعوا احتمال می‌دهند امکان استفاده از دلایل و مدارک خود را در آینده نداشته باشند، می‌توانند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه درخواست تأمین دلیل و شیوه رسیدگی به آن در دادگاه‌ها آشنا شوند.

پرونده دریافت اضافه علاوه بر تعرفه (سازمان تعزیرات حکومتی)

شرح :

در صورتی که می‌خواهید از روند رسیدگی و صدور رأی سازمان تعزیرات حکومتی در پرونده دریافت اضافه علاوه بر تعرفه آگاهی یابید، می‌توانید به نمونه پرونده فوق مراجعه نمایید.

پرونده عدم ارائه پروانه ترخیص کالا (سازمان تعزیرات حکومتی)

شرح :

در صورتی که خواستار کسب اطلاعاتی درخصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به ارائه پروانه ترخیص کالا در سازمان تعزیرات حکومتی هستید، می‌توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق با این فرایند آشنا شوید.

پرونده عدم ارائه پروانه سبز گمرکی (سازمان تعزیرات حکومتی)

شرح :

در صورتی که خواستار کسب اطلاعاتی در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به عدم ارائه پروانه سبز گمرکی در سازمان تعزیرات حکومتی هستید، می‌توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه صدور رأی در این موارد آشنا شوید.

پرونده ابطال تصمیم معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که شخصی حقیقی یا حقوقی قصد دارد ابطال تصمیم یک واحد دولتی یا مأموران آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه رسیدگی به این اعتراض‌ها و شکایات در دیوان عدالت اداری آشنا شود.

پرونده دریافت شهریه از دانشجویان ممتاز (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که دانشجوی ممتاز یکی از دانشگاه‌های دولتی نسبت به اقدام دانشگاه درخصوص دریافت شهریه اعتراضی داشته باشد، می‌تواند برای آشنایی با رسیدگی به این اعتراضات در دیوان عدالت اداری پرونده مذکور را مطالعه نماید.

پرونده تصرفات شهرداری در ملک بدون رعایت تشریفات قانونی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که ملکی در طرح‌های تعریضی شهرداری قرار دارد، شهرداری مکلف است برای تصرف در آن تشریفات قانونی را رعایت نماید. چنانچه بدون رعایت تشریفات قانونی عمل کند، زیان‌دیده (مالک) می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق علیه شهرداری در مراجع قضایی طرح دعوا نماید.

پرونده مطالبه وجه چک از صادرکننده و ضامن (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که دارنده چک بخواهد برای مطالبه وجه آن، علیه صادرکننده و ضامن، طرح دعوا کند می‌تواند نمونه پرونده فوق را مطالعه نماید. ذکر این نکته ضروری است که مهلت 15 روز در ماده 315 قانون تجارت که برای مطالبه وجه چک، از ظهرنویس وجود دارد شامل ضامن نمی‌شود و دارنده چک می‌تواند پس از مهلت مذکور نیز علیه ضامن طرح دعوا کند.

پرونده مطالبه وجه چک توسط دارنده (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که صادرکننده چک عبارت «حواله کرد» را حذف کند، چک مذکور با ظهرنویسی قابل انتقال نیست و چنانچه به این صورت منتقل شود، شخصی که چک در ید اوست نمی‌تواند جهت مطالبه وجه چک به عنوان دارنده علیه صادرکننده اقامه دعوا کند. پرونده فوق نمونه‌ای از آرای صادرشده در این خصوص می‌باشد که منجر به صدور قرار رد دعوا شده است.

پرونده اضطرار در پرداخت ربا (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی تحت عنوان قرض مبلغی را به دیگری پرداخت نموده و اضافه بر مبلغ پرداختی از وی دریافت نماید، این عمل ربا محسوب شده و هر دو طرف اعم از ربادهنده و رباگیرنده به مجازات مقرر محکوم خواهند شد. پرونده فوق نمونه‌ای از آرای صادرشده در این موضوع می‌باشد که نشان می‌دهد برای پرداخت یا دریافت ربا، مشکلات مالی از جمله تهیه جهیزیه اضطرار محسوب نمی‌شود.

پرونده مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که دارنده چک، جهت مطالبه وجه آن از طریق اجرای ثبت اقدام نماید، می‌تواند برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه به دادگاه مراجعه کند و متعهد چک مکلف به پرداخت خسارت خواهد بود. پرونده فوق نمونه‌ای از آرای مرتبط با این موضوع است که بیان می‌دارد مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت، رافع مسئولیت خوانده در پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نمی‌باشد.

پرونده واگذاری سرقفلی توسط مستاجر (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که به موجب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قرارداد اجاره‌ای میان دو طرف شکل گرفته باشد، مستأجر می‌تواند با دریافت مبلغی از مالک، از شرط انتقال به غیر در قرارداد اجاره، عدول نماید. با این وجود چنانچه ملک مورد اجاره به دلیل انجام طرحهای عمرانی توسط شهرداری تملک شود، انتقال سرقفلی به دیگری توسط مستأجر نیازمند رضایت مالک نیست. پرونده فوق نمونه‌ای از آرای صادرشده در مورد این موضوع و صدور حکم بر بطلان دعوای خواهان (مالک) در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.  

پرونده اختلاف صلاحیت میان دادگاه های عمومی حقوقی و دیوان عدالت اداری (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که دادگاه‌های عمومی به نفع سایر مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری از خود رفع صلاحیت نمایند، این اختلاف صلاحیت از مصادیق ماده 28 قانون آیین دادرسی محسوب نشده و در نتیجه نباید به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پرونده فوق نمونه‌ای از اختلافات میان دادگا‌ه عمومی و دیوان عدالت اداری است که دیوان عالی کشور آن را قابل طرح در این مرجع نمی‌داند.

پرونده کلاهبرداری از طریق تحصیل اموال مسروقه (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی از طریق سرقت چک‌های متعلق به دیگری اقدام به کلاهبرداری نماید، عمل وی از مصادیق تعدد معنوی جرم بوده و سرقت چک جرم مستقلی محسوب نمی‌شود. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه صدور رأی در خصوص جرم کلاهبرداری از طریق تحصیل اموال مسروقه آشنا شوید. 

پرونده حدود اختیار دادگاه نسبت به نظر کارشناس در مورد مبلغ حق کسب و پیشه (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که در دعوای تخلیه ملک تجاری، هیئت کارشناسی مبلغی را به عنوان حق کسب و پیشه تعیین نماید که مستأجر نسبت به آن اعتراضی نداشته ولی موجر نسبت به کثرت آن تقاضای تجدیدنظر نماید، هیئت کارشناسی نمی‌تواند در بررسی مجدد این مبلغ، آن را افزایش دهد. پرونده فوق نشان می‌دهد چنانچه هیئت کارشناسی در اعلام نظر خود مبلغ مذکور را به ضرر تجدیدنظرخواه افزایش دهد، دادگاه اختیار دارد بدون توجه به این نظر مبادرت به صدور رأی نماید.

پرونده انجام تعهد و عدم استرداد چک تضمینی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد جهت تضمین انجام تعهدات خود، چکی را به عنوان ضمانت در اختیار دیگری قرار داده و پس از انجام تعهدات متقاضی استرداد آن می‌باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه صدور رآی در خصوص این موضوع آشنا گردد. 

 

پرونده استرداد مبیع پیش از طرح دعوای فسخ یا بطلان (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که در قرارداد (مبایعه‌نامه) فروش خودرو، شرطی گنجانده شود که به موجب آن فروشنده بتواند در صورت عدم ایفای تعهدات از جانب خریدار مبیع را مسترد کند، اقدام فروشنده جهت فسخ یا بطلان معامله پیش از استرداد مبیع لازم است. در نمونه پرونده فوق می‌توانید نمونه‌ای از آرای صادر شده در خصوص این موضوع را مطالعه نمایید که به همین دلیل منجر به صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان شده است.

پرونده خیانت در امانت و انتقال مال غیر (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد به اتهام خیانت در امانت در مراجع کیفری علیه دیگری طرح شکایت نماید، بایستی بتواند عنصر سپردن را اثبات کند. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از نحوه رسیدگی به جرایم خیانت در امانت و انتقال مال غیر در دادگاه‌ها و آرای صادر شده در این رابطه آگاهی یابید. 

پرونده کلاهبرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با توسل به وسایل متقلبانه اموال دیگری را ببرد مرتکب جرم کلاهبرداری شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که دادگاه‌ها در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری، وجود مانور متقلبانه را از عناصر اساسی تحقق جرم کلاهبرداری می‌دانند. 

1: پرونده تغییر نام کوچک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی متقاضی تغییر نام کوچک خود می‌باشد، نام پیشنهادی وی بایستی علاوه بر ممنوع نبودن، بر نام فعلی ترجیح داشته باشد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به درخواست تغییر نام در مراجع قضایی آشنا شوید.

پرونده انتقال مال مرهونه بدون اخذ اذن مرتهن (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که راهن بدون اذن مرتهن اقدام به انتقال ملک مرهونه نموده و خریدار پس از آگاهی از مرهونه بودن مال قصد ابطال معامله را داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه صدور رأی در خصوص این موضوع اطلاعاتی کسب کند.

پرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که ملک متعلق به شخصی در طرح‌های مربوط به شهرداری واقع شده ولی شهرداری ظرف مدت 5 سال اقدامی جهت تملک آن انجام نداده است، مالک می‌تواند با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت را تقاضا نماید. نمونه پرونده فوق یکی از آرای صادرشده در این دعاوی را شامل می‌شود. 

پرونده عدم تعیین زمان تنظیم سند رسمی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که در قرارداد انتقال ملک، تنظیم سند رسمی منوط به انجام تشریفات ویژه‌ای بوده ولی زمان مشخصی برای آن تعیین نشده باشد، خریدار می‌تواند پس از گذشت مدت زمان عرفی، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را از دادگاه تقاضا نماید. رآی صادره در نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که عدم انجام تشریفات مذکور، مانعی برای رسیدگی به دعوای تنظیم سند رسمی نمی‌باشد.

پرونده الزام به پرداخت خسارت توسط شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که بر اثر اقدامات یکی از شهرداری‌های مناطق در شهرهای بزرگ، خساراتی به ملک شخصی وارد شود، مالک بایستی برای مطالبه خسارت علیه شهرداری کل طرح دعوا نماید. در نمونه پرونده فوق دادگاه به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل در شهرداری مناطق، دعوای خواهان را رد نموده است.

1: پرونده ابطال رای داور (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد داوری، به دلیل عدم تصریح اختیارات داور در قرارداد، به رأی صادره از جانب داور اعتراضی داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق جهت تقاضای ابطال رأی داوری اقدام نماید. 

پرونده پرداخت حق بیمه با چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که بیمه‌گذار حق بیمه خود را به موجب چک پرداخت نموده ولی شرکت بیمه‌گر به بهانه عدم صدور فرم چاپی از پرداخت خسارت امتناع ورزد، بیمه‌گزار می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این دعاوی، برای مطالبه خسارت علیه شرکت بیمه طرح دعوا نماید.

پرونده جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به جعل سند عادی نموده و آن را مورد استفاده قرار دهد، به دلیل مستمر بودن جرم استفاده از سند مجعول، بدون توجه به مرور زمان کیفری قابل تعقیب خواهد بود. با مطالعه پرونده فوق می‌توانید نمونه‌ای از آرای صادرشده در ارتباط با این موضوع را مشاهده نمایید.

پرونده مسئولیت شهرداری نسبت به درختان معابر عمومی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که بر اثر سقوط درختان در معابر عمومی به اموال شهروندان از جمله خودروی اشخاص خسارتی وارد شود، زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق اطلاعاتی در خصوص نحوه مطالبه خسارت از شهرداری و چگونگی صدور رأی در این مورد به دست آورد.

پرونده مطالبه حقوق زارعانه (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی پس از عمران و احیای زمین موفق به تملیک آن نشده و متقاضی دریافت حقوق زارعانه خود باشد، می‎تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه صدور رأی در این دعاوی آگاهی پیدا کند. رای صادره در این دعوا نشان می‌دهد که مطالبه حقوق زارعانه باید مبنای قانونی یا عرفی داشته باشد و صرف تصرف و کشت در ملک دیگری حق زارعانه ایجاد نمی‌کند.

پرونده عدم اعطای نمایندگی با ظهرنویسی چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که دارنده چک با ظهرنویسی آن را به دیگری واگذار کند، این عمل به معنای انتقال چک بوده و نمی‌توان آن را به منزله اعطای نمایندگی در دریافت مبلغ چک دانست. بنابراین چنین شخصی در اقامه دعوا جهت مطالبه وجه چک ذینفع است و همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، دادگاه‌ها نمی‌توانند به دلیل ذینفع نبودن چنین شخصی از قبول دعوای وی امتناع کنند.

پرونده افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که خواهان دعوای غیرمالی مانند دعوای ابطال رای داور، قصد افزایش خواسته را دارد، این موضوع یک خواسته جدید محسوب شده و نیازمند تقدیم دادخواست جداگانه است. رأی صادر شده در نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که درصورت عدم تقدیم دادخواست علیحده برای افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

پرونده مطالبه قیمت روز اراضی تحت تصرف شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که  در مورد اراضی تحت تصرف شهرداری، میان مالک و شهرداری توافقی صورت گرفته باشد، تا پیش از ابطال توافق مذکور امکان مطالبه قیمت عادله زمین‌ها بر اساس اظهارنظر کارشناس وجود نخواهد داشت. پرونده فوق نمونه‌ای از آرای صادرشده در این موضوع را نشان می‌دهد.

پرونده رفع مزاحمت از اموال غیرمنقول علیه شهرداری (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که مالک یک مال غیرمنقول، متقاضی طرح دعوا علیه شهرداری به منظور رفع مزاحمت از مال خود باشد، بایستی به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه نماید و دیوان عدالت اداری در این مورد صلاحیت ندارد. نمونه پرونده فوق یکی از آرای دیوان عالی کشور را که در جهت حل اختلاف میان دادگاه و دیوان عدالت اداری صادر شده است، بیان می‌کند.  

پرونده کلاهبرداری و جعل در کپی اسناد (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با جعل در کپی اسناد و با استفاده از هویت جعلی اقدام به ربودن مال دیگری نماید، مرتکب جرم کلاهبرداری شده ولی جعل تحقق نیافته است. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید در خصوص نحوه رسیدگی مراجع قضایی به این موضوعات اطلاعاتی کسب کنید.

پرونده وضع عوارض بر فعالیت بانکها توسط شورای شهر (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شورای اسلامی شهر بر اساس رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری اقدام به وضع عوارض برای فعالیت بانک‌ها نماید، بانک‌ می‌تواند با طرح دعوا علیه شهرداری ابطال رأی کمیسیون مذکور را از دادگاه تقاضا کند. در نمونه پرونده فوق دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به دلیل عدم صلاحیت شوراهای شهر در وضع این عوارض، به نفع خواهان رأی صادر می‌کند.

پرونده بردن به کمپ ترک اعتیاد با توسل به زور (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با هدف ترک اعتیاد همسرش او را با توسل به زور به کمپ ترک اعتیاد ببرد، این عمل به دلیل عدم وجود سوءنیت مصداق آدم ربایی محسوب نمی‌شود. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با روند رسیدگی به این شکایت در مراجع کیفری آشنا شوید.

پرونده نحوه انتقال چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که دارنده چک با امضا در ظهر چک آن را به دیگری واگذار کند، صرف امضا برای واگذاری چک و انتقال تمام حقوق قانونی مربوط به آن کفایت می‌کند و انتقال‌گیرنده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با روند رسیدگی به این دعاوی، جهت مطالبه وجه چک اقدام کند.

پرونده نگهداری کالای پسماند (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی به نگهداری و ذخیره‌سازی کالای پسماند اقدام کند، مرتکب جرم شده و مطابق قانون به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد. نمونه پرونده فوق یکی از آرای صادر شده در خصوص این موضوع را نشان می‌دهد.

پرونده مرجع رسیدگی به جرایم نشریات دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که نشریه‌ای با مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، مرتکب یکی از تخلفات یا جرایم موضوع قانون مطبوعات گردد، شاکی باید برای طرح شکایت خود به دادگاه کیفری استان مراجعه کند. نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که طرح شکایت در مرجع دیگری غیر از دادگاه کیفری استان در خصوص این جرایم نتیجه بخش نخواهد بود.

پرونده ادعای فسخ در بزه انتقال مال غیر (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی پس از فروش مال غیرمنقول خود به دیگری، با ادعای فسخ شدن معامله، ملک مورد معامله را به دیگری بفروشد، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده و صرف ادعای فسخ مانع تحقق این بزه نمی‌باشد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه صدور رأی در پرونده‌های انتقال مال غیر در مراجع کیفری آشنا شوید.

پرونده واخواهی مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که دارنده سند تجاری از جمله چک اقدام به مطالبه وجه آن نموده ولی صادرکننده ادعا کند که آن را به صورت امانی و بدون وجود دینی صادر کرده است، دادگاه این ادعا را نپذیرفته و به پرداخت وجه چک حکم خواهد داد. چرا که اسناد تجاری دارای وصف تجریدی هستند و همان‌طور که در نمونه پرونده فوق می‌خوانید، خیانت ید اولیه نسبت به سند تجاری تأثیری در حقوق دارنده ثالث با حسن نیت ندارد.

 

پرونده مطالبه خسارت از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که اقدامات شهرداری موجب ورود خساراتی به اموال اشخاص شده است، زیان‌دیده برای مطالبه خسارت وارده بایستی پیش از مراجعه به دادگاه، ابتدا تصدیق این اقدام شهرداری را در دیوان عدالت اداری تقاضا کند. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به این دعاوی در مراجع قضایی آشنا شوید.

پرونده مطالبه وجه سفته (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که صادرکننده سفته به جای امضا از مهر یا اثر انگشت استفاده کند، مهر یا اثر انگشت برای تحقق مسئولیت وی و ایجاد تعهد کفایت نموده و مکلف به پرداخت مبلغ سفته خواهد بود. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که استفاده از اثر انگشت در سفته موجب بی‌اعتباری آن نخواهد بود.

پرونده اعتراض ثالث اجرایی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که رسیدگی به یک دعوای حقوقی منجر به اجرای قرار تأمین خواسته شده، ولی شخص ثالث نسبت به آن اعتراض داشته و متقاضی رفع توقیف از اموال می‌باشد، بایستی خواسته و اعتراض خود را در قالب دادخواست مطرح کند. در غیر این صورت همان‌طور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌کنید، قابل رسیدگی در مراجع قضایی نخواهد بود.

1:پرونده الزام به انجام تعهد

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، زیان‌دیده می‌تواند الزام وی به ایفای تعهدات را از مراجع قضایی تقاضا کند. پرونده فوق یکی از آرای صادرشده از دادگاه‌ها را در مورد الزام خواندگان به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف نشان‌ می‌دهد.

1: پرونده جزای نقدی در کلاهبرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با وعده داد و ستد و سود فراوان مرتکب کلاهبرداری از اشخاص متعدد شده و اموالی را برده باشد، به جزای نقدی برابر با مجموع مبالغ برده‌شده محکوم خواهد شد. با مطالعه نمونه پرونده فوق مشاهده می‌کنید که دادگاه تجدیدنظر میزان جزای نقدی تعیین شده در دادگاه بدوی را که معادل بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری بود، اصلاح نموده است.

2: پرونده جزای نقدی در کلاهبرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با حیله و تقلب اقدام به کلاهبرداری نموده و اسناد تجاری از جمله چک متعلق به دیگری را برده است و دلیلی مبنی بر وصول آن وجود ندارد، به استرداد چک‌ها محکوم می‌شود و اعمال جزای نقدی در اینجا منتفی خواهد بود. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از نحوه صدور رأی در خصوص این موضوع اطلاع کسب کنید. 

پرونده مطالبه قیمت ملک به نرخ روز از شهرداری (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که مدت زمانی بیش از 6 ماه از اعلام نظر کارشناسی نسبت به قیمت املاک مورد تملک شهرداری گذشته باشد، مالک نمی‌تواند جهت مطالبه قیمت ملک به نرخ روز از دادگاه تقاضای تجدید کارشناسی نماید. چرا که بر اساس رویه قضایی موجود در نمونه پرونده فوق، ارزیابی مجدد ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری پس از انقضای مهلت شش ماهه، ناظر بر معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مانند مزایده می‌باشد.

پرونده جعل امضا در ظهر چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با جعل امضای دیگری در ظهر چک از آن استفاده کند، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی به این موضوع در مراجع کیفری اطلاع یابد.

پرونده مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری با وجود توافق قبلی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که میان مالک و شهرداری در خصوص اراضی تحت تصرف شهرداری توافقی صورت گرفته باشد، مالک نمی‌تواند قیمت عادله روز را مطابق نظر کارشناسی مطالبه نماید. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید یکی از آرای صادرشده از مراجع قضایی را در خصوص این موضوع مشاهده نمایید.

پرونده مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که بایع و خریدار در قرارداد مبایعه‌نامه در خصوص تاریخ تنظیم سند رسمی و تعیین وجه التزام برای عدم انجام تعهد توافق نموده باشند و فروشنده از حضور برای تنظیم سند امتناع ورزد، خریدار می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این دعاوی، جهت مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی اقدام نماید.

پرونده مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در اعطای وکالت رسمی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که در ضمن یک قرارداد مشارکت، یکی از طرفین قرارداد متعهد شده باشد که برای انجام امور مربوط به موضوع قرارداد به دیگری وکالت دهد و در اعطای وکالت رسمی تأخیر نماید، طرف دیگر نمی‌تواند به دلیل این تأخیر در اعطای وکالت، از دادگاه مطالبه خسارت کند. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از نحوه صدور رأی در این دعاوی آگاهی یابید.

پرونده مطالبه بهای عادله ملک تصرفی توسط شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که قسمتی از املاک متعلق به شخص در طرح‌های عمرانی شهرداری واقع گردد و شهرداری پس از تصرف از پرداخت بهای آن به مالک خودداری کند، مالک می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با روند رسیدگی به این دعاوی، بهای عادله ملک را با کسب نظر کارشناسی از دادگاه مطالبه نماید.

پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شهرداری، ملک شخصی را بر اساس مقررات قانونی تصرف نموده است، مالک تنها استحقاق مطالبه بهای روز ملک را دارد و نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام تصرف را از شهرداری مطالبه کند. نمونه پرونده فوق یکی از آرای صادر شده در این رابطه را نشان می‌دهد.

پرونده الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که فروشنده آپارتمان به دلیل عدم اخذ پایان‌کار در تنظیم سند رسمی تآخیر نماید، خریدار نمی‌تواند در ضمن الزام وی به تنظیم سند رسمی، خسارت تأخیر در انجام تعهد را مطالبه کند؛ زیرا همان‌طور که در رأی صادره در پرونده فوق مشاهده می‌شود، عدم صدور پایان‌کار از سوی شهرداری از مصادیق فورس‌ماژور و خارج شدن انجام تعهد از عهده متعهد می‌باشد.

پرونده حذف نام خانوادگی همسر مطلقه از شناسنامه

شرح :

در صورتی که زوج و زوجه پیش از وقوع نزدیکی از یکدیگر طلاق بگیرند، به موجب قانون ثبت هریک از آنها می‌تواند برای حذف نام و نام خانوادگی دیگری از شناسنامه خود به اداره ثبت احوال مربوطه مراجعه کند. همان‌طور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، حذف نام همسر در این فرض نیازمند مراجعه به دادگاه نیست.

پرونده ابطال سند سجلی

شرح :

در صورتی که شخصی متقاضی ابطال سند سجلی خود و صدور سند سجلی جدید برای تغییر نام می‌باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با روند رسیدگی به این موضوع در مراجع قضایی آشنا گردد.  

پرونده مسئولیت شهرداری در قبال ورود خسارت به شهروندان (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شهرداری انجام عملیات عمرانی را به یک شرکت پیمانکاری سپرده و در اثر عدم رعایت نکات ایمنی از سوی این شرکت به اموال شهروندان خسارتی وارد شود، شهرداری مسئول جبرای خسارت وارده خواهد بود. با مطالعه نمونه پرونده فوق مشاهده می‌کنید که خطای شرکت پیمانکاری، رافع مسئولیت شهرداری در قبال ورود خسارت به شهروندان نخواهد بود.

پرونده مسئولیت شهرداری نسبت به سقوط درختان واقع در معابر (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که به دلیل تقصیر شهرداری نسبت به غرس یا قطع درختان فرسوده و در نتیجه سقوط درختان واقع در معابر عمومی، خسارتی به اموال شهروندان وارد شود، زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق جهت مطالبه خسارت وارده از شهرداری اقدام نماید.

پرونده مطالبه خسارت وارده به اتومبیل از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که بر اثر بی‌مبالاتی پرسنل شهرداری در جمع‌آوری زباله و یا آب‌گرفتگی معابر، به اتومبیل اشخاص خسارتی وارد شود، شهرداری مکلف به جبران خسارت خواهد بود. شهروند زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و طرح دعوا در مراجع قضایی، خسارت وارده به اتومبیل را از شهرداری مطالبه نماید.

پرونده مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختان از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که بر اثر طوفان و سقوط درخت خسارتی به خودروی فرد وارد شود، به نحوی که چنین طوفانی نوعا موجب سقوط درختان نمی‌شده، شهرداری مسئول جبران خسارت خواهد بود. با مطالعه نمونه پرونده فوق درمی‌یابید که مسئولیت جبران خسارات ناشی از سقوط درختان در این موارد نیز بر عهده شهرداری می‌باشد.

پرونده مسئولیت شهرداری در قبال حفر گودال در معبر عمومی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که حفر گودال در معابر عمومی و محل گذار اتومبیل‌ها توسط شهرداری بدون نصب علایم هشداردهنده صورت گرفته و موجب ورود خسارت به خودروی افراد شود، مسئولیت جبران خسارت وارده بر عهده شهرداری می‌باشد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به این دعاوی در مراجع قضایی آشنا شوید.

پرونده ممانعت از حق و مزاحمت ملکی ناشی از تخلفات ساختمانی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با انجام تخلفات ساختمانی در ساخت و ساز مانند تخلف در ارتفاع ساختمان موجب ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق دیگری شود، شخص زیان‌دیده نمی‌تواند برای طرح دعوا به مراجع کیفری مراجعه نماید. همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌کنید، قاضی دادگاه کیفری برای شکایت مطرح‌شده در خصوص  این موضوع، قرار رد دعوا صادر نموده است و مرجع صالح برای رسیدگی به این تخلفات را کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می‌داند.

پرونده مرور زمان در دعاوی مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که چک در جریان روابط تجاری میان افراد رد و بدل شده و از زمان صدور آن بیش از پنج سال گذشته باشد، مشمول مرور زمان می‌گردد و دعوای مطالبه وجه چک قابل استماع نخواهد بود. نمونه پرونده فوق یکی از آرای صادرشده از مراجع قضایی در خصوص این دعاوی می‌باشد.

پرونده مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم شهردار (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که شخصی از شهردار یکی از شهرها به اتهام جرمی که پیش از شهردار شدن مرتکب شده است شکایت کند، دادگاه عمومی محل وقوع جرم برای رسیدگی به این شکایت صلاحیت دارد. رأی صادرشده در نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که صلاحیت محاکم مراکز استان برای رسیدگی به جرایم شهردار ناظر به جرایمی است که در آن سمت مرتکب شده است.

پرونده مرجع صالح رسیدگی به دعوای بانکهای دولتی علیه شهرداری (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که موسسات، ادارات و سازمان‌های دولتی از جمله بانک‌های دولتی قصد طرح دعوا علیه سایر نهادهای دولتی و یا شهرداری را دارند، دادگاه‌های عمومی حقوقی برای رسیدگی به این دعوا صالح هستند. در نمونه پرونده فوق، دیوان عالی کشور تصمیم دیوان عدالت اداری را که به نفع دادگاه عمومی از خود رفع صلاحیت نموده، تأیید کرده است. 

پرونده مرجع رسیدگی به شکایت از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به رأی قطعی صادرشده از جانب هیئت حل اختلاف مالیاتی در خصوص برگ‌های اجرایی مالیاتی اعتراض دارد، بایستی به شورای عالی مالیاتی مراجعه کند. نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی حقوقی را برای رسیدگی به این دعاوی صالح نمی‌داند.‌

پرونده تخلیه خانه سازمانی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که نهاد دولتی یا عمومی مانند شهرداری منزلی را به عنوان خانه سازمانی و در قالب عقد اجاره به یکی از کارکنان خود واگذار نموده، اما مستأجر پس از انقضای مهلت اجاره از تخلیه امتناع نماید، مالک می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق جهت تقاضای تخلیه خانه در دادگاه‌های عمومی حقوقی طرح دعوا کند. 

پرونده مطالبه بهای املاک تملک شده توسط دولت و شهرداری (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که شهرداری زمین متعلق به اشخاص را برای انجام عملیات عمرانی مانند احداث خیابان تملک نموده و تعهدات خود را در برابر مالک انجام نداده باشد، مالک می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق جهت مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط شهرداری به دادگاه‌های عمومی مراجعه نماید. دیوان عدالت اداری در این خصوص صلاحیت ندارد.

پرونده مرجع رسیدگی به دعوای تغییر کاربری املاک (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که مالک در پی طرح دعوای تغییر کاربری ملک به طرفیت شهرداری می‌باشد، بایستی به کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به این دعاوی مراجعه کند. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید نظر دیوان عالی کشور را مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به این موضوع  مشاهده نمایید.

 

پرونده اعتراض به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که شهرداری قراردادی را که با یک شرکت پیمانکاری جهت انجام اقدامات خاصی منعقد نموده فسخ کند، شرکت مذکور می‌تواند جهت اعتراض به فسخ، ضبط ضمانت‌نامه و مطالبه وجه آن در مراجع قضایی طرح دعوا نماید. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از نحوه رسیدگی به این دعاوی در مراجع صالح آشنا شوید.

پرونده مرجع رسیدگی به دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که نهادهای دولتی یا عمومی قصد دارند جهت ابطال رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها علیه شهرداری طرح دعوا نمایند، نمی‌توانند به دادگاه‌های عمومی حقوقی مراجعه کنند. همان‌طور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌کنید، در صورت طرح دعوای ابطال رای کمیسیون ماده صد در مراجع عمومی حقوقی، قرار رد دعوا از جانب این مراجع صادر خواهد شد.

پرونده مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اموال مصادره ای (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که پس از مصادره ملکی به نفع یکی از نهادهای عمومی، ملک به صورت غیرقانونی به دیگری منتقل شود، مالک می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق، ابطال اسناد مربوط به این نقل و انتقال را از مراجع صالح قضایی درخواست نماید. رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال مصادره‌شده در صلاحیت دادگاه انقلاب صادرکننده رأی مصادره است. 

پرونده مطالبه بهای اراضی از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که ملک متعلق به یک شخص در طرح‌های عمرانی شهرداری واقع شده و شهرداری آن را بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون رعایت حقوق مالکین تصرف نموده باشد، مالک می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق بهای اراضی تملک شده توسط شهرداری را مطالبه نماید. 

پرونده اختلاف شهرداری و مودیان درمورد عوارض (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که مؤدی نسبت به پرداخت هر نوع عوارض به شهرداری اعتراضی دارد، این اعتراض قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها خواهد بود و همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، دیوان عدالت اداری تنها صلاحیت رسیدگی به آرای صادره ازسوی این کمیسیون‌ها را دارد.

پرونده درخواست صدور پایانکار و محاسبه میزان عوارض و پذیره های شهری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که مالک به دلیل تغییر کاربری ملک خود متقاضی صدور پایان‌کار تجاری از شهرداری است، برای محاسبه میزان عوارض و پذیره بر اساس نظر کارشناسی بایستی طبق مقررات و نظامات خاص عمل کند. رسیدگی به اختلافاتی که در خصوص این موضوع میان مؤدی و شهرداری شکل می‌گیرد، همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها خواهدبود.

پرونده احراز ورود خسارت و استحقاق دریافت بهای اراضی (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که مالک قصد دارد قیمت اراضی تصرف شده توسط دولت را مطالبه نماید، ابتدا بایستی درخواست احراز ورود خسارت و صدور حکم مبنی بر استحقاق خود برای دریافت بهای اراضی را در دیوان عدالت اداری مطرح نماید. با مطالعه نمونه پرونده فوق درمی‌یابید که دیوان عالی کشور دادگاه‌های عمومی حقوقی را برای احراز ورود خسارت و اعلام استحقاق خواهان برای دریافت بهای اراضی فاقد صلاحیت می‌داند.

پرونده مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت (تجدیدنطر)

شرح :

در صورتی که دارنده چک برای مطالبه وجه چک به مرجع ثبتی مراجعه نماید ولی مبلغ چک وصول نگردد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و به دلیل صلاحیت عام محاکم دادگستری در دادگاه‌های عمومی طرح دعوا کند.

پرونده عدم ذکر مدت خیار شرط (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که در ضمن عقد شرط شود که درصورت برگشت خوردن چک حق فسخ برای طرف مقابل ایجاد شود اما مدت اعمال آن تعیین نشود، اعمال خیار شرط پس از برگشت خوردن چک دارای مهلت متعارف می‌باشد و عدم تعیین مدت موجب بطلان عقد نیست. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با یکی از آرای صادرشده از مراجع قضایی در این خصوص آشنا شوید.

پرونده مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد و خسارت تاخیر تادیه (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد مشارکت به تعهدات خود بر طبق قرارداد عمل نکرده است، طرف دیگر می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق جهت الزام وی به انجام تعهدات قراردادی و مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد اقدام نماید. اما خسارت تأخیر تأدیه از آنجایی که خسارت تأخیر در انجام تعهد پیش از صدور رأی دین قطعی تلقی نمی‌شده، قابل مطالبه نخواهدبود.

پرونده خلع ید از مشاعات و قلع و قمع بنای احداثی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که یکی از مالکین آپارتمان مشاعی، بدون رضایت سایر مالکین در ملک تصرفاتی نموده و بنایی احداث کرده باشد، سایر مالکین مشاعی می‌توانند با مطالعه نمونه پرونده فوق خلع ید وی از مشاعات و قلع و قمع بنای احداثی را از دادگاه تقاضا نمایند. 

4: پرونده ابطال رای داور

شرح :

در صورتی که شخصی چک صادرشده از یک موسسه مالی و اعتباری را به شخص ثالث واگذار نماید و ثالث نزد داوری اقامه دعوای مطالبه وجه چک کند، داور به بی‌حقی او رأی می‌دهد؛ چرا که سند صادرشده از این نهاد حواله محسوب شده و مقررات قانونی چک بر آن حاکم نیست. در نمونه پرونده فوق دادگاه به همین دلیل دعوای ابطال رای داوری را رد نموده است.

پرونده خلع ید و تحویل مبیع (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که فروشنده پس از فروش ملک خود و تنظیم سند به نام خریدار، از تخلیه ملک و تحویل آن به خریدار امتناع نماید، خریدار می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق رفع تصرف و خلع ید وی را از مراجع قضایی درخواست نماید. چنانچه فروشنده مدعی است که تحویل مبیع منوط به پرداخت مبلغی توسط خریدار بوده، دادگاه نمی‌تواند بدون تقدیم دادخواستی ازسوی خوانده، تحویل مبیع را منوط به پرداخت مبلغ مذکور از سوی خریدار نماید.

پرونده ابطال آرای کمیسیون ماده صد شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که رایی در کمیسیون‌های بدوی و یا تجدیدنظر ماده صد شهرداری در رابطه با موضوع مشخصی صادر شود، این رأی قطعی بوده و همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود این آرا قابل اعتراض در محاکم دادگستری نیستند.

پرونده ابطال رای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به آرای صادرشده از جانب هیأت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی اعتراض دارد، می‌تواند ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ اعتراض خود را در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان مطرح نماید. اما آرای صادرشده از هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات قطعی می‌باشد و همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود،  این آرا قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری نیستند.

پرونده ابطال رای شعبه تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی به آرا صادره از  شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی معترض است نمی تواند به دادگاه های عمومی حقوقی رجوع نماید، چرا که آرای تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل رسیدگی و اعتراض در محاکم دادگستری نیست. می توانید جزئیات این موضوع را در نمونه پرونده فوق مشاهده نمایید.

پرونده اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد نسبت به رأی صادرشده ازسوی یکی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعتراض کند، این اعتراض در شعب هم‌عرض قابل رسیدگی می‌باشد. رأی شعبه هم‌عرض قطعی بوده و همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، اعتراض از آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی در دادگاه‌های عمومی دادگستری نخواهدبود.

پرونده استرداد وجه چک جعلی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که دارنده چک با حسن نیت برای وصول مبلغ چک به بانک مراجعه نموده و متصدی بانک اصالت آن را تأیید کند، چنانچه متعاقب آن معلوم شود چک جعلی بوده است، بانک نمی‌تواند به شخص مذکور مراجعه نماید. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به دعوای الزام به استرداد مبلغ چک جعلی در مراجع قضایی آشنا شوید.

پرونده نقض رای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری درخصوص بنایی که دارای قدمت زیادی است، رای بر تخریب بنا و یا پرداخت جریمه صادر کند، محکوم‌علیه می‌تواند ابطال رأی مذکور را از دیوان عدالت اداری تقاضا نماید. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به این دعوا در دیوان عدالت اداری آشنا شوید.

پرونده خیانت در امانت (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی در قبال تعهدات و عقود به دیگری چکی تسلیم نماید و طرف مقابل پیش از اتمام اختلافات مالی قرارداد، چک را مسترد نکند، جرم خیانت در امانت صورت نگرفته است. با مطالعه نمونه پرونده فوق می توانید از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.

1: پرونده مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که خواهان اصل چک را در جلسه دادرسی جهت مطالبه وجه چک حاضر ننموده و خوانده با وجود تصدیق اصل چک، مندرجات ظهر آن را مورد انکار و تردید قرار داده است، انکار و تردید وجهی نداشته و همانگونه که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌کنید، دادگاه نمی‌تواند به ابطال دادخواست خواهان رأی دهد.

2: پرونده مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

شرح :

شهرداری واجد شخصیت حقوقی مستقل است و می‌تواند در مراجع قضایی طرح دعوا نموده و یا طرف دعوا قرار گیرد؛ با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به شهرداری را در پرونده مطالبه وجه چک مشاهده نمایید.

پرونده 1- جعل 2- استفاده از سند مجعول 3- تخریب 4- کلاهبرداری

شرح :

در صورتی که شخصی با جعل امضا، تخریب یا پاره‌کردن چک و استفاده از سند مجعول اقدام به کلاهبرداری نماید، زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این جرایم، تعقیب و مجازات وی را از مراجع کیفری تقاضا کند.

پرونده مطالبه بهای روز ملک از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که ملک متعلق به شخصی در طرح‌های عمرانی شهرداری واقع شده و شهرداری بدون پرداخت بها آن ملک را تصرف نماید، مالک می‌تواند برای مطالبه بهای روز ملک در محاکم عمومی حقوقی طرح دعوا کند. همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، دعوای مطالبه قیمت ملک از شهرداری از امور ترافعی بوده و نیازی به طرح دعوای تصدیق ورود خسارت در دیوان عدالت اداری نیست.

پرونده ابطال رای هیات رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی

شرح :

در صورتی که اعضای هیئت علمی نسبت به آرای صادره از هیأت های بدوی، تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی معترضند می توانند ابطال آن را از محاکم عمومی دادگستری درخواست نمایند و دادگاه های عمومی بنابر صلاحیت عام خود از این اختیار برخوردارند. می توانید جزئیات این موضوع را در نمونه پرونده فوق مطالعه نمایید.

پرونده مطالبه بهای ملک تملک شده شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شهرداری ملک متعلق به اشخاص را برای اجرای طرح‌های عمرانی از جمله معابر عمومی تملک نماید، مالک می‌تواند برای مطالبه بهای ملک خود در محاکم عمومی علیه شهرداری طرح دعوا کند. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که دادگاه‌ها مکلف هستند بدون نیاز به تصدیق ورود خسارت به مالک و احراز استحقاق وی در مراجع دیگر، در این باره اقدام به صدور رأی نمایند. 

نمونه پرونده الزام به صدور مجوز ساختمانی (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که شخصی خواهان الزام شهرداری به صدور مجوز ساختمانی است می تواند به منظور اقامه دعوا به محاکم عمومی دادگستری مراجعه نماید و این مراجع بنابر نظر دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند. برای کسب اطلاع از این موضوع می توانید به نمونه پرونده فوق رجوع نمایید.

پرونده صدور چک بدون قید تاریخ (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که چک به صورت سفیدامضا و بدون قید تاریخ صادر شده و دارنده بعدا تاریخ آن را پرکند، با توجه به الزامی بودن درج کامل مندرجات سند تجاری در هنگام صدور، چک فاقد امتیازات قانون تجارت خواهد بود. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به این چک‌ها در مراجع قضایی آشنا شوید.

پرونده فک پلمپ (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شهرداری ملکی را بدون وجاهت قانونی پلمپ نماید و ذینفع آن را محو نماید از آنجا که پلمپ ملک به امر مقامات صالح رسمی صورت نگرفته بزه فک پلمپ واقع نشده است و شاکی می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق درباره این موضوع اطلاع کسب نماید.

پرونده مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد به تعهداتی که به موجب قرارداد به عهده داشته است عمل نکند، استفاده از آثار ناشی از فسخ قرارداد مانند مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد منوط به تأیید فسخ در مراجع قضایی می‌باشد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با شرایط استفاده از آثار ناشی از فسخ قرارداد بیشتر آشنا شوید.

پرونده دعوای ابطال مبایعه نامه به طرفیت شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد برای ابطال مبایعه‌نامه علیه شهرداری یکی از مناطق تهران اقامه دعوا نماید، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی به این دعاوی درمراجع قضایی آگاهی یابد.   

پرونده مطالبه خسارت (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی خواهان مطالبه خسارت از قاضی صدور رأی است نمی تواند به دادگاه عمومی مراجعه نماید چرا که مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی منوط به اثبات تخلف قاضی در دادگاه انتظامی قضات است. می توانید با رجوع به نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی و صدور رأی این موضوع آگاهی یابید.

پرونده الزام به اخذ مجوز تجاری، تسویه مالیاتی و اخذ انشعاب آب

شرح :

در صورتی که شخصی خواهان الزام دیگری به ایفای تعهد مبنی بر اخذ مجوز تجاری، تسویه مالیاتی و اخذ انشعاب آب است می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق اطلاعات لازم درباره روند رسیدگی و صدور رأی در این موضوع را کسب نماید.

2: پرونده تغییر نام کوچک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با وجود داشتن نامی که در جامعه مصطلح بوده و از اسامی ممنوع و قبیح نیست، متقاضی تغییر نام کوچک خود باشد، درخواست او در دادگاه مورد قبول واقع نمی‌شود. در نمونه پرونده فوق می‌توانید یکی از آرای صادرشده در این خصوص را مطالعه نمایید.

پرونده ابطال سند رسمی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شرط انفساخ در متن قرارداد وجود داشته و یکی از طرفین به دلیل وقوع موضوع شرط خواستار ابطال سند رسمی تنظیم‌شده می‌باشد، بایستی ابتدا اعلام انفساخ قرارداد را مطالبه کند. در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌کنید که طرح دعوای ابطال پیش از اعلام انفساخ قرارداد در دادگاه قابل استماع نخواهد بود. 

پرونده اعسار از پرداخت محکوم به (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که مدیران یا اعضای هیئت مدیره شرکت تجاری، در دعوای کیفری مطالبه وجه چک به پرداخت وجه محکوم شده باشند، دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به از جانب ایشان در دادگاه مسموع نخواهد بود. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که به موجب قانون اعسار دادگاه‌ها نمی‌توانند به دعوای اعسار طرح‌شده ازسوی تاجر رسیدگی کنند. 

پرونده ابطال آرا تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی اعم از حقیقی و حقوقی متقاضی ابطال آرا سازمان تعزیرات است می تواند به دادگاه های عمومی که صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند مراجعه نماید. در نمونه پرونده فوق می توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

پرونده ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری رأیی را بر مبنای یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر صادر نموده است، تا قبل از ابطال مصوبه شورا نمی‌توان ابطال رأی مذکور را از مراجع قضایی تقاضا نمود. با مطالعه پرونده فوق می‌توانید نمونه‌ای از آرای صادرشده درخصوص این موضوع را مشاهده نمایید.

پرونده ابطال پیش آگهی و اجرائیه (تجدیدنظر)

شرح :

تا زمانی که رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها معتبر است موجبی جهت ابطال پیش آگهی و اجرائیه (اداره کل اجرای اسناد رسمی) که براساس آن رأی صادرشده است وجود ندارد. می توانید جزئیات این موضوع از مرحله بدوی تا تجدید نظر را در نمونه پرونده مذکور مشاهده نمایید.

پرونده درخواست ابطال پایان کار صادره از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که خریدار یک دستگاه آپارتمان پس از تحویل آن متوجه عدم امکان استفاده از پارکینگ به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی شده و قصد طرح دعوای ابطال پایان‌کار صادره از شهرداری را دارد، نمی‌تواند برای مطالبه خواسته خود به دادگاه‌های عمومی حقوقی مراجعه کند. همان‌طور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، دادگاه عمومی درخصوص این موضوع قرار رد دعوای خواهان را صادر کرده است.

2: پرونده مطالبه وجه سفته (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که مبلغی بیش از سقف تعیین‌شده بر روی سفته درج شود، دارنده سفته می‌تواند مبلغ بیش از سقف مذکور را نیز مطالبه کند و صادرکننده متعهد به پرداخت خواهد بود. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه صدور رأی در این موارد آشنا شوید.

3: پرونده ابطال رای داور (تجدیدنظر)

شرح :

داور به مثابه قاضی صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد؛ ازهمین‌رو می تواند قصد و اراده واقعی طرفین  در تنظیم سند را ورای الفاظ آن تشخیص دهد. تفسیر داور بنا بر این اختیار ممکن است خلاف ظاهر سند باشد و این امر مناقاتی با قواعد موجد حق که مبتنی بر ظاهر قرارداد است نمی باشد. در صورتی که قاضی دادگاه بدون در نظر گرفتن این صلاحیت اقدام به ابطال رأی داور نماید، رأیش قابل نقض است. در نمونه پرونده فوق می توانید از جزئیات این موضوع اطلاع یابید.

پرونده مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که ملک متعلق به شخصی در مسیر طرح‌های عمرانی شهرداری قرارگرفته و پس از ارائه دادخواست مالک به دادگاه، شهرداری محکوم به پرداخت بهای روز ملک شده است، محکوم‌له از تاریخ تقدیم دادخواست مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت شهرداری، به معنای استقرار دین از زمان تاریخ دادخواست می‌باشد.

پرونده خیانت در امانت نسبت به چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک از دیگری شکایت نموده و عدم حضور متهم علیرغم نشر آگهی را به عنوان دلیل مورد استناد قراردهد، نمی‌تواند وقوع جرم را اثبات نماید. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از نحوه صدور رأی در این خصوص آگاهی یابید.

پرونده ربا (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی چک وعده دار را به مبلغی کمتر از مبلغ چک خریداری کند مرتکب جرم ربا نشده است. می توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.

پرونده تخلیه مغازه به دلیل تجدید بنا و احداث ساختمان (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که دادگاه در قبال تخلیه حکم به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت له مستأجر صادر نماید، به منظور تعیین مبلغ آن به کارشناسی ارجاع می دهد. در صورتی که موجر به دلیل زیادی مبلغ به نظریه کارشناسی اعتراض کند و طرف دیگر معترض نباشد هیئت کارشناسی نمی تواند مبلغ قبلی را افزایش دهد. در غیر این صورت دادگاه به مبلغ اولی رأی می دهد. می توانید جزئیات این موضوع را در نمونه پرونده فوق مشاهده نمایید.

پرونده استرداد مبلغ اضافی چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که دارنده چک آن را با ظهرنویسی به دیگری منتقل کرده و شخص ثالث با انجام تغییراتی در مبلغ چک آن را وصول نموده است، صادرکننده نمی‌تواند برای استرداد مبلغ اضافی چک به ظهرنویس مراجعه نماید. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که ظهرنویس چک مسئولیتی نسبت به تغییرات بعدی که توسط اشخاص ثالث برروی چک انجام می‌شود، نخواهدداشت.  

پرونده تغییر نام (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی به نام دیگری اشتهار دارد می‌تواند تغییر نام کوچک خود را از دادگاه درخواست نماید، از آنجا که انتخاب نام کوچک یکی از حقوق اولیه اشخاص است، دادگاه ثبت احوال را ملزم به تغییر نام فرد می‌نماید. برای اطلاع از روند رسیدگی و صدور رأی می‌توانید به نمونه پرونده فوق مراجعه نمایید.

پرونده ابطال قرارداد صوری (تجدیدنظر)

شرح :

درصورتی که یکی از طرفین قرارداد پس از مدتی ادعا کند که قرارداد صوری بوده و تقاضای ابطال قرارداد صوری را در دادگاه مطرح نماید، همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، به ادعای او ترتیب اثر داده نخواهدشد. زیرا در قراردادها اصل بر این است که اراده طرفین همان است که در قرارداد پیش‌بینی شده است.

پرونده صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی چکی به دیگری جهت تضمین حسن انجام کار دهد، چک به معنای قانون تجارت محسوب نمی‌شود؛ از همین رو، ضمانت اجراهای قانونی چک را نداشته و قابل اجرا از طریق اجرای ثبت نیست. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع اطلاع یابید.

پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی، تخریب و فحاشی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با تخریب، ضرب و جرح عمدی و فحاشی نسبت به دیگری مرتکب جرم شود، زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این جرایم، تعقیب و مجازات وی را از مراجع کیفری تقاضا نماید.

پرونده صدور چک بلامحل (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی چکی صادر نماید که قابل پرداخت نباشد مرتکب عمل مجرمانه شده است که قابل تعقیب کیفری در دادگاه است، می توانید با رجوع به نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی تا صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.

پرونده سرقت، جعل چک مسروقه و استفاده از آن (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی پس از سرقت یک فقره چک مرتکب جعل شده و از چک مجعول استفاده کند، جرم جعل و استفاده از سند مجعول به این دلیل که در راستای ارتکاب جرم سرقت بوده‌اند، مجازات مستقلی ندارند. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات رسیدگی به این جرم در مراجع قضایی اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

پرونده سو استفاده از چک سفید امضا

شرح :

در صورتی که دارنده چک سفید امضا برخلاف توافق با صادرکننده آن مندرجات چک را تکمیل نماید و نام خود را در آن درج نماید و به بانک ارائه دهد، مرتکب جرم سو استفاده از سفید امضا شده است و در صورت شکایت شاکی خصوصی به مجازات مقرر قانونی محکوم می گردد. می توانید در نمونه پرونده فوق از جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی آشنا شوید.

پرونده مطالبه بهای روز املاک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شهرداری اقدام به تعیین کاربری (ورزشی، تفریحی، گردشگری و ...) نسبت به ملکی نموده بدون اینکه آن را تصرف کند، مالک مستحق مطالبه بهای روز ملک نخواهد بود. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که استحقاق دریافت مبلغ مذکور منوط به تصویب طرح اجرایی و تصرف ملک توسط شهرداری می‌باشد.

پرونده ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شهرداری به منظور وصول عوارض صنفی و کسب و پیشه از یکی از بانک‌ها به کمیسیون ماده 77 مراجعه نموده و این کمیسیون بانک مذکور را به پرداخت مبلغ موردنظر محکوم نماید، بانک می‌تواند ابطال رای کمیسیون را از مراجع قضایی تقاضا کند. همان‌طور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، به دلیل فعالیت بانک‌ها در سراسر کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها، وضع عوارض صنفی برای آن قانونی محسوب نمی‌شود.

پرونده نقض رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که شخصی کاربری اراضی زراعی را بدون کسب مجوز از کمیسیون موضوع ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تغییر دهد، مرتکب جرم شده است. براساس قانون شهرداری، کمیسیون ماده 100 این قانون فاقد صلاحیت رسیدگی به این موضوع است و صرفا می تواند رأی بر تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر کند. در غیر این صورت متضرر می تواند نقض رأی کمیسیون را از دیوان عدالت ادرای درخواست نماید. در نمونه پرونده فوق می توانید از جزئیات این موضوع اطلاع یابید.

پرونده کلاهبرداری و سرقت چک (تجدیدنظر)

شرح :

درصورتی که شخصی چکی را سرقت نموده و آن را به عنوان ثمن معامله خرج کرده است، مرتکب جرم شده و شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه طرح شکایت و شیوه صدور رأی در این خصوص آشنا گردد. رأی صادره در پرونده فوق همچنین نشان می‌دهد که چنانچه اتهامی مانند کلاهبرداری بدون تفهیم اتهام در قرار مجرمیت و کیفرخواست ذکرشود، به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی قابل رسیدگی در دادگاه نخواهد بود. 

پرونده تصرف عدوانی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی متعاقب محکومیت و  اجرای حکم خلع ید اقدام به تصرف مجدد ملک نماید، مرتکب جرم تصرف عدوانی شده است و به مجازات مقرر قانونی محکوم می گردد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می توانید از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع آگاهی یابید.

 

پرونده تخریب و ممانعت از حق (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شهرداری با تخریب پل جلوی یک مغازه مانع استفاده مالک از ملک خود شده و برای کسب و کار وی مشکلاتی ایجاد کرده است، مالک می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه طرح شکایت ممانعت از حق علیه شهرداری در مراجع کیفری آگاهی یابد.

پرونده اعلام فسخ مبایعه نامه (تجدیدنظر)

شرح :

چنانچه به موجب مبایعه نامه خریدار موظف به پرداخت ثمن معامله طی چندین فقره چک باشد، در صورتی امکان فسخ قرارداد به دلیل عدم برگشت چک وجود دارد که به صراحت در مبایعه نامه شرط شود. از سوی دیگر، پیش بینی شرط فسخ به این دلیل، هنگامی قابلیت اجرا می یابد که تا آخر وقت اداری تاریخ چک خریدار وجه آن را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید، لذا صرف برگشت چک در ابتدای وقت اداری موجبات شرط فسخ را محقق نمی کند. در نمونه پرونده فوق می توانید از نحوه رسیدگی تا صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.

پرونده درخواست تعیین داور مرضی الطرفین (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که طرفین یک قرارداد برای حل اختلافات ناشی از اجرای آن، مراجعه به داور مرضی‌الطرفین را در متن قرارداد پیش‌بینی نموده ولی بر سر تعیین داور تراضی نکنند، درخواست آنها مبنی بر تعیین داور در دادگاه رد خواهد شد. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که قرار رد درخواست تعیین داور به دلیل غیرترافعی بودن، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر نیز نمی‌باشد.

پرونده مطالبه وجه التزام (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که طرفین در قرارداد اولیه دریافت وجه التزام قراردادی را پیش‌بینی نموده‌اند ولی در توافق ثانوی این وجه التزام گنجانده نشده باشد، این امر مانع از استحقاق مطالبه وجه التزام نخواهد بود. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید یکی از آرای صادرشده در این مورد را مشاهده نمایید.

پرونده ابطال سند رسمی انتقال و الزام به انجام تعهدات قراردادی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی ملک خود را به موجب مبایعه‌نامه عادی به دیگری فروخته و پیش از تنظیم سند رسمی به نام خریدار آن را به اشخاص دیگری واگذار کند، خریدار می‌تواند ابطال سند رسمی انتقال و الزام وی به انجام تعهدات قراردادی از جمله اخذ صورت‌مجلس تفکیکی، فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی را از دادگاه تقاضا کند. مطالعه رآی صادره در نمونه پرونده فوق همچنین نشان می‌دهد که فوت یکی از خواندگان قبل از طرح دعوا مانع رسیدگی به دعوای مطروحه نخواهدبود.

پرونده ابطال توافقنامه مالک و شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که پس از قرارگرفتن ملک شخص در مسیر طرح‌های عمرانی شهرداری، توافقی درخصوص خرید آن توسط شهرداری شکل گرفته و شرط فعلی نیز در ضمن قرارداد درج شود، عدم انجام فعل مذکور توسط شهرداری مالک را مستحق الزام شهرداری به ایفای تعهد می‌نماید. همان‌طور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، ابطال توافق‌نامه به دلیل عدم انجام شرط فعل امکان‌پذیر نیست.

پرونده تخلیه یک باب مغازه (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی خواهان تخلیه مورداجاره است پیش از اقامه دعوای تخلیه براساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 مکلف است اظهارنامه های لازم را طبق قانون تنظیم و ارسال نماید. در غیر این صورت در خواست تخلیه پذیرفته نمی شود. از سوی دیگر در صورتی که اجور معوقه از طریق صدور چک پرداخت شده است، حتی اگر به گواهی عدم پرداخت ختم شود تعهد مدنی ناشی از  عقد اجاره به تعهد ناشی از سند تجاری تبدیل می شود و مستلزم طی فرآیند خاص خود است. در نمونه پرونده فوق می توانید جزئیات این موضوع را مشاهده کنید.

پرونده فروش مال غیر و کلاهبرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی ازدیگری به اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری شکایت کرده و رای قطعی نیز در این خصوص صادر شده است، نمی‌تواند با تغییر وصف مجرمانه مجددا از همان عمل و نسبت به همان افراد طرح شکایت نماید. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید یکی از آرای صادرشده از دادگاه‌ها بر مبنای قاعده اعتبار امر مختوم را مشاهده نمایید.

پرونده ترک نفقه همسر و فرزند مشترک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که زوج با وجود تمکن مالی و تمکین زوجه از پرداخت نفقه زوجه و فرزند مشترک امتناع کند یا مبلغ ناچیزی به عنوان نفقه بپردازد که تکافوی هزینه‌های متعارف آنها را ننماید، مرتکب جرم شده و زوجه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این دعاوی علیه وی شکایت کیفری مطرح کند.

پرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که ملکی در خارج از محدوده شهری قرار دارد، امکان الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای ملک مذکور در دیوان عدالت اداری وجود ندارد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید درباره نحوه رسیدگی به این دعاوی در دیوان اطلاعاتی کسب نمایید.

پرونده کلاهبرداری از طریق خرج کردن چک سرقتی و جعل (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی از طریق خرج کردن چک سرقتی و جعل امضا اقدام به بردن مال غیر نماید، مرتکب جرم کلاهبرداری شده است و به مجازات مقرر قانونی محکوم می گردد. در نمونه پرونده فوق می توانید جزئیات این موضوع را مشاهده نمایید.

 

پرونده 1- ممانعت از حق 2- انتقال منافع مال مشاع بدون اذن شرکا (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که یکی از شرکای ملک مشاع با اقدامات خود موجب ایجاد ممانعت از حق برای سایر شرکا شده و یا منافع مال مشاع را بدون اذن آنها به دیگری انتقال دهد، مرتکب جرم شده و شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با روند رسیدگی به این جرایم تعقیب و مجازات وی را از مراجع قضایی تقاضا کند.

پرونده انتقال مال غیر با سند رسمی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی ملکی را به موجب مبایعه‌نامه عادی خریداری نموده و فروشنده با وجود دریافت ثمن از تحویل مورد معامله به وی خودداری کرده و آن را به موجب سند رسمی به شخص ثالث انتقال داده است، خریدار می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و به اتهام انتقال مال غیر علیه فروشنده شکایت کیفری نماید. لازم به ذکر است همانطور که در رأی صادره از دادگاه در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، رد مال منتقل‌شده به غیر با سند رسمی نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی می‌باشد.

پرونده الزام به ایفای تعهدات قراردادی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که قرارداد مشارکت در ساخت میان طرفین منعقد شود، مباشرت طرفین در این قرارداد شرط بوده و چنانچه سازنده بدون کسب اجازه از مالک موضوع قرارداد را به شخص ثالث واگذار کند، نمی‌تواند برای الزام دیگری به ایفای تعهدات قراردادی اقامه دعوا کند. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از نحوه صدور رأی در اینگونه دعاوی اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

پرونده مطالبه وجه قرارداد و خسارت ناشی از آن (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی قصد دارد علیه یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری جهت مطالبه وجه قرارداد و خسارات ناشی از آن طرح دعوا نماید، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق درباره نحوه رسیدگی به این دعاوی در مراجع قضایی اطلاعاتی کسب کند. لازم به ذکر است که اموال این شرکت‌ها از اموال عمومی بوده و به همین جهت ارجاع دعاوی مربوط به آنها به داوری، مستلزم تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

پرونده فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد علیه دیگری به دلیل فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی شکایت کیفری نماید، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق اطلاعاتی درباره نحوه رسیدگی به این جرایم در دادگاه‌ها کسب کند. رأی صادره در پرونده مذکور نشان می‌دهد که صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی برای اثبات وقوع بزه ضرب و جرح عمدی کفایت نمی‌کند.

پرونده صدور چک بلامحل به نمایندگی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی از دارنده چک وکالت داشته باشد، می تواند به منظور اقامه دعوای کیفری اقدام نماید چرا که وکالت از دارنده چک به معنای انتقال چک به دیگری پس از برگشت نیست. با این حال در صورتی که چک وعده دار باشد فاقد وصف کیفری است و منجر به صدور حکم برائت می شود. با مراجعه به نمونه پرونده فوق می توانید از جزئیات این موضوع آگاهی یابید.

پرونده اعتراض ثالث (تجدیدنظر)

شرح :

صرف عدم پرداخت یک فقره چک مثبت ورشکستگی شرکت نمی باشد، در صورتی که ذینفع دعوای ورشکستگی به رأی دادگاه در این خصوص معترض است می تواند با رجوع به نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات این موضوع نسبت به اقامه دعوای اعتراض ثالث اقدام نماید و ابطال رأی مذکور را درخواست کند.

پرونده زنای به عنف (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که شخصی مرتکب روابط مشروع یا زنای به عنف شود، در مراجع کیفری تحت تعقیب قرارگرفته و به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. برای آشنایی با نحوه رسیدگی و صدور رأی در خصوص این جرایم می‌توانید نمونه پرونده فوق را مطالعه نمایید.

پرونده چرای دام در مناطق قرق شده

شرح :

در صورتی که شخصی در مناطق قرق شده اقدام به چرای دام و تعلیف غیرمجاز نماید به مجازات مقرر قانونی می رسد، می‌توانید در نمونه پرونده فوق از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع آگاه شوید.

پرونده ورود به عنف و توهین به مقدسات و فحاشی

شرح :

در صورتی که شخصی به عنف به منزل دیگری وارد شده و نسبت به او اقدام به توهین و فحاشی نماید، مرتکب جرم شده و با شکایت شاکی قابل تعقیب در مراجع کیفری خواهد بود. همچنین توهین به مقدسات اسلام از جمله قرآن و ائمه اطهار (ع) جرم محسوب می‌شود و با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به این جرایم در دادگاه‌ها آشنا شوید.

پرونده قتل عمدی

شرح :

در صورتی که شخصی متهم به قتل عمدی شود، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابد.

پرونده تصرف و تخریب اراضی موات (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف و تخریب اراضی موات (املاک متعلق به دولت و شرکت‌های وابسته) نماید، مرتکب جرم شده است. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید درخصوص نحوه رسیدگی به این موضوع اطلاعات بیشتری کسب کنید. 

پرونده شکار و صید حیوانات وحشی حفاظت شده بدون مجوز

شرح :

در صورتی که شخصی بدون اخذ مجوز مرتکب شکار و صید حیوانات وحشی حفاظت شده شود به مجازات مقرر قانونی محکوم می گردد، می‌توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.

پرونده استفاده غیرمجاز از برق بدون پرداخت حق انشعاب (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی به صورت غیرمجاز و بدون پرداخت حق انشعاب از شبکه برق سراسری استفاده کند، مرتکب جرم شده و قابل تعقیب و مجازات در مراجع کیفری می‌باشد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید به اطلاعات بیشتری در مورد جزئیات این موضوع دست یابید. 

پرونده صدمات ناشی ازحوادث کار

شرح :

در صورتی که شخصی در اثر حوادث ناشی از کار صدماتی متحمل شود، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق مجازات مرتکب یا مسبب و در صورت لزوم دیه را تقاضا نماید

پرونده اخاذی، قدرت نمایی با اسلحه و چاقو، رابطه مشروع دون زنا (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به اخاذی و قدرت‌نمایی با چاقو یا اسلحه نماید، مرتکب جرم شده و شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق تعقیب و مجازات وی را از دادگاه تقاضا کند. همچنین برای آشنای با نحوه رسیدگی به جرم رابطه نامشروع دون زنا می‌توانید نمونه پرونده فوق را مطالعه نمایید.

پرونده حفاری و کاوش غیرمجاز اشیا عتیقه

شرح :

در صورتی که شخصی برای به دست آوردن اشیاء عتیقه اقدام به حفاری و کاوش غیرمجاز کند مطابق قانون مجازات می‌گردد، می‌توانید با مراجعه به نمونه پرونده فوق از این موضوع مطلع شوید.

 

پرونده رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (دون زنا)

شرح :

در صورتی که اشخاص به برقراری رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت دون زنا متهم گردند، برای آشنایی با نحوه رسیدگی و صدور رأی در این موضوعات می‌توانند نمونه پرونده فوق  را مطالعه نمایند.

پرونده آدم ربایی و تفخیذ

شرح :

در صورتی که شخصی به اتهام اقدام به آدم ربایی و تفخیذ یا لواط از طفلی شکایت کند، رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال خواهد بود. برای آشنایی با روند رسیدگی به این جرایم در دادگاه می‌توانید نمونه پرونده فوق را مطالعه نمایید.

پرونده رانندگی بدون گواهینامه

شرح :

در صورتی که شخصی بدون داشتن گواهینامه اقدام به رانندگی نماید، مرتکب جرم شده و به پرداخت جریمه مقرر محکوم می‌گردد؛ برای آشنایی با نحوه رسیدگی به این موضوع می‌توانید نمونه پرونده فوق را مطالعه نمایید. 

پرونده مزاحمت برای نوامیس مردم با ایجاد سروصدا و عربده کشی

شرح :

در صورتی که شخص یا اشخاصی با ایجاد سر و صدا و عربده‌کشی برای نوامیس مردم ایجاد مزاحمت نمایند، در مراجع کیفری مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند. برای آگاهی بیشتر از جزئیات این موضوع می‌توانید نمونه پرونده فوق را مطالعه کنید. 

1: پرونده طلاق توافقی

شرح :

در صورتی که زوجین قصد دارند به صورت توافقی از یکدیگر طلاق بگیرند، می‌توانند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این موضوع، صدور گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه تقاضا نمایند.

پرونده توهین

شرح :

در صورتی که شخصی زیر هجده سال مرتکب جرم توهین شود، به موجب رأی دادگاه اطفال مجازات می‌گردد، می ‌توانید در نمونه پرونده فوق از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.

پرونده الزام به پرداخت نفقه فرزند

شرح :

در صورتی که مادر درخواست الزام پدر به پرداخت نفقه فرزند مشترک و تعیین میزان آن را دارد، می‌تواند پس از مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اقدام نماید.

2: پرونده مطالبه مهریه

شرح :

در صورتی که زوجه قصد دارد جهت مطالبه مهریه خود از زوج به دادگاه صالح مراجعه کند، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه طرح دعوا و رسیدگی و صدور رأی در این دعاوی آشنا گردد.

پرونده صدور حکم رشد

شرح :

در صورتی که شخصی قبل از سن هجده سال، متقاضی صدور حکم رشد باشد، می‌تواند با مطالعه  نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از این موضوع جهت دریافت حکم رشد اقدام نماید.

پرونده ضم امین

شرح :

در صورتی که ولی قهری توان انجام امور مولی‌علیه را نداشته باشد، دادگاه به درخواست دادستان یا یکی از اشخاص ذینفع، شخصی را جهت اداره امور صغار به عنوان امین تعیین می‌کند. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید نحوه رسیدگی به درخواست ضم امین به ولی قهری را در مراجع قضایی مشاهده نمایید.

پرونده ثبت واقعه ازدواج

شرح :

در صورتی که زوج پس از وقوع عقد دائم از ثبت ازدواج امتناع ورزد، زوجه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این دعاوی، ثبت واقعه ازدواج را از دادگاه تقاضا نماید.